A rovat kizárólagos támogatója

Az EU ALAPOK, TE ÉRTED?! pályázat nyertesei: Javítsd Magad! Hamuba sült pogácsa. Fatelepítés előkészítése a vízelvezető csatornák mentén energiatermelés és biológiai sokféleség megőrzése érdekében. CSAK Farsang (Cserélj, Adakozz, Kreatívkodj!)

A regionális fejlesztést szolgáló alapok – melyek az EU ezer milliárd eurós hétéves költségvetésének második legnagyobb tételét képzik -, sokféleképpen elkölthetőek. Erre kívánt rámutatni a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közép-Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat közös pályázata, az EU ALAPOK, TE ÉRTED?! azzal a céllal, hogy magánszemélyeket és civil szervezeteket ösztönözzön olyan projektötletek megalkotására, melyek megvalósítása a közjót szolgálja, valamint hozzájárul a helyi közösség fenntartható fejlődéséhez és a környezet védelméhez. A pályázatban fontos szempont volt, hogy az ötlet konkrét, kézzelfogható eredményt mutasson fel termék, illetve szolgáltatás formájában, emellett elvileg támogatható legyen az EU regionális fejlesztési alapjaiból.

A pályázatot nyolc közép-kelet európai országban hirdették meg a kiírók, a nemzetközi díjátadóra Brüsszelben kerül majd sor. A magyarországi pályázatra negyvennégy projektötlet érkezett, melyek közül tizenkettőt talált bemutatásra érdemesnek a szakmai zsűri, valamint közülük négyet pénzjutalommal díjazott. Ezek átadására került sor december 12-én, a budapesti Európa Pontban.

„A projektötletek közös jellemzője, hogy mind olyan megoldásokat kínálnak, melyek nemcsak a környezetvédelemhez és a közösségépítéshez járulnak hozzá, hanem munkahelyeket teremtenek és az emberek olyan irányú szemléletformálására törekednek, amely során elsajátíthatják azokat a készségeket, kompetenciákat, amik a fenntartható életmód kialakításához szükségesek. A közösségi javító műhely ötlete, a közösségi kert és komposztáló, az építési maradékanyagok adományboltjának megvalósítása is olyan pozitív hozadékkal jár, mely jelentősen segítene a helyi lakosság környezettudatossá és önellátóvá válásában.” – mondta Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke a budapesti díjátadó ünnepségen. Hozzátette, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége fontosnak tartja ezen kiváló ötletek megvalósulását, épp ezért a zsűri által a legjobbnak tartott 12 projektötletet a Magyar Természetvédők Szövetsége bemutatja azoknak a döntéshozóknak, akik befolyással rendelkeznek az EU-s alapok elköltésével kapcsolatban. A szervezők a négy legkiemelkedőbb projekt számára lehetőséget biztosítanak a brüsszeli nemzetközi díjátadó ünnepségen való részvételre.

Díjazott projektötletek:

Javítsd Magad!
Ötletgazda: Zöld Fiatalok Egyesület pécsi csoportja (ZöFi)
A megvalósítás helye:Pécs
Értékelés: 300.000 forint pénzjutalom

A pályázat célja és tartalma: A projekt alapvető célja megmutatni a fiataloknak, hogy az ő hétköznapi életükben milyen módokon valósulhat meg a fenntarthatóság, hogyan tudják alternatív módon hasznosítani, vagy megjavítani, felújítani az elhasznált, elromlott, kidobásra ítélt használati tárgyakat, játékokat, háztartási eszközöket, kerékpárokat. Ezáltal fejlesztik a közösségekben nélkülözhetetlen társas kompetenciákat, illetve olyan készségeket, melyek a mindennapi életben, illetve a munkaerőpiacon is hasznosak. Ennek érdekében Élmény Kommandóba szervezik a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokat, akik kortársaikat szólítják meg és vonják be a Pécs marginalizálódó területeire szervezendő kitelepülések során. Mindezt egyrészt egyéni szinten, a saját meglévő kompetenciák felhasználásával és fejlesztésével, másrészt közösségi tevékenységként, egymást segítve, egymás tapasztalatainak, készségeinek megosztásával teszik. A projekt fő célcsoportja a hátrányos helyzetben élő fiatalok, és a már meglévő, illetve a projekt folyamán felépülő közösségeik.  Az ötletgazda hosszú távú céljai közt szerepel egy olyan közösségi szerviz megalapozása, ahol az általuk biztosított helyszínen, rendszeres időközönként lehetőséget és eszközöket biztosítanak a fiataloknak a saját és egymás használati tárgyainak, háztartási eszközeinek, kerékpárjainak a cseréjére.

Hamuba sült pogácsa
Ötletgazda: Hamuba Sült Pogácsa, Nyíregyházi Kulturális Kreatívok, az InspiRáció Egyesület támogatásával
A megvalósítás helye: Nyíregyháza és vonzáskörzete
Értékelés: 300.000 forint pénzjutalom

A projektötlet célja és tartalma: Az elképzelés célja Nyíregyháza és vonzáskörzetében a helyi termelési és fogyasztási szerkezet kialakítása, mely a szabadpénz elveire épülő pénzhelyettesítő rendszer bevezetését segítené elő. A pályázók egy összetartó társadalmi kultúrát kívánnak létrehozni, mely a természettel és az egymással való együttműködést hangsúlyozza: a munkamódszer a fokozatos építkezésen alapul, emellett a pályázók a gyakorlati munkán keresztül kívánják újrastrukturálni a társadalmi rendszert, amellyel lehetőséget nyújtanak a résztvevők tanulási képességeinek fejlesztésére is. Első lépésként az emberek közötti bizalmat szeretnék helyreállítani, közösségi tevékenységek, pl. városi kertészkedés, közösségi kölcsönző rendszer bevezetése, könyvcsere akció segítségével. A szabad pénz elvén működő pénzhelyettesítő bevezetését utcai kampányok, kulturális kreatív találkozók, ismeretterjesztő előadások és párbeszédkörök szervezésével, valamint jogi-, közgazdasági, és fedezetet biztosító tőkeképzéshez értő emberek bevonásával alapozzák meg. A kalákakörök és a helyi termelői piac elindítása szintén az új, fenntartható gazdasági rendszer megalapozását szolgálná.

A program egy olyan közösségi tulajdonban létrejövő pénzhelyettesítő eszköz bevezetését alapozza meg, amely Silvio Gesell által leírt szabadpénz, vagy forgásbiztosított pénz elvén működik. A szabad pénz eltér a ma használatos kamatos pénztől. A pénz egy olyan eszköz, amit a közösség a munkamegosztásának szervezésére, és az ezzel kapcsolatos elszámolására használ. Tehát nem a pénz rendelkezik értékkel, hanem az a munka, amit az emberek végeznek. A pénz csupán egy eszköz. Egy közösségi eszköz. Mivel mindenki használja ezt a közösségi eszközt, ezért egy jelképes összeget havi rendszerességgel befizet a közösség számlájára, lényegében pénzhasználati díjat fizet. A közösség ezt az összeget a közösségi javak fejlesztésére fordítja. Mivel a pénzt veszteség nélkül nem lehet megőrizni, ezért mindenki abban érdekelt, hogy elköltse azt. Mivel mindenki ebben érdekelt, ezért a pénz forgási sebessége megnő. Vagyis a pénzhiány eltűnik a gazdaságból. Mivel a pénzhez könnyen hozzá lehet férni, és a közösségi javak is fejlődnek a pénz intézményrendszerének köszönhetően, ezért a termelés is elindul a minőségi termékek és szolgáltatások előállítása irányában. Csökken a munkanélküliség. Ugyanakkor a természeti erőforrásokra is kisebb teher rakódik, mert lesz helyi forrás infrastruktúrafejlesztésre, pl. hőszigetelés elvégzése. A tartós, és magas minőségi termékek és élelmiszerek előállítása is a hulladékcsökkenés, és az egészségesebb táplálkozás felé orientálja a társadalmat. A rendszer lényeges alapelve, pedig az, hogy a pénzhelyettesítő eszköz a közösség tulajdona. A legfontosabb szerkezeti változóit közösségi döntéssel lehet megváltoztatni.

Fatelepítés előkészítése a vízelvezető csatornák mentén energiatermelés és biológiai sokféleség megőrzése érdekében
Ötletgazda: Derekegyházért Közhasznú Egyesület
A megvalósítás helye: Derekegyház
Értékelés: 150.000 forint pénzjutalom

A pályázat célja és tartalma: Önkormányzati tulajdonban és vízgazdálkodási társulat kezelésében lévő vízelvezető csatornák mentén, tájba illő fákkal történő fásítás előkészítése, amely a biodiverzitás megőrzése mellett munkát ad a helyi közösségnek, növeli az erdőterületeket, csökkenti a víz párolgásából adódó veszteséget és alapanyagot szolgáltat a helyi közintézmények fűtéséhez. Ezzel egyúttal csökken a külső energiaforrásoktól való függőség, valamint megvalósul a település energetikai önfenntartása.

Az egyesület és a helyi önkormányzat közötti szoros együttműködés eredményeként számos fejlesztés került és a jövőben kerül közösen kidolgozásra és megvalósításra. Az elmúlt években az infrastrukturális beruházások során napelemes lámpák kerültek elhelyezésre a forgalomlassító szigetek mellett, a művelődési házhoz vezető sétány mentén és a kerékpárút főútvonal keresztezésében.
Megemlítendő, hogy a bemutatott projektek helyszínei közül Derekegyház a legkisebb lélekszámú település.
Annak érdekében, hogy a közintézmények fűtési költségeit csökkenthesse a helyi önkormányzat, megkezdte a kazánok lecserélését elnyert pályázati támogatásokból, ezáltal az iskola, óvoda, polgármesteri hivatal aprítékkazános tüzelésre tér át 2013-ban. Jelenleg elbírálás alatt áll a művelődési ház aprítékkazánnal való ellátására vonatkozó pályázata. A fűtéskorszerűsítés azonban önmagában nem elég ahhoz, hogy a rendszer költséghatékonyan működjön, szükséges a helyben kitermelhető, megtermelhető fűtési alapanyag biztosítása is. Derekegyház külterületén elhelyezkedő erdőterületein, csatornák partjain, közutak és mezőgazdasági utak mentén jelentős mennyiségű nyesedék keletkezik, amely jelenleg hulladékként nem került hasznosításra. A szomszédos település, Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata nyertes pályázatának köszönhetően megvásárlásra került egy aprítékológép, amelyet másik három, köztük a derekegyházi Önkormányzattal közösen használnak. Az aprítékológép 2013. évtől kezdve a helyben keletkezett nyesedéket, fahulladékokat dolgozza fel. A közintézmények fűtéséhez szükséges aprítékmennyiséget a fenti források nem biztosítják, ezért a helyi önkormányzat energiaültetvények telepítésébe kezdett. A 2011-ben Európai Uniós támogatásból megvalósult PMT technológiájú szennyvízkezelő-mű a biológiai eljárás során keletkezett vizet a tisztító mellé telepített, közel 4 hektár területű nyárfatelep hasznosítására fordítja, így téve még környezetbarátabbá a technológiát. A nyárfák az „öntözőfürtök” egyik oldalára kerültek csak beültetésre, a szabadon álló másik oldalt az idei évben közmunkaprogram keretében ülteti be az önkormányzat szintén nyárfával. További, közel másfél hektárnyi energiaültetvény készült el, szintén közmunkaprogram eredményeként. Távolabbi célok között szerepel a középületek további külső szigetelésének elvégzése, a közintézmények elektromos áramigényének napelemes rendszerrel való biztosítása. Ez utóbbira benyújtott pályázat forráshiány miatt került tartaléklistára 2011-ben, ezért a pályázati forrás újranyitásakor ismételten benyújtásra kerül a pályázat.

CSAK Farsang (Cserélj, Adakozz, Kreatívkodj!), REduce – REuse – REcycle – PARTY
Ötletgazda: greenland csoport civil társaság – a TIT Stúdió Egyesület támogatásával
A megvalósítás helye: Budapesten és országosan
Értékelés: 150.000 forint pénzjutalom

A projektötlet célja és tartalma: A projekt elsődleges célja a túlzott fogyasztás során keletkező hulladék minél nagyobb arányú környezettudatos hasznosítása – például a megunt használati tárgyak cseréje útján – és e tárgyak kreatív felhasználását bemutató művészek műhelyfoglalkozásával kiegészülő, rendszeres időközönként tartandó rendezvények szervezése. A pályázati támogatásból a cserebere piac és hazai újrahasznosító kreatív művészek interaktív bemutatója februári, farsangi alkalma valósul meg.
A pályázat további célja egy országos hálózati platform létrehozása annak érdekében, hogy a „bevált gyakorlat” széles körben terjedjék fővárosi és országos szinten. Azon érdeklődők számára, akik saját pátriájukon belül tervezik hasonló öko-szociális akciók szervezését, a civil társaság tanácsadással segíti elő a szemléletváltás elterjedését/ elterjesztését. Építve a hasonlóan gondolkodó és cselekvő közösség egyre bővülő tagjaira, kialakítható egy közös „kincseinket” megosztó virtuális platform, ahol interaktív módon nem csupán anyagi javaink, hanem tudásunk, tapasztalataink is kicserélhetők, továbbadhatók és továbbfejleszthetők a közjót szolgálva. Ezáltal lehetőség nyílik számos spontán hazai civil kezdeményezés összefogására és továbbfejlesztésére, ahol az önszerveződés szabályai mentén maga a közösség igényei formálják a közös platformot. (Tervezés alatt a www.360fok.com weboldal)
Élve a világháló nyújtotta „határtalan” lehetőséggel, a pályázók tervezik az események nemzetközi szintre való kiterjesztését is lehetőséget nyújtva más országokból (leginkább EU tagállamokból) érkező újrahasznosító művészek bemutatkozására, tapasztalatcseréjére és tudásmegosztására a virtuális platformon.

További ötletes pályázatok >>>

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek