A rovat kizárólagos támogatója

Mi állítható a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatbázisában található tudásunkból, ami közel 150 ezer (1,7 százalék) fajt foglal össze a közel 9 millió többsejtűből? Lehet-e hihetően 2 %-ból a teljességre vonatkozó kijelentéseket tenni? A PC gyorsan szolgáltat ostobaságokat, ha az általunk bevitt adatok irányultságáról kérdezzük.

Nem korlátozza az ismeretlen, amit mi sem tudunk feltételként szabni. Mi különíti el az előrejelzést a jóslástól? Szerintem csak a bekövetkezés valószínűsége. Jelenlegi ismereteink ezt nem is közelítik, vagyis – ami a fajok tömeges kipusztulására vonatkozik – legfeljebb a gerincesek bizonyos osztályaira becsülhetők meg. Azt is jó tudnunk, hogy a tömeges fajpusztulás fogalma a bolygónkon élő fajok minimum 75 százalékának rövid időn belüli (pár ezer évről van ilyenkor szó) kipusztulását jelenti. Eddig öt ilyen eseményt tartunk számon, és jó kérdés, hogy ma a küszöbérték felülmúlását mi erősítheti meg a számunkra. Szerintem sejtések, amik a jóslás hátterei. Valamennyi eddigi esemény az emberi civilizáció előtt történt; leletekből képzelődünk.”

A tömeges fajkihalás mindig is foglalkoztatta az emberiséget. Noé mítosza  – mint az első embervetés törlése és Noé fiai útján való újra indítása – a Bibliában is megtalálható. Az Újszövetség alapján (Mózes első könyve) Ádám 10. nemzetségbeli utódja Énókh dédunokája, Metuselach unokája, Lámech fia Noé (Noah), felesége és gyermekei (Sém, Kám és Jáfet) élhettek csak túl és az általuk választott állatok.

Más szerint a film tényei több ponton is hibáznak:
1: Isten személyesen Noéhoz szólt, hogy építsen bárkát nem Melkisédek bukott angyalnak!
2: Noénak adta meg a bárka méreteit nem a bukott angyaloknak.
3: A bukott angyalok fertőzték meg a földet ’az emberek lányainak gyermekeket nemzettek’ – ezekből lettek az óriások. Tehát ők nem segítők voltak, mint a filmben, hanem miattuk ’minden test megfertőztette önmagát…’ Megrontották az emberi fajt, azaz óriások születtek, akik már angyal-ember keverékek voltak, hibridek stb.
4: A bukott angyalok nem menekültek meg, mint a filmben, sőt elrettentő büntetést kaptak – lásd Énokh könyvében.
5: Isten zárta be a bárka ajtaját és hét nap után ’felszakadtak a mélység forrásai’ jött az özönvíz.
6: Noé, felesége és fiainak feleségei mentek be a bárkába. Tehát mindháromnak volt felesége már akkortájt.
7: Senki emberfia rajtuk kívül nem akart és nem tudott bemenni a bárkába, mint a filmben.

Mózes első könyve
… „7. fejezet
Akkor ezt mondta az Úr Noénak: Menj be egész házad népével [!] a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt.
8. fejezet
Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról az élőlényekről, azokról az állatokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a Földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái; megszűnt esni az eső az égből.
9. fejezet
Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet! Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt.
10. fejezet
Ezek Noé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek a leszármazottai, mert fiaik születtek az özönvíz után. Jáfet fiai: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász…”

– Nem kevés a baj ezzel a mítosszal. A jelenlegi emberiség tehát három hímnemű testvér (hasonló genetikai eredet) és három eltérő női genomra vezetné vissza az emberiséget. Már a gyerekek unokatestvérként találtak volna maguknak párt, vagyis a genetikai erózió bizonyosan felmorzsolta volna az efféle népességeket, amelyben a halmozódó genetikai hibák örökletes betegségek forrásává váltak volna. Biológus bizonyosan fennakadt volna ezen a mítoszon. Mi történt a 40-50 ezer éve kihalt Homo neanderthalensis (címkép) fajjal (legközelebbi rokona a Denisova hominis), amely génjei a mai emberekben (Homo sapiens) jelen vannak?
*
Egy mai elképzelés szerint (űrhajósok voltak az istenek) a Prometheus (Ridley Scott, 2012) film alapötlete. Ebben az állati élettől megtisztított Földön a távoli bolygóról érkező ősapa hozta el a saját DNS-ét és bízta az evolúcióra. Meghökkentő ötlet, de a Föld élőlényeinek közös örökítési rendszere komolyan elgondolkodtató. Egyesek szerint meteorokkal is érkezhetett DNS. Ne tessék felejteni, hogy most nyitott szemmel álmodozunk.

Szóval az egysejtű életet (ezt csupán a mutáció változtatja) is eltörölni a Földről szerintem képtelenség. Ekkor Prometheus népének egyéni áldozathozatalára nincs szükség. Ez csupán gyorsíthatna az evolúción, ha egyáltalán. Végül is a 4,5 milliárd éves Földön (1,5 milliárd évre becsülik azt az időtartamot, amit a Nap még nem tesz emberi életre alkalmatlanná) lévő minden életforma egysejtű, hiszen két ivarsejt találkozása hozza létre a zigótát és fejlődik soksejtű életformává. A szűznemzés esetén még erre sincs szükség.
Kicsit messze fantáziálok már a tömeges fajkihalástól, hiszen az sem teljes kihalást jövendöl csak részlegest. (A végleges 1,5 milliárd év után következik be, amikor a költözés – akár meteoritokban – elkerülhetetlen.) Én a mostani időszaki gyérülésre, majd újra benépesedésre gondolok, hiszen a Földnek még vannak esélyei, csak esetleg nem velünk (bizonyosan nem ebben a tömegben és gondolkodással – és forrásigényünket sem igazolja majd vissza), akik özönfajként tettük átmenetileg élhetetlenné. Most a bolygó hőmérséklete megemelkedik és az óceánok szintje magasabb lesz. A tehertétel, amit jelentünk megszűnik. Ez persze periodikusnak tűnik, így követheti majd egy újabb eljegesedés. Szóval lehet lassan készülni.
Darvas Béla

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek