A rovat kizárólagos támogatója

Az utóbbi időben több olyan információt kaptam, hogy valakik visszaélnek a Zöld Út Békavédelmi Egyesület nevével, az egyesület képviselőjének adják ki magukat, az egyesület nevében nyilatkoznak. A félreértések elkerülése és tisztázása érdekében egyesületünk az alábbi közleményt teszi közzé.

Alapszabályunk egyértelműen kimondja, az egyesület hivatalos képviselője az egyesület elnöke, aki jelenleg Sámuel Zsuzsanna, akadályoztatása esetén a két titkár, jelenleg Kubacsny Renáta és Rottenhoffer István.

Az egyesületet hivatalos megbeszéléseken csak ők képviselhetik, az egyesület ügyeiről csak ők adhatnak tájékoztatást.
A tagok közül erre bárki csak abban az esetben jogosult, ha erre az elnöktől írásbeli megbízást kap. Eddig ilyen esetre nem került sor.
2012.február 9-én a Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI) Budapest XII.ker. Költő u.21 sz. alatti székházában volt egy megbeszélés, ahol történt egy megállapodás azzal kapcsolatban, hogy az idei honti békamentés koordinátora teljes felelősséggel a Zöld Út Békavédelmi Egyesület, a mentés irányítója az egyesület elnöke, Sámuel Zsuzsanna.

A megbeszélésen szóba került, hogy a DINPI idén folytatni szeretné a tavaly kezdett „megvilágításos kísérleteket”. Ebbe a munkába szeretné bevonni a felsőoktatási intézmények hallgatóit is.

A kísérletek folytatásába az alábbi feltételekkel egyeztem bele.
1. Valamennyi, a kísérletekkel kapcsolatos megbeszélésen ott akarok lenni, hogy elmondhassam a feltételeket, amelyek alapján mentésirányítóként engedélyezem a kísérleteket.
2. A kísérlet csak az én beleegyezésemmel végezhető. A kísérlet végzéséhez csak akkor járulok hozzá, ha van elegendő önkéntes a területen, aki közben végzi az állatok mentését.
3. A kísérletben az egyesületünk nem vesz részt, nem adja hozzá a nevét.

Ezeket a feltételeket a Nemzeti Park nem teljesítette és a megbeszélésről készült Emlékeztetőbe sem írták bele. Levélben kértem Füri András igazgató urat az Emlékeztető módosítására, egyúttal tájékoztattam arról is, hogy egyesületünk elhatárolja magát a kísérletektől, ezekben nem veszünk részt, a kísérlet miatt elpusztult állatokért a Nemzeti Parkot terheli a felelősség.

Egyesületünk a megállapodás megszegése mellett az alábbiak miatt is elhatárolódik a Nemzeti Park által végzett kísérlettől, amellyel azt akarják bizonyítani, hogy az állatok a sötét miatt nem használják a területen levő békaátjárókat.

Tanulmányaink során megtanultuk, hogy a szárazföldi békák leginkább sötétedés után mozognak. Ez igaz a területen élő békákra is, amit azok az emberek is tanúsítanak, akiknek már az ősei is Honton laktak. Tehát a békáknak a vonulásuk során nincs szükségük díszkivilágításra.

Az okok, amiért nem használják az átjárókat, a következők:
1. A terelőkerítés nincs jó állapotban, az állatok könnyedén átjutnak rajta.
2. Az átjárók szárazak és hidegek. A békáknak szükségük van nedvességre.
3. Az elmúlt években végzett megfigyeléseink és a területen már régóta jelenlevő Varangy Akciócsoport Egyesület megfigyelései alapján tudjuk, hogy vannak állatok, amelyek a körülmények ellenére átmennek az átjárókon, pedig ezek nincsenek megvilágítva.

Ezen okok miatt egyesületünk feleslegesnek tartja a megvilágításos kísérleteket. A kísérletektől teljes mértékben elhatároljuk magunkat, a kísérleteket semmilyen formában, sem erkölcsileg, sem anyagilag nem támogatjuk. A kísérletekben egyesületünk önkéntesei sem vesznek részt.

Kérem ezek szíves tudomásul vételét.
Tisztelettel:
Sámuel Zsuzsanna
elnök
Zöld Út Békavédelmi Egyesület

Hont, 2012.április 10.

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek