A rovat kizárólagos támogatója

Vannak olyan környezet,- és természetvédők, akik évtizedes komoly szakmai munkájuk után decembertől munkanélküliek lesznek.

A zöld szervezetek Budapesten rendezett hóvégi találkozóján Fidlóczky József a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) ügyvezető igazgatója beszámolt a november 27.-én a keretkoordinátor államtitkár asszony és a zöld szervezetek képviselőinek találkozójáról, melyen a zöld oldalt Bárdos Ferenc, Fidlóczky József, Breuer László, F Nagy Zsuzsa, Mester Zsolt, Schmuck Erzsébet, Lukács András és Szilágyi László képviselte.
A megbeszélésen szó esett arról, hogy a KAC pályázati rendszere működésképtelen, hiszen hónapok óta hiába várják a nyertes pályázók a támogatási összegeket. Régebben, amikor a zöld szervezetek saját maguk végezték a pályáztatást és az elbírálást, a pénzek időben megérkeztek. Az akkori minisztériumi vezetés felmérte, hogy ha kis pénzt adnak a zöldeknek, nagy munkától szabadulnak meg. A Gönczöl Szövetség javaslata szerint azok a zöld szervezetek, melyek egyértelműen állami feladatokat vállalnak át, ne pályázati úton jussanak a működési költségeikhez, hanem kapjanak normatív támogatást, mert pl. a tanácsadó irodáknál nehéz felmérni és tervezni a költségeket. A legutóbbi pályázati kiírás pontatlan volt, utólag kértek be a kiírásban nem szereplő dokumentumokat. Ha a zöld szervezetek bírálnának, nem kellene a csökkent összeg miatt módosított költségvetést beadniuk a pályázóknak, hiszen egymás munkáját könnyebben megítélik szakmai berkeken belül.
Boda Ilona politikai államtitkár azt javasolta, hogy a nagyobb szervezetek kapjanak pénzt, amit majd ők tovább osztanak. Emellett arra kérte a szervezeteket, hogy írjanak egy szakmai javaslatot az „”F” keret jövőbeli működéséről, amit majd a KAC rendeletbe beépítenek.
Újabb ígéret hangzott el, hogy két hét múlva teljesítik a kifizetéseket, de miután ez már a sokadik két hetes ígéret, ezért a zöldek felajánlották, hogy akár fizikai segítséget is nyújtanak a pályáztatást lebonyolító Környezetgazdálkodási Intézet (KGI) munkatársainak, pl. a pénzügyesek, adminisztratív munkatársak segítenek az operatív ügyekben. Jelenleg a bizonytalan kifizetések miatt vannak zöld szervezetek, akiknek kikapcsolták a telefonját, munkatársakat kell elbocsátaniuk, programokat kell leállítaniuk.
Sarkadi Péter 2001.11.30.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Szemelvények a KAC- rendelet idei (Túri- Kovács- féle) tervezetéhez benyújtott mozgalmi észrevételekből:
“A 20. § (2) bekezdéshez
A Szakértői Bizottságok összetételére tett javaslatokkal nem értünk egyet.
A KAC közcélú “f” kerete (korábbi “h” keret) lassan egy évtizede a társadalmi szervezetek szakmai munkájának fő forrásaként (sok társadalmi szervezetnél egyedüli forrásként) funkcionált. A mozgalom partnerként való kezelését és a kellő szakmai rálátás biztosítását jelezte, hogy az éves keret felhasználásához kapcsolódó pályáztatási-elbírálási- ellenőrzési rendszert a mozgalom saját maga működtethette.
Az 1999-es és a tavalyi módosítások egyrészt kiélezték a KöM és a mozgalom viszonyát – másrészt bonyolult felépítésével, döntési mechanizmusával lassúnak, rugalmatlannak bizonyult és a KAC-ot jelentős többletköltséggel terhelte. A miniszter által felkért “kivülálló” Szakértői Bizottság döntései több indokolatlan konfliktust szültek.
A jelenlegi Tervezet javaslatai is csak részben “engedik vissza” a mozgalom delegáltjait a mozgalmi “f” keret Szakértői Bizottságába, míg mi továbbra is a KKA idejében működő (tisztán mozgalmi) rendszer visszaállítására szavazunk.
Javaslat: a “h” keret Szakértői Bizottságának tagjait a társadalmi szervezetek delegálják, a pályázatot ők hirdessék meg és ők is bírálhassák el. Mindez természetesen nem érinti a miniszter döntési jogosultságát illetve a KAC-ot kezelő szerv ellenőrzési feladatait.
20.§ (3) bekezdéshez
A Tervezetből sajnos itt is hiányoznak a közcélú keret fenti feladataihoz kapcsolódó garanciális határidők, amivel a Tervezet még korábbi a szabályozáshoz képest is visszalépett.
Megjegyezzük, hogy a jelenlegi hiányos szabályozás nagyban felelős azért, hogy a mozgalom szervezetei a tavaly csak az év végén juthattak KAC támogatásokhoz. Ez azért jelent alapvető problémát, mert külön a szervezetek működését (túlélését) finanszírozó” pályázati lehetőség nincs – a programpályázatok kiírása pedig rendszeresen csúszik. Ez a gyakorlat gátolja a társadalmi szervezetek anyagi és szakmai tervezhetőségét, veszélyezteti túlélési esélyeiket illetve jelentősen csökkenti munkájuk hatékonyságát.
Egyébként a “h” alkerethez hasonlóan tavaly más közcélú keretek is csak az év utolsó negyedében jutottak pénzhez és pályáztathatási lehetőséghez.
Ezt elkerülendő feltétlenül szükségesnek látjuk a pályáztatási határidők jogi szabályozását és hogy a Tervezet 8.§ (6) bekezdése a közcélú keretek vonatkozásában is hatályos legyen (a közcélú keret éves kiemelt támogatási céljait, prioritásait, az egyes kerethez rendelt százalékos megosztást a miniszternek a társadalmi szervezetek és a Szakértői Bizottságok előzetesen kikért véleménye figyelembevételével kellene meghatároznia és jogszabályilag meghatározott időre közzétennie).
Javaslat: kérjük a fenti szabályozásokat a Tervezet közcélú feladatok finanszírozásával foglalkozó részébe beépíteni.
Kérjük javaslatainkat végig gondolni és figyelembe venni.
Győr, 2001. január 25-én.

Válasz nem jött, javaslatainkból semmit nem vettek figyelembe…

dr. Kalas György Jogsegélyszolgálat 2001.11.29.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás