A rovat kizárólagos támogatója

A Greenpeace felszólította az illetékes Kormányhivatalt, hogy tiltsa meg a Tatai Környezetvédelmi Zrt. (TKV) Almásfüzitőn végzett hulladékkezelési tevékenységét. A TKV a VII. számú vörösiszap-tározón kezel veszélyes hulladékot, de az évi akár 132 ezer tonnányi veszélyes hulladék fogadására vonatkozó engedélye 2015. április 22-én lejárt. A TKV szerint érvényes engedély alapján, a környezet számára hasznos munkát végeznek.

A tevékenységét csak egy, az engedélybe szabálytalanul beillesztett kiskapu [TKV működési engedélye 7. oldal, utolsó bekezdés] alapján folytathatja jelenleg is, a Greenpeace szerint gyakorlatilag törvénytelenül. Az almásfüzitői tározó tulajdonosa a Tatai Környezetvédelmi Zrt., amely veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítására kapott engedélyt 2010-ben. A TKV a Duna-parti tározóban lévő vörösiszap kiporzásának megelőzését többek között veszélyes hulladékok tömegének ráhordásával „oldja meg”. A cég gyakorlata, hogy az általa átvett veszélyes hulladékokból új „terméket” állít elő „komposztkészítéssel”. Bár a TKV valóban erre kapott engedélyt, a Greenpeace és számos további független szakértő szerint ez a hulladékkezelési gyakorlat teljesen ellentétes a hulladékkezelés magyarországi és európai szabályaival, és veszélyezteti a környezetet. 


A Greenpeace 2011-ben egy ismert osztrák hulladékgazdálkodási igazságügyi szakértőt kért fel az Almásfüzitőn zajló tevékenység vizsgálatára. Prof. Karl E. Lorber megerősítette, hogy a TKV állításaival ellentétben az almásfüzitői tározóban nem játszódnak le a komposztálódásra jellemző folyamatok . • 2012-ben a Greenpeace által felkért jogász, dr. habil. Bándi Gyula egyetemi tanár szakvéleményében megállapította, hogy a TKV tevékenységét engedélyező határozat több szempontból megalapozatlan és jogellenes. Az Almásfüzitőn folyó tevékenység a szakértő véleménye szerint nem felel meg a hulladékkeverés feltételeinek: hiszen bár alapvetően tilos a hulladékok hígítása, a gyakorlatban a tevékenység mégis sok tekintetben annak tekinthető. A tevékenység továbbá a maga egészében nem értelmezhető komposztálással történő hasznosításnak, ráadásul az engedélynek nem része a védett Duna-parti területekre gyakorolt hatásvizsgálata sem. • A Greenpeace szerint valószínűsíthető, hogy hosszú távon a vörösiszap-tározóba lerakott toxikus anyagok a talajvízbe is beszivárognak, esetleg a Dunába jutnak. A Greenpeace véleményével az MTA Földrajztudományi Intézetének kutatásai is egybecsengtek. A 2012-ben az MTA által kiadott „Katasztrófák tanulságai – Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások” című kötet ugyanis megállapítja, hogy „A tározóból szivárgó szennyezett felszín alatti vizek az év nagy részében a Duna felé áramlanak”, valamint hogy „a hulladékok keverése növeli és kiszámíthatatlanabbá teszi a hulladéklerakó szennyező hatását”. A teljes tanulmányfejezet elérhető itt.  

Greenpeace sajtótájékoztató 2011 10 13 Greenpeace sajtótájékoztató 2011 10 13
 


A TKV 2010-es almásfüzitői engedélyében szereplő speciális komposztálás miatt az Európai Bizottság is kötelezettségszegési eljárást folytat Magyarország ellen 2013 óta. A cég tevékenységére vonatkozó jogszabály kimondja, hogy az „egységes környezethasználati engedély meghatározott időre” adható. [Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20./A § bekezdése szerint: „Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.”]

Ez jelen esetben öt év, így idén áprilisban le kellett volna, hogy járjon. A cég engedélyében azonban szerepel egy olyan kitétel is, miszerint amíg nincs új engedély, addig a lejárt engedély szerint folytatható a tevékenység. Ez a Greenpeace véleménye szerint ellentmond a fent említett jogszabálynak. .A vállalat korábban benyújtott, hosszabbításra vonatkozó kérelmét az illetékes környezetvédelmi hatóság, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2015. július 30-án elutasította azzal az indokkal, hogy a cég hulladékhasznosítás helyett valójában évek óta hulladékhígítást és -lerakást végez.

Greenpeace almásfüzitői demonstráció kép: Somogyi-Tóth PéterGreenpeace almásfüzitői demonstráció kép: Somogyi-Tóth Péter

A Tatai Környezetvédelmi Zrt. azonban fellebbezett a döntés ellen, ezért az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2015. október 19-én megsemmisítette az első fokon eljáró Kormányhivatal határozatát, és a hatóságot új eljárás lefolytatására utasította. Jelenleg tehát újra az első fokú eljárás folyik, ám mindeközben a TKV a 2010-es engedélye alapján továbbra is tonnaszámra fogadhatja a veszélyes hulladékokat. Így akár az is előfordulhat, hogy fellebbezésekkel és megismételt eljárásokkal az engedély lejártát követően még hosszú ideig működhet a TKV, a Greenpeace véleménye szerint egy jogsértő feltételre alapozva. A Greenpeace ezért felszólítja az illetékes környezetvédelmi hatóságot, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt, hogy azonnali hatállyal lépjen fel a jogsértő helyzet megszüntetése érdekében, és a hatályos jogszabály [A 314/2005. Kormányrendelet az alábbiakat írja elő: „26. § (1) E rendeletben vagy hatósági határozatban foglalt határidőn túl jogerős egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenység vagy egy részének gyakorlását a környezetvédelmi hatóság határozatában a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően a) korlátozhatja, b) felfüggesztheti, c) megtilthatja.”] alapján állítsa le a TKV által Almásfüzitőn a VII. számú vörösiszap-tározón végzett hulladékkezelési tevékenységet.

Előzmények: A Greenpeace 2011 őszén kezdett kampányolni azért, hogy állítsák le a veszélyes hulladékok beszállítását az almásfüzitői vörösiszap-tározóba. Mivel a magyar hatóságoknál és az ügyészségnél tett összes bejelentésünk eredménytelen volt, 2012 év elején az Európai Bizottsághoz fordultunk az almásfüzitői tározón folyó jogsértő tevékenység miatt. Az Európai Bizottság a Greenpeace bejelentése alapján kötelezettségszegési eljárást indított a szabálytalan engedély miatt. Az eljárás idén nyáron ért a végső szakaszba, mivel a hazai hatóságok azóta sem vetettek véget a problémás tevékenységnek.
 


Érvényes engedély alapján, a környezet számára hasznos munkát végez a Tatai Környezetvédelmi Zrt. Almásfüzitőn – közölte ma a Greenpeace írására reagálva a cég

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség helyt adott a Tatai Környezetvédelmi Zrt. (TKV) fellebbezésének, és 2015. október 19-én megsemmisítette a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal határozatát, amely elutasította a cég EKH engedély felülvizsgálati kérelmét. A másodfokon eljáró hatóság határozatában egyben utasította a győri kormányhivatalt egy új eljárás lefolytatására. A Tatai Környezetvédelmi Zrt. 2015 augusztusának közepén adta be fellebbezését az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek, miután a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya határozatában elutasította a cég tevékenységének felülvizsgálatát és egyben engedélykérelmét. A TKV fellebbezésében kiemelte, hogy egyrészt nem ért egyet a kormányhivatal által a tevékenységére vonatkozó jogi besorolással, valamint az elutasítás ellentétben áll a határozatban megfogalmazott pozitív megállapításokkal is, miszerint a cég Almásfüzitőn végzett hulladékhasznosítási és rekultivációs tevékenysége hasznos és eredményes.

A kormányhivatal kiadott határozata leszögezi: az almásfüzitői tározókon alkalmazott hulladékkezelési technológia nemcsak, hogy nem gyakorol negatív hatást az emberi egészségre, illetve környezetre, de a lefedés a legjobb mód a tározók kezelésére. A környezetvédelmi főfelügyelőség kormányhivatali határozatot megsemmisítő végzésének indoklásában kiemelte, hogy a kormányhivatal
• az I. fokú eljárásában nem vizsgálta megfelelően a hulladékkezelés jogi vonatkozásait;
• hulladékkezelés által előállított anyaggal kapcsolatos megállapításai nem adekvátak, mert az anyag megfelelőségét abból a szempontból kell vizsgálni, hogy az a felhasználási célra alkalmas-e;
• a kormányhivatal túllépett hatáskörén a határozat bizonyos megállapításaiban;
• valamint határozata bizonyos elemeiben ellentmondásba került a korábban, 2015. július 6-án kiadott határozatával, amely az almásfüzitői tározók tényfeltárására vonatkozik. E tényfeltárással kapcsolatos határozat szerint a térségben fellelhető szennyezettség egyértelműen az egykori timföldgyár és más korábbi ipari létesítmények működéséhez köthető, valamint a tározókkal kapcsolatos beavatkozási lehetőségek közül környezetvédelmi és gazdasági szempontból a tározók lefedésének folytatása, és a szennyezés helyben történő lokalizálása a támogatandó.

A II. fokú eljárás megerősítette, hogy az engedélyezési folyamatban a TKV a pozitív környezeti hatásokkal járó tevékenységét a jogszabályi változásoknak megfelelően értelmezte. Ebben az értelmezésben véleménykülönbség van a kormányhivatal és Tatai Környezetvédelmi Zrt. között, ezért a cég jogosan élt fellebbezési lehetőségével. A hulladékhasznosítási tevékenység összgazdasági érdek, a jelenlegi egyetlen járható, környezetbarát alternatíva, a tározók lefedése pedig mind a helyi lakosok, mind a természeti környezet számára is kiemelten fontos. A 2010-ben kiadott engedélyünk jelenleg is érvényes, hiszen a jogszabály és a hatósági határozat is kimondja, hogy az a felülvizsgálati eljárás során hozott határozat jogerőre emelkedéséig érvényes. A TKV 2014. január 14-én nyújtotta be a teljes körű felülvizsgálati kérelmét, mely eljárásban jogerős döntés a mai napig nem született. Az új eljárásban várhatóan rövid időn belül megkapjuk a következő öt éves időszakra vonatkozó hulladékhasznosítási engedélyünket.
Tata 2015. november 26.
További információ: kommunikacio@tkv.hu

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek