A rovat kizárólagos támogatója

A Főváros mobilgátat szeretne építeni, a Párbeszéd Magyarországért tagjai tiltakoznak, Római partért Egyesület támogatja az árvízvédelmi beruházást (fotó: Simi, orszagalbum.hu).

Már december elején hírt adtunk róla a Greenfo-n, hogy a budapesti Duna-szakasz északi részén, a budai oldalon található partszakaszra tervezett ún. "folyamhidraulika szempontú mederkorrekció" az ártéri erdő pusztulásával járna. Vida Viktor, a Védegylet önkéntesének tájékoztatása szerint a Fővárosi Önkormányzat február 22-én dönt a gátépítésről. Az alábbiakban teljes terjedelmükben közöljük a különböző szereplők által kiadott közleményeket, cikkeket.

A Párbeszéd Magyarországért Budapest internetes petíciójának szövege:

"Védjük meg a Római-partot!
2013. február 16.

A fővárosi közgyűlés 2013. február 22-én várhatóan véglegesíti a Római-parti mobilgát terveit. Ennek megépülésével nem csak a galériaerdő tűnik el, hanem a természetes partszakasz és hangulat is.
A képviselők úgy döntenek a mobilgátról, hogy annak környezeti hatásairól semmi nem szerepel a döntéselőkészítő tanulmányban. Ráadásul mindenki a gátépítéstől várja, hogy a Római-part összes problémája megoldódjon. Pedig a mobilgát nem oldja meg a közterület elhanyagoltságát, a csatornázás hiányát és nem akadályozza meg a hullámtér további beépülését, a lakóparkok terjedését. Egyelőre a következőket lehet tudni:
-Az építés költsége már 4 milliárd forintnál tart, holott 2,5 milliárd van rá.
-A hullámtéri ingatlantulajdonosokat még senki nem kereste meg, hogy szálljanak be a költségekbe.
-Nagyon sok fát ki kell majd vágni a 3,1 km-es szakaszon, „nehogy rádőljenek” a gátra és mert útban vannak.
-A Pünkösdfürdő és Őrtorony utca között több, mint egy kilométer hosszan és 30 méter szélesen feltöltenék a Duna medrét. Ezzel teljesen eltűnik az utóbbi harminc évben kialakult galériaerdő és a természetes élőhelyek. Ettől délre a telekhatárokon fut majd a mobilgát nyomvonala a Kadosa utcáig. A természetes partvonal, a kialakult facsoportok, kavicsos partszakaszok a gát mederoldalára kerülnek, így elméletileg megmaradhatnának, de a terveken az látszik, hogy gyepes-fás rendezést javasolnak a meglévő fák kivágásával. Innen lefele már nem szükséges a védekezés, hiszen az ide épült lakóparkok legalább feltöltött területre épültek.

A tervezés során meg sem próbálják összehangolni a társadalmi, ökológiai és műszaki igényeket (amelyre egyébként a Magyarország kötelezettséget vállalt az EU Víz Keretirányelv ratifikálásával), így a leggyengébb, a természet és a nem megfelelő lobbierővel rendelkező csillaghegyi lakosok érdekei esnek áldozatul a parti fejlesztésekben érdekelt ingatlanlobbinak.
A gátépítés elsődlegesen a gyanús körülmények között ide építkező hullámtéri ingatlantulajdonosok érdekét szolgálja és sajnos a politikai döntéshozók is engednek a nyomásuknak. Nem engedjük elpusztítani Budapest egyik utolsó pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas, természetes partszakaszát!
Ha fontos neked a „Római”, és egyetértesz azzal, hogy maradjon meg a part menti galériaerdő, írd alá a Petíciót! Csak akkor van esélye a pusztítás megakadályozásának, ha hallatod a hangod!"

A petíciót csütörtök estig 3 617-en írták alá.

A hvg.hu értesülése szerint Somfai Ágnes, a Párbeszéd Magyarországért fővárosi képviselője, Szabó Rebeka, a párt országgyűlési képviselője és Béres András, a Párbeszéd Magyarországért III. kerületi önkormányzati képviselője szerdán flashmobot tartott a budapesti városháza előtt, ahol egy római partot ábrázoló táblát vágtak ketté egy láncfűrésszel, hogy ezzel tiltakozzanak a főváros római parti átalakítási elképzelései ellen.

A Védegylet honlapján az alábbi cikk jelent meg az ügyben:

"Legyen védett a Római-part!
2013. február 19.

A Védegylet a Római-part helyi védettségét javasolja a fővárosi jegyzőnél. A Római-partot a fák letarolása, a part feltöltése, természetes jellegének elvesztése fenyegeti az utóbbi hónapokban elindított beruházási tervek miatt.
A Római-parton az elmúlt évtizedekben sorra tűntek el a stégek, csónakházak, és vele a vizi élet. Ennek ellenére a hely még mindig vonzó tudott lenni a városlakók számára kis kocsmáival, büféivel és a természetes parttal. Eközben évek óta illegális építkezések zajlanak, hotel, lakóház épül a nyaralóövezetben, sokszor még az ártérben szokásos lábakat se tervezik meg az épületekhez. Az ide költözők a rendre megjelenő természetes áradások ellen viszont védelmet követelnek a fővárostól. A főváros végül a több szóba jöhető alternatíva közül a leginkább tájpusztító feltöltést választotta, amely mesterséges partvonalat, az ártéri erdő kivágását, a kavicsos part megszűnését jelentené.

A Védegylet december 12-én állásfoglalást kért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától, hogy indokolt lenne-e a Római-parti ártéri erdősáv fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítása.

A nemzeti park 2013. január 31-i válaszában támogatásáról biztosította a kezdeményezést. Közölte, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján kikérte a Vidékfejlesztési Minisztérium állásfoglalását egy országos védetté nyilvánítással kapcsolatban. Ezt nem, de a helyi védettséget támogatja, tekintettel a területen található füzes ártéri erdő természeti és tájképi értékeinek és az itt előforduló selmyes durbincs halfaj élőhelyének megóvása érdekében.

A Védegylet így kezdeményezte a fővárosi jegyzőnél a védetté nyilvánítást, fölsorolva javaslatában a területre jellemző fajokat, a táji környezet jellemzőit. A terület jelenlegi turisztikai használata a tervezett védettség esetén is fenntartható, így nem befolyásolná hátrányosan a kirándulókat, lovaglókat, horgászokat, a gáton a biciklis túrázókat, sőt, megőrizné számukra a hely természetes szépségét. A védetté nyilvánítás célja többek között a terület egyedi tájképi adottságainak és értékeinek megőrzése, a védett növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása.

A "Római-parti Füzes Ártéri Erdő" helyi védelem alá helyezeséről készített dokumentációnk alapján a fővárosi jegyző önkormányzati rendeletet terjeszthet elő döntésre Budapest Főváros Önkormányzata számára.

A Védegylet ma postára adott, mellékletekkel együtt 10 oldalas szakmai anyagát több munkatársunk készítette el önkéntes munkában."

A Római partért Egyesület közleménye:

"Gátat a Duna-partra! – Római part árvízveszély nélkül –

Budapest, 2013. február 19. – A Római partért Egyesület üdvözli a Fővárosi Önkormányzat döntését, miszerint megvalósul a Római part árvízvédelméhez szükséges beruházás.

A Királyok útja – Nánási út nyomvonalon az árvízvédelem nem megvalósítható a nagyszámú és nagy átmérőjű közműhálózati elemek miatt, melyek a parton található ingatlanokhoz csatlakoznak. Tehát az árvízvédelmet, mint mindenhol Európában, a folyó partján, a beépített területek előtt kell kialakítani.

Sürgősen meg kell szüntetni a közegészségügyi veszélyeztetést a Római parton, melyet az árhullámok levonulása okoz. Az ennek eredményeként megjelenő coliform, fekália coliform, enterococcus és pseudomonas aeruginosa baktériumok fertőzésveszélyt jelentenek a parton lakóknak, különösen pedig a part közvetlen közelében található lakótelepeken élőknek.

A megfelelő árvízvédelemmel Budapest egy ténylegesen rekreációra, pihenésre, szabadidő-sport tevékenységre alkalmas területtel gazdagodik. Továbbá az elhagyatott, üres ingatlanok beépíthetővé válnak, ezáltal megfelelő funkciót biztosítva nekik, nem beszélve új munkahelyek és adófizető vállalkozások létrehozásáról.

A Római part árvízvédelem nélkül folyamatos veszélyeztetésnek teszi ki az ott élő, dolgozó embereket, a lakótelepeken nagy számban élő családokat. Pedig Budapest új vonzerőre tenne szert, egy olyan területre, ahol rendezett környezetben, a munkahelyeken és vállalkozásokon kívül játszótereket, vendéglátóhelyeket lehetne még kialakítani, ami nagymértékben hozzájárulna a Római part és így Budapest turisztikai, gazdasági és kulturális fejlődéséhez."

Az egyesület másnap újabb közleményt adott ki. Eszerint "az árvízvédelem nem lehet politikai haszonszerzés tárgya. A Római partért Egyesület felháborítónak tartja, hogy egy újonnan alakult párt (Párbeszéd Magyarországért) egy progresszív előre mutató beruházás megvalósításának megakadályozásával akarja magát előtérbe helyezni, és így kíván szavazatokat és támogatókat szerezni. Az Egyesület évek óta harcol azért, hogy a széles közvéleményt részletesen tájékoztassák az árvízvédelemmel kapcsolatos problémákról és a megoldás lehetőségeiről. A terület biztonságos védelmét garantáló gátrendszer elleni „mozgósítást” kizárólag szavazat- és szimpátia gyűjtésre felhasználni felelőtlen politikai magatartás a Római partért Egyesület szerint."

A római parti civil szervezetek, sportegyesületek és a Római partért Egyesület február 22-én, pénteken 08:30-kor flashmobot tartanak a Budapesti Városháza előtt (1052 Budapest, Városház utca 9-11.).

A Fővárosi Önkormányzat közleménye:

"Nem elpusztítjuk, hanem megvédjük a Római-partot!
2013. február 20.

A www.peticiok.com/romaipartert internetes oldalon megjelent és a Párbeszéd Magyarországért elnevezésű politikai formáció Facebook-oldalán felkapott petíció több szempontból is megtévesztésen alapul. A szándékosan félrevezető cím – „Védjük meg a Római-partot!” – eleve azt sugallja, mintha valaki valóban el akarná pusztítani a Római-partot. Épp ezért, aki csatlakozik a petícióhoz, a megtévesztő cím alapján úgy gondolja, hogy jó ügy mellé áll. Ezzel szemben a valóság az, hogy a római-parti árvízvédelmi mű megépítésével a part jelenlegi arculatát megőrizve, állapotát fejlesztve és a fővárosi lakosság által kedvelt funkciókat megtartva, a Fővárosi Önkormányzat egy régi adósságot törleszt. Nem beszélve a létesítmény alapvető funkciójáról, jelesül arról, hogy – amint azt az elnevezése is jelzi (védmű) – megvédi a lakosságot a néhány évente jelentkező árhullámoktól.
Szándékosan félrevezető a petíció mellett található fotó is. A képen ugyanis jól látható a Rozgonyi Piroska utca vonalában kikötött szállodahajó. A Római-part ezen szakaszán a védmű nyomvonala a parti sétány nyugati oldalán – a telekhatárok közelében – húzódik. Így még véletlenül sem érinti a képen ábrázolt kavicsos fövenyt, így nincs szükség a képen mutatott egyetlen fa kivágására sem.

dr. György István
főpolgármester-helyettes

dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes"

Az MTA Tájépítészeti Albizottságának állásfoglalása
2013. február 20.

1. Az Albizottság tagjai szükségesnek tartják a csillaghegyi ártéri öblözet árvízi védelmének és csapadékvíz elvezetésének megoldását, valamint a Római parti sétány környezetének rendezését, a szabadterek és zöldhálózati elemek revitalizációját, mert ezek a legfontosabb feladatok, és ezek szolgálják a közösségi, összvárosi, ill. turisztikai érdekeket.

2. Az Albizottság a terület rendezését csak az Európai Unió Víz Keretirányelve alapján tartja kivitelezhetőnek, amely minden vízügyi tervezésben megköveteli, hogy a műszaki tervezésben egyenlő súllyal mérlegeljék a társadalmi igények és az ökológiai szempontok érvényesülését, megőrizve és fejlesztve folyóink jó ökológiai állapotát.

3. Az Albizottság álláspontja szerint a Római-parti kavicsos partjelleg és a folyót kísérő galériaerdő olyan egyedi tájérték, amelynek kultúrtörténeti, tájhasználati aspektusai és térségi zöldfolyosó szerepe megkérdőjelezhetetlen, és mint ilyen, védelemre érdemes.

4. Az Albizottság tagjai egyetértenek abban, hogy az eddig vizsgált árvízvédelmi változatok közül költséghatékonysága, fenntarthatósága és valós árvízi védelmet biztosító jelentősége miatt a Nánási út–Királyok útja védvonal megerősítésére kellene koncentrálni, tekintettel arra, hogy a hullámtér védelme az önkormányzatnak nem kötelező feladata.

5. Az Albizottság tagjai megfontolhatónak tartják ugyanakkor egy a part menti, a hullámtéri ingatlanok kerítésvonalában létesítendő, egyedi tervezésű és tájba illesztett (kerítésként is funkcionáló) gátrendszer tervváltozatának kidolgozását, a kavicsos partszakasz, a közterületi sétány és kísérő növényzet megtartása (és rendezése, megújítása) mellett. Mindkét tervváltozathoz el kell készíteni a szükséges műszaki, ökológiai és társadalmi hatásvizsgálatokat, mert végleges döntés csak ezek alapján hozható.

6. Az Albizottság tagjai a fővárosi lakosok közvetlen és közvetett érintettsége, valamint a táji- és ökológiai jelentőség ill. értékek miatt csak széles társadalmi vitát és közvélemény-kutatást követően javasolják a Fővárosnak, hogy a kérdésben felelős döntést hozzon, s mindenkor az EU Víz Keretirányelv szellemében.

Dr. Csemez Attila
egyetemi tanár
az Albizottság elnöke
sk."
 

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek