A rovat kizárólagos támogatója

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Környezetünkért Díjjal, Környezetünkért Emlékplakettel, Zöld Toll Díjjal és Miniszteri Elismerő Oklevéllel köszönte meg a környezet védelme érdekében tett kiemelkedő munkát Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár.

A Pedagógus Nap alkalmából pedig Nagyváthy János Díjjal tüntették ki az agrár- és élelmiszeripari oktatásban, nevelésben, tehetséggondozásban, kutatásban kiemelkedő eredményeket felmutató tanárokat.

Már az Országgyűlés előtt van a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat, amely érdekeltté teszi a kibocsátókat a keletkező hulladék csökkentésében, a szemét nagy része pedig nem a lerakókban, égetőkben végezné – jelentette be a díjátadón a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor hozzátette: az új szabályozás megszüntetné a termékdíj-fizetés alóli mentességet, a hulladéklerakás és égetés helyett pedig az újrahasznosítást helyezi előtérbe. A környezettudatosság ösztönzését szorgalmazta a tárcavezető a gyártók és a fogyasztók körében egyaránt, mert ezzel jelentősen csökkenthető a környezeti terhelés, és tisztább, egészségesebb élettér alakítható ki.

Fazekas Sándor felhívta a figyelmet arra is, hogy sok még a tennivaló az energiatakarékosság terén, a helyi erőforrások egyre szélesebb körű felhasználásának elterjesztésében, a megújuló természeti erőforrások hasznosításában, a szemét- és hulladékképződés csökkentésében, a környezetszennyezés megelőzésében, a fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás népszerűsítésében.

A vidékfejlesztési miniszter megköszönte a díjazottaknak, hogy érdemben tettek az élhető környezetért, a természeti értékek megóvásáért a jövő generációja számára. Fazekas Sándor emlékeztetett arra, hogy a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt az oktatásban és a nevelésben is, hiszen az ifjúságnak nagy szerepe van az épített és a természeti környezet védelmében, megóvásában.

Lassan négy évtizede, az ENSZ 1972-es stockholmi konferenciája óta ünnepeljük minden év június 5-én a Környezetvédelem Világnapját. Fazekas Sándor kiemelte, ezen a konferencián olyan értékeket és célokat fogalmaztak meg, amelyek most Magyarország új alkotmányának a Szabadság és felelősség című fejezetébe is bekerültek. Ilyen az alapvető emberi jog a szabadsághoz, az egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget.

A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAPI ÉS PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉGÉN FAZEKAS SÁNDOR MINISZTER A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL KÖRNYEZETÜNKÉRT DÍJAT ADOMÁNYOZOTT

Dr. Baksa György nyugalmazott vezérigazgatónak, a vörösiszap katasztrófa elhárítása során nyújtott szakmai munkájáért,

Benkovics Zoltán pv. dandártábornoknak, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának, a vörösiszap katasztrófa során tanúsított kiváló szervezési munkájáért, amit a katasztrófa-elhárítás legnehezebb, kezdeti időszakától napjainkig végez,

Ékes József országgyűlési képviselőnek, a vörösiszap katasztrófa során a károsodott településeken a mentés érdekében végzett
gyors és hathatós mozgósítási, egyeztető, válságkezelő munkájáért,

Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagynak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatási Központja igazgatójának,
a vörösiszap katasztrófa során tanúsított példaértékű szervezési munkájáért, amit a katasztrófa-elhárítás legnehezebb kezdeti időszakától napjainkig végez,

Civilek a Mecsekért Mozgalomnak, a Nyugat-Mecsekben az élhető környezet megőrzéséért végzett munkájáért

Civilek a Zengőért Mozgalomnak, a Zengő értékeinek megőrzéséért végzett munkájáért


A MINISZTER AZ ÚJSÁGÍRÓK ELISMERÉSÉRE ALAPÍTOTT ZÖLD TOLL DÍJAT ADOMÁNYOZTA

Gmoser Zoltánnak, a Magyar Televízió Híradója riporterének, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársának,
környezet- és természetvédelmi tudósításaiért, különösen a kolontári vörösiszap- katasztrófa idején végzett körültekintő, lelkiismeretes munkájáért,

Hollós Lászlónak, a Duna TV szerkesztőjének, a Geo-Ökofilm Bt. főszerkesztőjének, a természetet és a környezetet bemutató magas színvonalú filmjeiért, természeti nevelési tevékenységéért,

Tax Ágnesnek, a Környezetvédelem című lap felelős szerkesztőjének, a környezetvédelem aktuális kérdéseinek feltárása, népszerűsítése érdekében végzett munkájáért.


A MINISZTER A KÖRNYEZETÜNKÉRT EMLÉKPLAKETTET ADOMÁNYOZOTT

Dr. Blazsek Istvánnak, a Pétfürdői Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatójának, a vörösiszap katasztrófa során a sikeres vízminőségi kárelhárításhoz nyújtott azonnali segítségért, a Marcalba érkező szennyezés semlegesítésére használt magnézium-nitrát biztosításáért,

Dr. Farkas József egyetemi tanárnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék munkatársának,
a föld és a gátak kiváló ismerőjének, közérthető tudományos és gyakorlati oktató munkájáért,

Farkas Péternek, a VIZITERV CONSULT Kft. ügyvezetőjének, a vörösiszap katasztrófa elhárítása során a védelmi művek megerősítése érdekében a töltések feltárására, az állékonysági vizsgálatok azonnali elvégzésére megtett tevékenységének elismeréseként,

Dr. Horváth Erzsébet egyetemi docensnek, a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet munkatársának, a vörösiszap katasztrófa kárelhárítása során a folyóvizekben oldott szennyeződés semlegesítése érdekében végzett munkájáért, a Duna védelmének biztosításáért,

Dr. Józsa János tanszékvezető egyetemi tanárnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék munkatársának, a vörösiszap elleni védekezés közbeni, és a végső mérnöki létesítmények megalapozását szolgáló munkájáért, áramlási modellkísérleteiért,

Dr. Kertai Istvánnak, a VIZITERV CONSULT Kft. szakértőjének, a vörösiszap katasztrófa kárelhárítása során az elkészült védelmi gát, a kiszakadt kazetta helyreállítása és a tározó tervezése, illetve a tervezői művezetés során végzett tevékenysége elismeréseként,

Kosik Jánosnak, a Cronus Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft. termelési igazgatójának, a vörösiszap katasztrófa során végzett szervezőmunkájáért, segítségnyújtásáért, a védelmi anyagok kellő időben, kellő mennyiségben való biztosításáért,

Kovács Istvánnénak, a VM Környezetügyért Felelős Államtitkársága főmunkatársának, a környezetvédelem, és a vízügy területén több mint négy évtizeden keresztül végzett kiemelkedő tevékenységért – nyugdíjas éveihez jó pihenést kívánunk,

Dr. Nagy László egyetemi docensnek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék munkatársának,
a vörösiszap katasztrófa során a sérült gátak helyreállítása érdekében végzett tudományos és gyakorlati munkájáért,

Rákóczi Máriának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség csoportvezetőjének, a települések környezetvédelmi állapotának szabályozása érdekében végzett közel két évtizedes munkájáért,

Dr. Rédey Ákos rektornak, a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet munkatársának, a vörösiszap katasztrófa során a vízminőségi kárelhárításhoz nyújtott szakmai tanácsaiért, önzetlen munkájáért,

Dr. Réti Tamásnak, a Chem-Bridge Kft. ügyvezetőjének, a vörösiszap katasztrófa során a vízminőségi kárelhárításhoz nyújtott kiváló szakmai tanácsaiért, önzetlen munkájáért,

Dr. Teszárné dr. Nagy Mariann-nak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság regionális laboratóriuma vezetőjének,
a hidrobiológia területén végzett 25 éves szakmai és tudományos munkája elismeréséül,

Valaska Józsefnek, a Mátrai Erőmű Zrt. igazgatósága elnökének, vörösiszap katasztrófa során a vízminőségi kárelhárításhoz nyújtott azonnali segítségért, a védekezéshez szükséges gipsz biztosításáért.


A MINISZTER MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET ADOMÁNYOZOTT

Dr. Bodnár Ildikó tanszékvezető főiskolai tanárnak, a Debreceni Egyetem Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék munkatársának,
a régió környezetvédelmi szakemberképzése területén végzett oktatói munkájáért,

Császár Erzsébetnek, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyeleti ügyintézőjének,
színvonalas környezetvédelmi igazgatási munkájáért,

Csicsákné Somody Ágnesnek, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség műszaki ügyintézőjének,
a környezetvédelmi igazgatás területén végzett két évtizedes munkája elismeréseként,

Horváth Szilviának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség csoportvezetőjének, a vörösiszap katasztrófa során a Marcal folyót ért szennyezés helyszíni mintavételi és monitorozási feladatainak szervezéséért, koordinálásáért,

Kádár Zoltánnak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági ügyintézőjének, vízügyi és környezetvédelemi hatósági területen végzett munkája elismeréseként,

Kovács Mártának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szakértőjének, a hulladékgazdálkodás és a levegőtisztaság-védelem területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

Lipták Magdolnának, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége ügyintézőjének,
a méréstechnika és értékelés területén végzett környezetvédelmi hatósági munkájáért,

Lukács Károlynak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyelőjének, a levegőtisztaság-védelem érdekében hosszú időn át végzett munkájáért,

Molnár Gabriellának, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének,
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági területén végzett munkája elismeréseként,

Nagyné Korek Katalinnak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyelőjének,
vízvédelmi területen végzett közel két évtizedes munkája elismeréseként,

Polgárné Balajti Margitnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének,
közel négy évtizeden keresztül végzett kiemelkedő tevékenységéért,

Dr. Reiner Viktóriának, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági ügyintézőjének,
környezetvédelmi engedélyezési eljárási munkája elismeréseként,

Szabados Zsoltnénak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-helyettesének,
a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztésének megvalósítása érdekében végzett munkájáért,

Tóth Sándornak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, a hulladékgazdálkodás területén, főként a vegyipari üzemek ellenőrzésében végzett munkájáért, és

Vadi Gábornak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gát- és csatornaőrének, környezetvédelmi kármentesítés területen hosszú időn át végzett munkája elismeréseként, közelgő nyugállományba vonulása alkalmából.


A MINISZTER A PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL NAGYVÁTHY JÁNOS DÍJAT ADOMÁNYOZOTT

Csizmadia Juditnak, a VM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Piliscsabai Gyakorlóiskola kollégiumvezetőjének,
az életszerű gyakorlati képzés, különösen a falusi vendéglátás fejlesztése, az intézményi költségvetés tehermentesítése érdekében végzett másfél évtizedes munkájáért,

Kassai Tamás mestertanárnak, a Szent István Egyetem MKK Kertészeti Technológiai Intézet tanüzemvezetőjének, a kertészeti mérnökképzés területén végzett másfél évtizedes elméleti és gyakorlati oktatói tevékenységéért,

Dr. Kocsondi József tanszékvezető egyetemi tanárnak, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék munkatársának, a mezőgazdasági mérnökképzés területén végzett három évtizedes oktatói munkája, kutatói tevékenysége elismeréseként.

Mihajlovits Róbert mestercukrásznak, a Kaposvár Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola szakoktatójának,
a cukrász szakképzés továbbfejlesztése, valamint a tehetséggondozás terén elért eredményei elismeréseként,

Tábor Istvánnénak, a VM Kelet-magyarországi Agrár Szakképző Központ kétegyházi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának, több mint négy évtizedes oktatói munkájáért, iskolarendszerű, és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése, irányítása terén kifejtett tevékenységéért,

Tóth Györgynek, a VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ állattartó telepe telepvezetőjének, az állattenyésztés elméleti és gyakorlati oktatása, szervezése területén végzett munkája, a tangazdaság fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek