A rovat kizárólagos támogatója

Beszélgetés dr. Nemes Csabával, a Környezetvédelmi Minisztérium főcsoportfőnökével

– Milyen stratégiát követ a minisztérium a következő kilenc évben?
– Stratégiánk szerteágazó. Ha elvonatkoztatunk az Európai Uniótól. akkor is vaunak kötelességeink és céljaink, olyanok, amelyek fontosak a mai Magyarország számára. 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a Nemzeti Környezetvédelmi Programot. Ez az Országgyűlés által elfogadott keretprogram. ami meghatározta a magyar környezetpolitikát, egészen napjainkig, 2002 végéig. Abban még olyan cikkely volt, amelyik független EU-csatlakozásunktól. A végrehajtás során a program végrehajtási elemei annyiban változtak, annyival gazdagodtak, amennyivel többet tudtunk az uniós elvárásokról. Az éves intézkedési tervekben már gazdagabbak lettek az EU csatlakozáshoz kapcsolódó programok is. Olyan szempontból, hogy mely terheket kell majd részben az államháztartásnak, részben az azon kívüli üzleti szférának vállalnia, hogy a környezet állapotán javítson. Ezek az intézkedési tervek 1999-ben olyanná váltak, hogy minden program vagy alprogram megcímzett egy-egy irányelvet, döntést, rendeletet. 1999-ben készült 2002-ig egy áttekintés a főbb céljainkról. Minden évre elkészült egy-egy ilyen intézkedési terv, amit a kormány elfogadott. Nagyjából a 2001-2002-es intézkedési tervben 200-220 milliárd forint szerepel környezetvédelmi, környezet-orientált fejlesztési tevékenységekre, amely két évre készült el tavaly, a kétéves költségvetésnek megfelelően. Széles értelemben véve természetesen ebbe beletartoznak az elkerülő utak, a hulladékra vonatkozó, az agrárgazdasággal összefüggő témák, olyan fejlesztések, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a környezetvédelemhez, de van járulékos környezeti hasznuk. Ez a stratégiánk egyik vonala. A második nemzeti környezetvédelmi programot most készítjük elő, ez a 20032008 közötti évekre szól, tehát már arra az időszakra, amikor remélhetőleg az Európai Unió tagja leszünk. Ebben az időszakban, már végre kell hajtanunk néhány olyan EU-s irányelvet – vagy meg kell felelnünk annak vagy el kell kezdenünk a megfelelést -, amelyekben átmeneti mentességet kértünk. Ezek hosszabb távú fejlesztések, amelyek teljesítését nem lehet az utolsó pillanatig halogatni. Ennek az anyagnak a koncepciója elkészült, a kormány elfogadta a koncepciót, amelynek kilenc fő tétele van.
– Melyek ezek?
-A teljesség igénye nélkül: az első a környezettudatos szemléletformálás, ez közép- és hosszú távon is egyre fontosabb szerepet tölt majd be. A másodi hazai klímavédelmi kérdésekkel foglalkozik majd, ideértve a Magyarországon. Ez az energiatakarékosságot, energiahatékonyságot is, hiszen a klímavédelem alapvető eleme, hogy milyen módon csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása. A feltételezett éghajlatváltozás hatásaival is foglalkozunk majd ik a tematika. A program fontos tétele a környezetegészségügy és az élelmiszerbiztonság, ez a két téma össze kapcsolódva, a már 1993 óta működő nemzeti környezetegészségügyi akcióprogramhoz, valamint az ún. Népegészségügyi programhoz. Az élelmiszer-biztonság néhány éve lett fontos az Európai Unióban is, és mi úgy gondoljuk, hogy erre egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni hazánkban is. Összhangban – és ezt mindig kiemeljük – a német népegészségügyi programmal.Fel kell építenünk és meg kell erősítenünk azokat a kapcsolatokat, amelyek más ágazatokhoz kötnek minket, gondolok az energetikára, a mezőgazdaságra, az egészségügyre, a közlekedésre, stb. Ezek nélkül nem tudunk hatékonyan környezetvédelemmel foglalkozni. Akkor lesz majd szép világ, jó világ, ha nem lesz már szükség környezetvédelmi minisztériumra, mert akkor már minden ágazat tisztában lesz van a saját a környezetvédelem szempontjaival, azokat be is építi tevékenységébe, és akkor nem lesz ránk szükség. Ennek még nincs itt az ideje. Kiemelt tematikus terület a városi környezetminőség. Ezzel külön foglalkozik a program, hiszen más problémái vannak a városnak mint a “vidéknek”, illetve a kisebb tájegységeknek, településeknek. Magyarország háromszáznál több városának 10 százaléka városias jellegű, ezekkel is külön kell foglalkozni. Külön témakör a földhasználat, a területhasználat és a vidéki környezetvédelem. Élő vidékprogramot kell beindítani, amely megfogalmazza és megoldja azokat a problémákat, amelyek összefüggnek a környezetminőséggel, a fenntartható területhasználattal.
Magyarországon, ahogy a világ szinte minden régiójában rendkívüli fontosságú a vízkészletek kérdése. Tehát a tiszta víz mennyisége. Közismert, hogy például a felszíni vizeknek több mint 90 százaléka országhatárainkon kívülről érkezik hozzánk. Tehát rendkívül függőek vagyunk. Viszont gazdagok vagyunk a felszín alatti vizekben. Ivóvizeink jó része pedig onnan jön. Ezeket meg kell védenünk, most is, meg a jövőben is. Ezt mi úgy hívjuk, hogy fenntartható vízhasználat. Ez is külön témakör.Természetesen foglalkozunk a hulladékgazdálkodással és az ahhoz kapcsolódó különböző tevékenységekkel. Ezt a tematikus területet meghatározza az országos hulladékgazdálkodási terv, amelyet most készített el a tárca. A kormány már elfogadta, parlamenti tárgyalásra vár. Ez is 2008-ig szól. Végül, de nem utolsósorban említenék egy nagyon fontos területet, ez pedig a környezetbiztonság. A tiszai ciánkatasztrófa óta már az ország egész lakossága tudja, hogy miért fontos terület ez. Ennek az akcióprogramnak – reményeink szerint – lesz olyan része, amelyik a természeti erőforrások bölcs és környezetbarát kiaknázásával is foglalkozik. Hogy mennyire, mit és milyen módon szabad a természeti erőforrások közül ezeket használni, legyen szó akár a megújuló erőforrásainkról, minta víz, a szél, a napenergia, akár a nem megújulókról, tehát akár az ásványi kincseinkről, a talajról, a földről. Mert az ezekkel való gazdálkodás hosszú távon meghatározza gyermekeink, unokáink létét is. Ezek voltak a legfontosabb területek, amelyekkel foglalkozni kötelességünk. Van egy harmadik szegmense az úgynevezett stratégiának, amivel más tárcák is foglalkoznak. Készül a Nemzeti Fejlesztési Terv. A Terv elkészítését a Gazdasági Minisztérium koordinálja, 2006-ig terjedő időszakig érvényes, azért éppen addig, hogy megfeleljen az Európai Unió 7 éves költségvetési időszakának. A program közös, minden tárca részt vesz benne. Olyan módon kell terveznünk, olyan környezetvédelmi vagy természetvédelmi célokat kell megfogalmaznunk, amelyek szorosan kapcsolódnak más ágazatokhoz, az agrárgazdálkodáshoz, a gazdaságfejlesztéshez, valamint amelyek a strukturális alapok és a Kohéziós Alap segítségével társfinanszírozni is lehet majd, mert ezekben az ágazatokban nincs tisztán környezetvédelmi program.

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás