A rovat kizárólagos támogatója
Forrás: www.wwf.hu

A WWF Magyarország határozottan elutasítja a Honvédelmi Minisztérium által, a Magyar Televízió 1-es csatornája Élesben című március 9-i műsorában tett kijelentését, mely szerint a HM megegyezett a WWF Magyarországgal abban, hogy a Zengő hegy csúcsán megépíthető a katonai radarállomás.

A WWF Magyarország továbbra is fenntartja a többi zöld szervezettel együtt kialakított álláspontját, azaz tiltakozását fejezi ki a katonai létesítmény megépítése ellen, mivel az helyrehozhatatlan károkat okozna a védett terület egyedülálló életközösségében.
Bocskai István, a HM Kommunikációs Igazgatóságának igazgató-helyettese a műsorban azt a képet igyekezett kialakítani a nézőkben, hogy a zöld szervezetek álláspontja nem egységes Zengő-ügyben. Bocskai úr a WWF Magyarország 1999-es álláspontjára hivatkozott és feltette a kérdést, mi változott azóta? 1999-ben érkezett ugyanis egy társadalmi bejelentés a WWF Magyarországhoz, hogy a Zengő hegy csúcsára katonai radarállomást terveznek építeni. A szervezet az akkori körülmények ismeretében, egy levélben kifejtette álláspontját, amely kizárólag arra az esetre volt érvényes, “amennyiben a tervezett objektum valóban az ország érdekeit szolgáló egyetlen megoldás”.
Azóta eltelt 5 év, a nemzetközi helyzet és a körülmények alaposan megváltoztak. Véget ért a délszláv háború, a térségben kibővült a NATO szövetség. A fokozottan védett bánáti bazsarózsa áttelepítési akciója sikertelen volt, súlyos károkat okozott a megkapóan szép virág populációjában. Az áttelepítésre azért lett volna szükség, mert a Zengőn található a növény világállományának 90 százaléka. Az Európai Unió Élőhely direktíva 2004. május 1-től hazánkra teljes körűen érvényes. 
A WWF Magyarország továbbra is teljes mértékben egyetért a NATO-radarállomás Zengőre építése ellen tiltakozó civil szervezetekkel, miszerint a hazánk területének kevesebb, mint egytizedét kitevő védett természeti területek nem áldozhatóak fel gazdasági, katonai vagy egyéb célok érdekében.
A WWF Magyarország 1999. május 6-án kelt, Dr. Iványi Ildikónak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának címzett levele, melynek tárgya a Zengőre tervezett radar állomás ügye volt. A levelet kézhez kapták még: Dr. Kárász János, gazdasági ügyeket felügyelő helyettes államtitkár, Honvédelmi Minisztérium és Dr. Tardy János, helyettes államtitkár, Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal.
Tisztelt Igazgató Asszony!
A WWF Erdőfigyelő programjához érkezett társadalmi bejelentés szerint a Pécsvárad melletti Zengő hegy csúcsára katonai radarállomást terveznek építeni. A Zengő a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet természeti értékekben igen gazdag része, ahol számos védett és fokozottan védett állat és növényfaj él. Ezek közé tartozik például a hazánkban igen ritka bánáti bazsarózsa, mely csak Horvátországban és nálunk fordul elő néhány kisebb területen és itt található az egyik nemzetközileg is számontartott termőhelye. Az ügyben történt tájékozódás és a terület bejárása alapján a WWF Magyarországi képviselete a következő álláspontot alakította ki: Amennyiben a tervezett objektum valóban az ország érdekeit szolgáló egyetlen megoldás, akkor a terület természeti értékeinek megőrzése érdekében az objektum építését és üzemeltetését az alábbi szempontok figyelembevételével kell elvégezni: Az építendő műtárgyak a lehető legkisebb mértékű beavatkozással, a lehető legkisebb területet érintsék, ami a jelenlegi nyomvonalak felhasználásával és a szükséges ésszerű legkisebb nyomvonalbővítéssel érhető el. A kialakítás olyan legyen, hogy annak üzemeltetése, karbantartása a műtárgy működésének időtartama alatt, további földmunkát és termőterület csökkenést ne igényeljen, azaz az építendő műtárgy megfelelő állékonysággal rendelkezzen, és karbantartása a nyomvonalon megoldható legyen. A terület gazdasági, turisztikai hasznosítása a terület terhelését ne növelje, illetőleg a megnövelt környezeti terhelés kiegyenlítésre kerüljön.
Ennek feltételei:
a) Az út használatának szigorú szabályozása és illetéktelenek előli állandó lezárása,
b) A turistaforgalom szabályozása, c) A terület gazdasági hasznosításának csökkentése. Kérjük minden lehetőségére álló eszközzel segítse elő ezen szempontok érvényesülését, hogy az objektum által okozott természetvédelmi károk minél kisebb mértékűek legyenek. A WWF Erdőfigyelő programja a terület sorsának alakulását ezután is figyelemmel kíséri, hogy ezzel is elősegíthessük természeti értékeinek megőrzését. Az ügyben nyújtott segítségét és felelős döntéseit megköszönve, üdvözlettel: Besze Péter erdészeti programvezető További információ: Márkus Ferenc, igazgató, WWF Magyarország Tel.: (1)214-5554/113 Mobil: (30)311-1750  ferenc.markus@wwf.hu

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás