A rovat kizárólagos támogatója

Összesen 38 víziközmű-szolgáltató működését engedélyezte, és 11 kérelmét utasította el a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) december 20-ig. A törvényben előírt határidőig 84 szolgáltató fordult kérelemmel a hivatalhoz.

A MEKH éves összefoglalója szerint az engedélyezéssel kapcsolatos munka már a kérelmek benyújtása előtt megkezdődött. Az ágazat munkatársai a szolgáltatók akkreditációs kérelmét elősegítő ajánlásokat készítettek és tettek közzé annak érdekében, hogy segítsék a szolgáltatókat a jogszabályi követelményeknek megfelelő kérelmek benyújtásában. A működési engedélyt olyan szolgáltatók kaphatják meg, amelyek képesek a megfelelő színvonalú ellátás biztosítására, felelősen gazdálkodnak a rájuk bízott nemzeti vagyonnal, és felkészültek a közművek folyamatos fejlesztésére.

A törvény a hivatalhoz rendelte a 2012. július 15. után kötött üzemeltetési szerződések jóváhagyását, 2013 első félévében 250 ilyen kérelmet dolgoztak fel – összegezte a MEKH. A működési engedélyezési eljárások kapcsán 7 településen közérdekű üzemeltetőt jelöltek ki 2013-ban, és 30 kijelölési eljárás van folyamatban.

A második félévben indult meg az ellátásért felelős önkormányzatok ellenőrzése, ennek elsődleges célja a működési engedélykérelem benyújtása nélkül végzett víziközmű-szolgáltatói tevékenységek feltárása volt. A csaknem 1400 településtől bekért adatok alapján 70 ellenőrzés indult, 90 településen 23 szolgáltatónál. A MEKH 11 esetben állapított meg jogsértést, azaz működési engedély nélküli víziközmű-szolgáltatói tevékenységet. Az ellenőrzések lezárása 2014. februárban várható.

Az év első negyedében ellenőrizte a hivatal a víziközmű-szolgáltatás díjaira vonatkozó rendelkezések betartását azoknál a szolgáltatóknál, amelyeknél az előzetes adatszolgáltatás alapján felvetődött, hogy a 2012-ben alkalmazott díjaik nem feleltek meg a jogszabályoknak. A díjfelügyeleti eljárást a MEKH 79 víziközmű-szolgáltatóval szemben indított, ez összesen 113 települést és 425 000 felhasználót érintett.
Az ellenőrzések 47 esetben tártak fel jogellenes díjakat. Ezekben az esetekben a hivatal eltiltotta a szolgáltatót a jogszabálynak nem megfelelő díj alkalmazásától, kötelezte a jogszerű díj alkalmazására és a jogsértő módon elért többletbevétel visszafizetésére a fogyasztóknak. A visszatérítések megtörténtét és szabályszerűségét külön eljárások keretében ellenőrizte is a MEKH.

A hivatal csaknem 800 településen vizsgálta a 2012-ben kifizetett használati díjakra vonatkozó részletes adatokat, ennek alapján 15 településen részletes vizsgálat indult. Az ellenőrizendő településeket a megküldött és a már rendelkezésre álló adatok felhasználásával, reprezentatív mintavétellel választották ki. A helyszíni ellenőrzések várhatóan 2014 első negyedévében zárulnak – közölte a MEKH.
Az év elején megkezdődött az árszabályozási koncepció kidolgozása, amely szükséges ahhoz, hogy elkészüljön a javaslat a közműves ivóvízellátás, a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás hatósági árára, valamint az ivóvíz átadási árára, az átvett szennyvíz kezelési díjára és ezen díjak alkalmazásának feltételeire. Az év közbeni jogszabályi változások értelmében a víziközmű-szolgáltatások díját meghatározó rendelet megalkotásának határideje 2014-re módosult – áll a MEKH összefoglalójában.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek