A rovat kizárólagos támogatója

A WWF Magyarország a Madarak és Fák Napján a védett erdők sorsára hívja fel a figyelmet. A gazdasági szempontból nélkülözhetetlen faanyagtermelés mellett erdeink egy részét fontos természetes állapotban megőrizni, ez számos hazai állatfaj megőrzéséhez is nélkülözhetetlen. Ehhez azonban a védett területeken ki kell jelölni a natúrzónákat, s ott felhagyni mindennemű gazdasági tevékenységgel.

Magyarországon, akárcsak Európa többi országában, ma már nincsen erdőirtás. A múlt század első évtizedei óta növekszik hazánk erdőterülete, amely mára meghaladja a 20%-ot. A faanyagtermelés és klímavédelem szempontból egyaránt előnyös erdőterület növelés mellett ugyanakkor több figyelmet kellene fordítani az erdőgazdálkodás módszereire is. Különösen a természetvédelmi szempontból legértékesebb, védett erdeinkben fontos jövőbeli cél a kíméletesebb gazdálkodási módokra – elsősorban a szálalásra – történő átállás, és az erdők néhány százalékában a fakitermelés megszüntetése.

Jelenleg védett erdeinkben is általánosan elterjedt az ún. vágásos erdőgazdálkodás, aminek eredménye hatalmas kopár vágásterületek sokasága. A vágásterületeken évtizedek alatt alakul ki az új erdő. A létrejövő egyöntetű gazdasági erdők ugyanakkor még száz éves korukban sem képesek megfelelő életteret biztosítani az erdei állat- és növényfajok egy részének. Sok madarunk az énekesmadaraktól a harkályokon, bagl yokon át a fekete gólyáig csak idős, háborítatlan erdőkben tud megfelelő költő- és táplálkozóhelyre találni. Denevérfajaink veszélyeztetettsége éppúgy az idős erdők hiányára vezethető vissza, mint az a tény, hogy a hiúzok alig-alig képesek megmaradni a szlovák-magyar határ innenső oldalán.

A környező országok gyakorlatától eltérően Magyarország nemzeti parkjaiban nincsen gazdálkodástól mentes természeti övezetek. Ezért láthatunk kiterjedt vágásterületeket a Bükk-fennsík környékén éppúgy, mint a Mecsek oldalában. A háborítatlan erdők a biológiai sokféleség megőrzésén túl közjóléti-turisztikai szempontból is nagy értéket képviselnek, továbbá a folyamatosan lekötött, nagy mennyiségű szén megkötésével a klíma védelméhez is hozzájárulnak. Az ország erdőterületének 4-5% kitevő háborítatlan erdők fenntartása gazdasági szempontokból elhanyagolható kieséssel jár.

"Itt az idő, hogy a kormány elgördítse az akadályokat a nemzeti parkok övezeteinek kialakítása útjából, és támogassa védett területeken a folyamatos erdőborítás fenntartását" – mondta Figeczky Gábor, a WWF, a világ egyik legnagyobb természetvédelmi szervezetének hazai képviselője. A Madarak és Fák Napján a WWF felhívja a figyelmet arra is, hogy védett területeken a természetvédelemmel összhangban lévő vadgazdálkodást kell kialakítani, miközben fokozott figyelmet szükséges fordítani a védett fajok oltalmára. "Az erdőkben fel kell venni a harcot az élővilágot károsító illegális tevékenységekkel, a fatolvajlástól és a káros technikai sportoktól a hulladék-elhelyezésig." – szögezte le a WWF Magyarország megbízott igazgatója.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek