A rovat kizárólagos támogatója

Minél jobban belemegyünk annál durvább a Lakihegyi fakiirtás és természetpusztítás története! Immáron legalább 40 – 50 fának egy fikció miatt és engedélyek nélkül kellett meghalnia, pedig eredetileg nem volt más, mint több évtizedes és egészséges!

Először is a fairtás azért kell, hogy kialakítsanak egy utat egy majdani gyeptéglaüzemhez, melynek engedélyezése folyamatban van, tehát még nem engedélyezett! Az is lehet, hogy nem is engedélyezik, s úgy ahogy Csepelről már el lett kergetve, innen Szigetszentmiklós – Lakihegyről is el lesz kergetve ez az egész! Ha el lesz kergetve, akkor vajon az eredeti állapotot ki állítja helyre?

Másodszor az ingatlan, ahol ezt végzik a magyar állam tulajdona és a Közép-duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság a kezelője! Az azon való módosítás mindenkit, minden magyar állampolgárt érint, de a szomszédokat biztosan kiemeltenakik erről a munkálatok megkezdéséig semmit sem tudtak!

Harmadszor! Egy munkálatot csak akkor lehet megkezdeni, ha arra van engedély! Csakhogy itt nemcsak a vagyonkezelő Vízügytől kell, hanem mivel a hely alatt a MOL csoporthoz tartozó FGSZ Zrt gázvezetéke és optikai kábele is elmegy, így a munkálatokhoz onnan is engedély kell, de az nem volt meg! Így, tehát a munkálat engedély nélkül kezdődött meg!

Negyedszer! Bármely munkálat megkezdéséhez és folytatásához a munkálatot végzőnél mindig ott kell legyen az engedély! Ez nem volt meg! A munkálatot végző ugyanis egy alkalommal például azt mondta a rendőröknek, hogy hívják fel ezt és ezt a számot és ott megtudják van-e engedélye! Ilyen a mesében nincsen! Ha nincs nála az engedély, mellyel igazolja, hogy jogszerűen jár el, akkor nem csinálhat semmit sem!

Ötödször! A Btk. 241 §-a a következőket írja le:

Környezetkárosítás

241. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon

a) veszélyezteti,

b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre,

c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható helyre,

bűntett miatt az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban meghatározott esetben egy évtől öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés a) pontja esetén egy évig, b) pontja esetén két évig, c) pontja esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában, és a (2) bekezdés első és második fordulatában meghatározott esetben az elkövető nem büntethető, az (1) bekezdés b) pontja esetén pedig büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az elsőfokú ítélet meghozataláig a bűncselekmény által bekövetkezett veszélyt, illetve környezetkárosodást megszünteti, a károsodott környezet eredeti állapotát helyreállítja.

(4) E § alkalmazásában szennyezés: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint azok összetevői jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértéket meghaladó terhelése.

És akkor gondoljunk át még valamit! A Közép-duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóságot nem akarjuk bántani, de…:

·       Amikor üzleti vállalkozás céljából természetpusztításra, környezetkárosításra és fa kiirtásra adott engedélyt, akkor mint vagyonkezelő megfelelően járt el? A magyar állami érdekeket és a tulajdonosi érdekeket képviselte? Szolgálhat magyar állami érdeket az egyéni profit szerzése mondjuk csak eddig 45 – 50 fa kiirtása kárára? Megfelelő gazdaként kezelte a területet, amikor úgy adott minderre engedélyeket, hogy amit kiszolgálna mindez az még nem biztos, hogy egyáltalán megvalósulhat, még nem biztos, hogy lesz annak engedélye? Avagy hanyag gazdaként járt el, s a rábízott értéket nem a tulajdonosi érdekeknek megfelelően kezelte?

·       Továbbá, amikor a Vízügy engedélyt adott eme szörnyű munkálatokra, akkor azt, hogy a terület alatt ilyen kábel elmegy azt nem tudta? Mi van, ha ez a gázvezeték nemcsak tartalék? Mi van, ha abba nyomás van? Akkor kapunk egy vezető hírt a tv-be, hogy robbanás volt Lakihegyen, s szétteszik a kezüket az illetékesek? Biztosan átgondolták mindezt?

Álláspontunk szerint ezek után ezt a beruházást, pusztítást, pláne ilyen hozzáállás mellett le kell állítani és minden Szigetszentmiklósinak egységesen ki kell jelenteni:

Köszönjük!

Mi ezt nem szeretnénk kérni!

Úgyhogy tessék odébb vonulni! Ja és azt sem kérjük, hogy a város közlekedési állapotai mellett ide járjanak száz számra a teherautók! A város közlekedése így is élhetetlen! Nem kell mégjobban kiterjeszteni mindezt!

S ha nem értik meg, akkor nemcsak bejelentésekkel, feljelentésekkel fogunk élni, de aláírásgyűjtéssel, demonstrációval és ha kell helyi népszavazás kezdeményezésére utaló magatartással!

Egyébként is! Ha a fikció alapján történő engedély nélküli történet így kezdődik, s ilyen hozzáállással párosul, akkor ha az üzem ide települne, akkor mi lenne? Az itt lakók érdekeit, ha most semmibe vették, akkor és abban az esetben mennyire vennék semmibe? S mennyire lenne akkor itt élhető a környezet?

 

Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület
elnök

Forrás: buckaiszovetseg.blog.hu

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás