A rovat kizárólagos támogatója

A Magyar Természetvédők Szövetsége Ünnepi Küldöttgyűlés keretében tegnap emlékezett meg alapításának 30. évfordulójáról. Hagyományainkhoz híven előre tekintettünk, a megemlékezés mellett a fő hangsúlyt az előttünk álló feladatok és megoldások kapták a Parlamentben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal közösen tartott rendezvényen.

A 30 éves Magyar Természetvédők Szövetsége kezdetek óta meghatározó szereplője a hazai zöld civil életnek. Nagy szerepe volt a zöld mozgalmat a mai napig meghatározó, jövőre már 30. alkalommal megrendezésre kerülő Országos Találkozók rendszerének kialakításában. Több mint 100 tagszervezetével közösen helyi szinten, számos nemzetközi szervezet aktív tagjaként pedig nemzetközi színtéren is képviseli a fenntartható fejlődés gondolatát.

A születésnap sem adhat azonban felmentést az alól, hogy számot vessünk azzal, közelebb vagy távolabb kerültünk a természeti problémák megoldásától, magától a fenntartható fejlődéstől az elmúlt évtizedekben. Az ünnepségen a társadalom széles rétegének képviselői, neves zöld gondolkodók, a civil mozgalom, döntéshozók, gazdasági, tudományos szféra, önkormányzatok képviselői osztották meg gondolataikat erről is a több mint háromszáz résztvevővel.

„A válságokkal teli időben megjelentek a hamis próféták, aki a környezetvédelem vívmányival, a tudásalapú társadalommal, az erőforrás-hatékonysággal, a GDP növekedésének és a környezeti terhek szétválasztásával hitegetik a társadalmat. Egyszerre ígérik a további gazdasági növekedést, a szegénység teljes felszámolását, energiát, tiszta vizet, élelmet mindenkinek, az éghajlatváltozás és biodiverzitás csökkenésének megállítását, vagyis mindazt szeretnénk fenntartani, ami a problémát eddig is okozta.” – mondta Gyulai Iván, a Magyar Természetvédők Szövetsége egyik alapítója.

„Ha a jövőbe tekintünk, akkor fel kell ismernünk, hogy a fenntartható fejlődés csak akkor érhető el, ha gyökeresen átalakítjuk a társadalmi-gazdasági viszonyainkat. A Magyar Természetvédők Szövetsége 30 éve képviseli a fenntartható fejlődés gondolatát következetesen. Elutasítjuk a felszínes megoldásokat, melyek a könnyű siker ígéretével csak a probléma elodázását és halmozódását jelentik.” – hívta fel a figyelmet Schmuck Erzsébet, a Magyar Természetvédők Szövetségének tiszteletbeli elnöke, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága elnöke.

„A társadalom egyre nagyobb része ismeri fel a válságjeleket, mert sajnos a saját bőrén tapasztalja őket. Az éghajlatváltozás, a fajok eltűnése, az egyenlőtlenségek növekedése, a gazdasági problémák nem egymástól elkülönült jelenségek. Ágyúgolyóként száguld a fogyasztói társadalom expresszvonata a szakadék felé. Be kell húznunk a vészféket! Abba kell hagyni a fosszilis energiaforrások használatát, csökkenteni kell a fogyasztásunkat, átalakítani a gazdaságot és a növekedéskultusz helyett az alapvető emberi értékeket kell a középpontba állítani.” – mondta Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke.

„Csak az élet tiszteletére alapozott, értékalapú cselekvés és a mértékletes életmód általánossá válása ad esélyt, hogy értelmesen, boldogan tudjunk élni és megőrizzük természeti és társadalmi erőforrásainkat az utánunk jövő nemzedékeknek.” – tette hozzá Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke.

A Magyar Természetvédők Szövetsége 30 éve képviseli a fenntartható fejlődés gondolatát, cselekszik a környezeti határokat figyelembe vevő igazságosabb világért összefogva a társadalom széles rétegeivel. A Szövetség szakmai és társadalmi működése példa arra, hogy a különböző világnézetű, politikai hátterű emberek lelkesedéssel, egymással együttműködve és eredményesen dolgoznak együtt közcélokért.


Rövid történet és értékeink

MTVSZ 20. szülinap 2009. szeptember 14. Pál-völgyi barlang kőfejtő. Kép Sarkadi Péter greenfo.

A Magyar Természetvédők Szövetségét 1989-ben alapította 32 vidéki természetvédő csoport, hogy országos szinten képviselje a természetvédelem érdekeit. A Szövetség ma 118 környezet- és természetvédő egyesület, csoport közössége. Tevékenysége kiterjed Magyarország minden megyéjére, partnerein keresztül az egész Kárpát-medencére. A Szövetség számos nemzetközi szervezet – többek között Föld Barátai hálózat, Bankfigyelő Hálózat, Európai Éghajlatvédelmi Hálózat – tagjaként az európai és globális környezeti ügyekre is hatást gyakorol.

Tagjaink nap, mint nap részt vesznek a természetvédelmi ismeretterjesztésben, a környezeti nevelésben, segítik az önkormányzatokat, hogy helyi szinten hatékonyan tudjanak dolgozni az egészséges környezet biztosításáért, a természeti erőforrások megőrzéséért. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan sikeres ügyekben vehettünk részt, mint például Magyarország GMO mentességének megőrzése, a verespataki bányaberuházás megakadályozása vagy az európai vegyi anyagok egészségvédő szabályozásának kialakítása.

MTVSZ 25. szülinap 2014 szeptember 12 FÁNK nagyszikla gyomra. Kép. Sarkadi Péter greenfo.

A Magyar Természetvédők Szövetsége nem tud azonosulni a társadalmi létmeghatározás mai kulcsszavaival, mint a verseny, a gazdasági növekedés, a globalizáció, a tőkebevonás, a hatékonyság, az egyén korlátlan szabadsága, és még megannyi kifejezés, amely az egyén javuló boldogulását ígéri. Ezek az üzenetek az éntudatot, az egyén társadalomtól, közösségtől való elidegenedését erősítik.

A mi kulcsszavaink:

a verseny helyett az együttműködés;
a gazdasági növekedés helyett a fenntarthatóság;
a globalizáció helyett a helyben történő boldogulás;
a tőkebevonás helyett az önerőből történő fejlődés;
a hatékonyság mellett a negatív, külső társadalmi és környezeti költségek elkerülése;
az egyén korlátlan szabadsága helyett a másokért, a környezetért viselt felelősség; és mellettük a mások és a környezet tisztelete, megbecsülése;
a kölcsönös nagylelkűség;
a szeretet;
társadalmi és környezeti problémák megelőzése;
az elővigyázatosság;
a fenntartható használat;
és mindazon üzenetek, amely az emberek és a környezet egymás közötti harmóniáját erősítik.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás