A rovat kizárólagos támogatója

A Magosfa Alapítvány szervezésében szennyezőforrások felmérésére és részbeni felszámolására irányuló program indult a 13 települést magában foglaló Ipolymente kistérségben.

A Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány 2003 februárjában jött létre, azzal a céllal, hogy a Börzsöny és a Dunakanyar térségében az ökoturizmus fejlesztésén keresztül hozzájáruljon a helyi értékek megőrzéséhez, a települések és a helyi társadalom megújulásához, valamint a környezeti nevelés eszközeivel bemutassa egy fenntarthatóbb életmód lehetőségeit a helyi lakosoknak, valamint az ide látogatóknak. Alapítványunk 2003 őszén döntötte el, hogy szennyezőforrás felszámolási programot indít az Alsó-Ipoly mentén. Hasonlóan a kistérségi tervekben foglaltakhoz, mi is úgy gondoljuk: a tájegység fejlődésének egyik mozgatórugója a jövőben az ökoturizmus és a biotermények, -termékek előállítása lehet. Ehhez pedig elengedhetetlen a kistérség környezeti állapotának javítása, mindenekelőtt a szennyezőforrások felmérése, felszámolása, káros hatásainak csökkentése.


Ipolymente 2004
Ipolymente 2004
Célunk az, hogy az alsó Ipoly mente a területfejlesztési terveknek megfelelően valóban egészséges kistérség legyen, és rövidtávon eltűnjenek a természeti környezetet csúffá tevő illegális hulladéklerakók, illetve hulladékkupacok, középtávon pedig cseréljék le a környezetszennyező technológiákat (pl. fűtési rendszerek, szennyvízkezelési megoldatlanságok, vegyszerhasználat módja stb.), és lehetőleg ne is keletkezzenek új szennyezőforrások.
Programunk három részből áll.
Legelső lépésként a szennyezőforrások felmérésére kerül sor. Terveink szerint a program második részében már konkrét beavatkozásokat is végzünk. A program harmadik szakaszában környezetbarát és helyi termékek népszerűsítését, a környezeti tudatosság erősítését szolgáló akciók szervezését, valamint szennyezőforrások további felszámolását végezzük. A program első két szakaszát várhatóan 2005. augusztus végéig fejezzük be. Addig a következő konkrét tevékenységeket végezzük:
1. Szennyezőforrások felmérése: Ehhez adatlapot állítunk össze, melyet eljuttatunk azoknak a személyeknek, akik önkéntesként kapcsolódnak programunkhoz. Terveink szerint a felmérés nagy része márciusban és áprilisban zajlik. Szeretnénk minél teljesebb képet kapni a kistérségben található tényleges és potenciális szennyezésekről, ezért a meglévő adatokat is begyűjtjük. A program során a szennyezés tényét rögzítjük, és nem azt, hogy ki okozta. Az így nyert adatok alapanyagként szolgálhatnak a kistérség rövid-, közép- és hosszú terveihez, segítségükkel tervezhetővé válik az elavult technológiák lecserélése.
2. Középtávú kezelési javaslat összeállítása: A tavasz folyamán hulladékgazdálkodási szakemberek egy ún. programdokumentációt készítenek, melyben javaslatot tesznek a különböző szennyezőforrás típusok felszámolására, átalakítására. Ez alapján kiválasztunk tíz, látványos helyen lévő, és könnyen eltávolítható szennyezőforrást (pl. illegális hulladéklerakó), és ezeket önkéntesek segítségével felszámoljuk.
3. Ipoly tisztítás: Terveink szerint június végén tisztítjuk meg az Ipoly folyó alsó, Tésától Szobig tartó szakaszát az önkéntesek segítségével, a Vízügyi Hatósággal, a Határőrséggel, a Nemzeti Parkkal stb. partnerségben. Mind a partról összeszedjük, mind a mederből kiemeljük a szemetet, szilárd szennyező anyagokat.
4. Előadás sorozatok tartása: Februárban három előadást tart egy szakember az agrárkörnyezetvédelem kérdéskörében, egy másik pedig a biogazdálkodással, a vegyszermentes termesztéssel ismerteti meg minden településen az érdeklődő gazdálkodókat és kerttulajdonosokat.
5. Mellékletek megjelentetése az Ipoly Infóban: A helyi újságban mellékletet jelentetünk meg 2-3 havonta, melyben a felmérés eredményeit foglaljuk össze, valamint a gazdálkodóknak és a háztartásoknak a szennyezésekről és azok csökkentésének lehetőségeiről írunk majd.
6. Vándorkiállítás: Nyáron nyitjuk meg azt a kiállítást, amelyen a felmérés és felszámolás eredményeiről összeállított tablókat nézhetik meg a látogatók. Emellett szemléletformáló anyagok, az önkéntesek nevei, fényképek színesítik a kiállítást, amely minden településre eljut mind a magyar, mind a szlovák oldalon. Ugyanebben az időszakban az Ipoly folyó túloldalán a miénkkel szinte megegyező tevékenységeket végez majd az ipolysági székhelyű Ipoly Unió (Ipel’ská Únia). Tapasztalatainkat, információinkat folyamatosan kicseréljük az Unió munkatársaival, és közös tevékenységeket is végzünk velük.
A határon átnyúló programunk biztosítéka annak, hogy az Ipoly mindkét oldalán javítsunk a környezet állapotán.
Milyen eredményeket hoz majd a program a kistérségnek?
A szennyezőforrások felszámolásával és az Ipoly tisztításával a környezet állapota jelentősen javul a kistérségben. Ez jó a helyi lakosoknak, hiszen tisztább, egészségesebb környezetben élhetnek. Előnyös a helyi önkormányzatoknak, hiszen kedvezőbb lesz településük megítélése. Pozitív hozadéka lesz a turizmusból élők számára is, hiszen a tiszta kistérség növeli a turisták érdeklődését az Alsó-Ipoly mente iránt.
Milyen segítséget várunk?
Várjuk önkéntesek jelentkezését a szennyezőforrások felméréséhez, az illegális hulladéklerakók felszámolásához és az Ipoly tisztításhoz. Reményeink szerint mintaértékű programot tudunk felmutatni augusztusra. A határon átnyúló együttműködés miatt már most az, szeretnénk a helyi lakosok minél szélesebb körű bevonásával is azzá tenni. A program első két szakasza az Európai Unió Phare CBC magyar-szlovák/2002 programja, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium valamint a Közép-és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ támogatásával valósul meg.

A programról további információ az alábbi címen kérhető:
Magosfa Alapítvány (Kelemen Zoltán, Kurucz Márta) 2600 Vác, Cházár A. u. 17. tel: 511-426 vagy 511-427,
e-mail: magosfa@freemail.hu

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás