A rovat kizárólagos támogatója

A Levegő Munkacsoport azzal a kéréssel fordult a Külügyminisztériumhoz, hogy változtassa meg álláspontját azzal a horvát intézkedéssel kapcsolatban, amely megtiltotta a kőolajtermék közúton történő szállítását.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A tárca helyettes államtitkárához intézett levél szövege a következő:

Budapest, 2002. január 22.
Major István úr helyettes államtitkár Külügyminisztérium Budapest

Tárgy: Kőolaj- és kőolajtermékek szállítása Horvátországban

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Horvátország 2002. január közepétől megtiltotta a kőolaj és kőolajtermékek közúton való tranzitszállítását. Ez környezet-, élet- és infrastruktúra-védelmi okokból indokolt és Magyarország számára is követendő intézkedés. Ennek ellenére Ön a magyar Külügyminisztérium nevében a horvát intézkedés azonnali visszavonását kérte.
A magyar kőolajtermékek (2000-ben kb. 100 ezer tonna, 2001-ben ez a mennyiség jelentősen nőtt) Horvátországon keresztül Boszniába szinte csak közúton kerültek exportra. A meglévő vasúti kapacitást nem használják ki, pedig korábban ez a vasúti vonal még a kétoldalú forgalmon túl a magyar tranzit egy részét is fogadta.
Köztudott, hogy azonos teljesítmény esetén a közúti áruszállítás 10-szer annyi energiát használ fel és 33-szor balesetveszélyesebb, mint a vasúti. Tehát a közúti szállítás legalább tízszer környezetszennyezőbb, mint a vasúti. Ráadásul az élet- és vagyonbiztonsági követelmények fokozottabb figyelembevétele ebben az esetben különösen indokolt, mivel veszélyes anyagok szállításáról van szó. A tartálykocsik a legnehezebb közúti járművek közé tartoznak, így az általuk az utakban és egyéb létesítményekben okozott károk is rendkívül súlyosak: egy ilyen jármű útrongálása egy millió személygépkocsi kártételének felel meg.
A közúti fuvarozás helyett ezért a vasúti szállítást kell előnyben részesíteni. Ez Magyarország környezetét is kíméli – egyebek mellett azért, mert a Horvátországban történő környezeti terhelés bennünket is komolyan érint. A Kárpát-medencében ez különös jelentőséggel bír, mivel a szennyeződés ebből a térségből nehezen távozik. Ezért a szennyezés megelőzése közös érdekünk.
Értesüléseink szerint a feladat teljesítéséhez szükséges vasúti kapacitás rendelkezésre áll.
Szeretnénk felhívni a T. Külügyminisztérium figyelmét, hogy az említett horvátországi intézkedés visszavonásának követelése hazai törvényekbe is ütközik:
– A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásaival ellentétes a környezetet súlyosabban terhelő tevékenységek támogatása (ld. különösen a törvény 39., 41. és 43. §-ait).
– Sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény előírásait, mivel előnyben részesíti a nemzetközi közúti áruszállítást más módokkal, így elsősorban a vasúti szállítással szemben (ld. különösen a törvény 2., 8. és 10. §-át, valamint a 21. § h) pontját!).
– Az Alkotmányba is ütközik, amelynek 18. §-a szerint „A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”, 70/D. §-ának (1) bekezdése szerint pedig „A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.”
Arra is rá kívánunk mutatni, hogy a külügyminisztériumi tájékoztatás nem pontos, mivel az említett termékek bruttó export értéke kb. 40 millió USD-re várható ebben az évben, de a teljes érték kárként nem kezelhető, mivel abból az importált kőolaj értéke levonandó.
A horvát intézkedés kereskedelmi szempontból még előnyös is lehet Magyarország számára, mivel az exportnak vasúton történő lebonyolítása esetén a szlovén versenytársat szorítaná ki.
Köztudomású, hogy az Európai Unió is a vasúti szállítás előnyben részesítését szorgalmazza. Ezt egyebek mellett a göteborgi csúcstalálkozón, 2001 júniusában elfogadott határozat is megerősíti:

“Egy fenntartható közlekedéspolitikának meg kell oldania a növekvő forgalomból adódó problémákat, a torlódásokat, a zaj- és környezetszennyezést, továbbá elő kell segítenie a környezetbarát közlekedési módok használatát csakúgy, mint a társadalmi és környezeti költségek teljes beépítését az árakba. Cselekvésre van szükség ahhoz, hogy lényeges szétcsatolás történjen a közlekedés növekedése és a bruttó hazai termék növekedése között, különösen azáltal, hogy a közúti közlekedésről a vasúti, a vízi és a tömegközlekedésre helyeződik át a forgalom. Ennek elérése érdekében az Európai Tanács:
– felhívja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy 2003-ig fogadja el a transz-európai közlekedési hálózatok felülvizsgált programját az Európai Bizottság hamarosan elkészülő javaslatai alapján annak figyelembevételével, hogy ahol az helyénvaló, elsőbbséget kell adni azoknak az infrastruktúra-beruházásoknak, amelyek a tömegközlekedést, a vasutat, a belvízi és kistávolságú tengeri hajózást, az intermodális műveleteket és a hatékony kapcsolatokat szolgálják;
– megjegyzi, hogy az Európai Bizottság ki fogja dolgozni azokat a kereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy 2004-ben a különböző közlekedési módok használatának ára jobban tükrözze a társadalomnak okozott költségeket.”
(Presidency Conclusions, Göteborg European Council, 15 and 16 June 2001)

Egyúttal tájékoztatjuk Önt, hogy a témára vonatkozóan felvettük a kapcsolatot a horvát társszervezetünkkel mindannyiunk közös környezetének megvédése céljából.
A horvát kormány az intézkedést visszavonta. Értesülésünk szerint ez részben az intézkedés nem megfelelő előkészítése, részben a magyar Külügyminisztérium közbelépése miatt történt.
A Levegő Munkacsoport, amely 116 civil szervezet országos szövetsége, kéri, hogy a Külügyminisztérium szorgalmazza az említett horvátországi intézkedés újbóli bevezetését, ily módon is elősegítve a környezet védelmét, az áruszállítás vasútra terelését, és az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatot.

Tisztelettel:

Lukács András
elnök
Másolatban kapja:
a Magyar Köztársaság zágrábi nagykövetsége

Levegő Munkacsoport
Országos Környezetvédő Szövetség
1465 Budapest, Pf. 1676 Telefon: 209-3822, 209-3823
Fax: (1) 365-0438
E-posta: levego@levego.hu
Honlap: www.levego.hu

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás