A rovat kizárólagos támogatója

Huszonnégy magyarországi zöld szervezet a miniszterelnökhöz és a parlamenti pártok elnökeihez fordult, hogy a készülő Európa Tervben hangsúlyozottan jelenjenek meg a fenntartható fejlődés szempontjai.

A levelet aláíró zöld szervezetek szerint szükséges a szemléletváltás a fejlesztéspolitikában, hogy az eddiginél jóval nagyobb mértékben támogassák mindazokat a nem anyag- és energiaigényes tevékenységeket, amelyek elősegítik a természeti erőforrások megőrzését, valamint a társadalom fejlődését és az egyes emberek jól-létét is: az oktatást, a művelődést, a művészeteket, az egészségügyet, a környezeti és egészségi tudatformálást, a tudományos kutatást és az emberek boldogulását segítő társadalmi érintkezések különböző formáit. A gazdaság és versenyképesség fejlesztése nem válhat önálló és önhatalmú céllá.

Dönsz Teodóra, a Magyar Természetvédők Szövetsége csoportvezetője elmondta, hogy a fejlesztéspolitikát ahhoz a tényhez kell igazítani, hogy a társadalmi-gazdasági aktivitás már meghaladta Magyarország ökológiai eltartóképességét. A stratégiai környezeti vizsgálat eszközével a fejlesztési politika minden szintjén érvényesíteni kell a környezeti szempontokat a mai polgárok egészsége és életminősége, valamint a jövő nemzedékek életlehetőségeinek védelme érdekében.

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke szerint a fejlesztéspolitika kialakítása során részletesen elemezni kell a különféle tevékenységek jelenlegi és várható jövőbeni költségeit, beleértve a környezeti és egészségi költségeket is. Törekedni kell arra, hogy az árak helyesen tükrözzék a költségeket, ezzel is elősegítve a helyes döntéshozatalt.

Vásárhelyi Judit, a Független Ökológiai Központ képviselője hangsúlyozta, hogy a versenyképesség hagyományos értelemben vett fokozása nem segíti a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését, mert csak kevesek anyagi jólétének növeléséhez járul hozzá. Az esélyek növelésének fő eszköze a helyi közösségek fejlődésnek biztosítása, a civil szerveződések támogatása, a társadalom természetes önsegítési mechanizmusainak megerősítése kell, hogy legyen. Mindez nem csak az egyenlőtlenségek megoldásához vezet, hanem megelőzi a környezeti problémákat is.

A környezetvédő civil szervezetek aggódnak, hogy bár a kormányzat szóban többször kijelentette, hogy elkötelezett a 2007 utáni időszakra szóló fejlesztési koncepciók és tervek társadalmi egyeztetésére, nem hozta nyilvánosságra a társadalmi véleménykérés folyamatának részletes tervét.
Budapest, 2005. február 2.)

További információ:
Dönsz Teodóra, Magyar Természetvédők Szövetsége, tel.: 216-7297, ddori@mtvsz.hu 
Lukács András, Levegő Munkacsoport, tel.: 411-0509, lukacs@levego.hu
Vásárhelyi Judit, Független Ökológiai Központ, tel.: 368-6229, jvasarhelyi@foek.hu  

Kapcsolódó anyagok:

Valódi fenntartható fejlődést szorgalmaznak a zöldek

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás