Hirdetés

A napokban a Parlament melletti Olimpiai parkban történt fakivágással kapcsolatban adott ki állásfoglalást a Védegylet. Ebben megkérdőjelezik Móczár Béla igazságügyi szakértői munkáját. 2013 áprilisában az ő szakvéleménye alapján hajtották végre a Kossuth téri fairtást. Itt még időben észrevették a tévedését, és a beteg fát vágták ki. A zöldek szerint a fa kivágása nem tekinthető teljesen jogszerűnek. Rogán tudta, csak nem sejtette.

A Védegylet Egyesület az Olimpiai parkban 2013 szeptember 13-án elvégzett fakivágási munkákkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja közre.

"A Védegylet a Levegő Munkacsoporttal együtt 2013 május 30-án részt vett egy, a tervezőkkel és a beruházást végző önkormányzattal tartott egyeztető tárgyaláson, melynek tárgya az Olimpiai Park felújítása volt. A tervezők tájékoztatást adtak arról, hogy a tervek szerint a park északi részén álló két nagy ezüstjuhar közül a Dunához közelebb eső fát kivágnák, míg a Balassi utca felé eső nagy ezüstjuhart megtartanák. Erre a következtetésre Móczár Béla igazságügyi szakértő szemrevételezésen alapuló szakvéleménye alapján jutottak. A civil szervezetek azonnal jelezték, hogy nem fogadják el hivatkozási alapként a Móczár Béla által készített szakvéleményt, hiszen az ő szakvéleménye alapján ítélték kivágásra évekkel korábban a teljes Nagymező utcai fasort, valamint 2013 áprilisában az ő szakvéleménye alapján hajtották végre a Kossuth téri fairtást, melyben 193 db fa, fenyő és örökzöld állapotát nyilvánította tarthatatlannak, köztük sok növény állapotát „tragikus”-nak minősítve, amelyek „7 év alatt rohamos minőségromlást” szenvedtek el. Mindezen megállapításokat műszeres vizsgálat elvégzése nélkül tette meg (a Kossuth téri fakivágási ügyben a mai napig nem született jogerős fakivágási engedély, mert a másodfokú hatóság a civil szervezetek ügyféli jogállását ismét elutasította, aminek következtében az eljárási vita újabb szakaszba lépett). Móczár Bélát ismereteink szerint további, jelenleg folyó fővárosi beruházások esetében is felkérték igazságügyi szakértői vélemények elkészítésére.

A Védegylet tehát a 2013 május 30-i egyeztetésen Móczár Béla szakvéleményének mellőzését kérte, és ragaszkodott a fák műszeres vizsgálatának elvégzéséhez. Ehhez a beruházó és a tervező is hozzájárult és felkérték a munka elvégzésére a Garden Faápoló Kft-t. A műszeres mérés az ezüstjuharok tekintetében éppen ellentétes megállapítást tett a Móczár-féle szakvéleményhez képest; azaz a Duna felőli oldalon lévő ezüstjuhar (10. számú fa) statikai állapotát biztonságosnak ítélte, ezért a fa megtartását javasolta, bizonyos kezelések megtétele mellett. Ezzel szemben a Balassi utca felőli (8. számú) ezüstjuhart a műszeres mérés alapján nagyobb magasságban odvasnak, balesetveszélyesnek találták, mely állapot sürgős beavatkozást igényel. A műszeres mérést készítő cég az ezek után megmaradó, 6 m-es csonk megtartását nem javasolta, mivel a fa esztétikai értéke a visszavágással gyakorlatilag megszűnne, és a korhadó törzs a későbbiekben balesetveszélyessé válna a felújított parkban. Ezzel egyesületünk is egyetértett.

A tervező a műszeres mérés eredményeit beépítette a tervekbe, a kivágandó fák tehát megcserélődtek. A fentiekből is kitűnik, hogy ha a Móczár-féle szemrevételezéses szakvéleményt fogadták volna el alapként, a megmenthető fát kivágták volna, míg a balesetveszélyes, Balassi utca felőli ezüstjuhar megmaradt volna – igaz, csak rövid ideig. Érdemes mérlegelni, hogy a Móczár-szakvélemény mennyire valósághű megállapításokat tartalmazhatott a Kossuth téri fákat illetően is. Móczár Béla később módosította véleményét az Olimpiai parki, 8. számú fával kapcsolatban – most már a hiteles állapotfelméréshez igazodva -, amint az a Belvárosi Önkormányzat honlapján is olvasható.

fakivágás Olimpiai park 2013 szeptember 13fakivágás Olimpiai park 2013 szeptember 13

Az Olimpiai parki kivágási terv részét képezte továbbá a tér déli oldalán lévő idősebb gömbakácok kivágása is; e fák törzse odvas volt, koronaméretük már nem érte el a törzsátmérő által indokolt mértéket. A fák tervezett kivágását a Védegylet elfogadta, mivel a felújítás során a helyükre új fákat terveznek telepíteni, amelyek a kertépítészeti terveken is láthatók voltak.

Szintén a déli parkrészt érintette még két további fakivágás; egy közepes méretű platán a tervezett őr- és szolgálati épület helyén állt, amely sajnos szükségessé tette a fa kivágását, hogy az épület elhelyezhető legyen. A mellette álló nagy platán ugyanakkor megmaradt. Ugyancsak kivágásra javasolták a 29. számú, közepes méretű zöld juhart is, melyre Móczár szintén kimondta a „halálos verdikt”-et, és amely fát a szintén a kérésünkre elvégzett műszeres vizsgálat megtartandónak ítélt. A megállapítás szerint e fánál „számottevő keresztmetszeti gyengülés nem volt megállapítható”, míg Móczár korábbi szakvéleménye szerint „ a fa elvénült, korhadó”. E fa esetében a tervezők végül mégis a kivágás mellett döntöttek, mivel a szomszédos területre tervezett sportpálya alapjának kialakításakor a gyökerek sérültek volna, a fa instabilitását okozva, ill. az esetlegesen letörő ágak veszélyeztették volna a sportolókat (az ezüstjuhar fája törékeny). A kivágást a beruházó végül mégsem tervezési okokra, hanem a – megcáfolt – Móczár-szakvéleményre alapozta, amit – ebben a formában – szintén nem tudtunk elfogadni.

Végül meg kell jegyeznünk, hogy ellentmondásos volt a 8. számú, nagy ezüstjuhar kivágása az alábbiak miatt. A beruházók augusztusban még nem döntötték el egyértelműen, hogy a fát a beruházás keretében vagy azt követően, később vágják ki. Mivel a 2013 szeptember 5-én megtartott lakossági fórumon szerepelt látványterveken a fa még megtartandóként szerepelt, a Védegyletet is meglepte a fa szeptember 13-ai kivágása. Ezzel együtt – a fent leírtak értelmében – a kivágást indokoltnak tartjuk, de mivel a kivágásról végül meghozott döntést előzetesen nem közölték sem a lakókkal, sem a civil szervezetekkel, a fa kivágása nem tekinthető teljesen jogszerűnek.

Ezzel ellentétben a szomszédos Falk Miksa utcában az odvasodott, statikailag instabil fák kivágása műszeres mérés alapján, előzetes egyeztetés szerint zajlik; a mérési eredményeket három helyszíni bejárás során ismertették a lakókkal, és azokat az érintett társasházak bejárataira is előzetesen kifüggesztették. Az itt alkalmazott eljárást elfogadhatónak tartjuk. A fák pótlását az utcában most is megtalálható japánakác fákkal tervezik megvalósítani, a Védegylet korábbi javaslata alapján, ami által a fasor egységes jellege megmaradhat."

Budapest, 2013. szeptember 16.

Rogán tudta, csak nem sejtette. Olimpiai park 2013 szeptember 13Rogán tudta, csak nem sejtette. Olimpiai park 2013 szeptember 13

Rogán tudta, csak nem sejtette

Zaklatott hangvételű sajtóközleményt adott ki Rogán Antal pénteken, amikor állítása szerint értesült az óriási és a környékbeliek számára érzelmileg is fontos ezüstjuhar kivágásáról. Vizsgálatot követelt, a felelősök számonkérését ígérte és azt, hogy nyilvánosságra hozza az Olimpia park felújításához kapcsolódó fakivágási tervet. A polgármester meglepetése nehezen volt hihető, hiszen hivatala a fakivágási engedélyt már júniusban megkérte és megkapta, ezt a dokumentumot a honlapján közzé tette. Természetesen az nem derült ki a nyilvánosságra hozott engedélyből, hogy pontosan mit is enged meg, azaz hány fa kivágásáról van szó és helyettük hová, mennyit fognak ültetni, hiszen az Olimpia park felújítását – a Kossuth téri munkákhoz hasonlóan – az ország alapvető nemzetbiztonsági érdekeit érintő beruházásnak minősítették. Ez pedig kiváló hivatkozási alap arra, hogy se a fák sorsáról, se az erre szánt 583 millió állami Forint elköltésének mikéntjéről ne mondjanak semmit. Részletek >>>

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás