A rovat kizárólagos támogatója

Több mint hatvan, saját szakterületén kiváló munkát végző szakember tevékenységét ismerte el Nagy István agrárminiszter a környezetvédelmi világnap és a pedagógusnap alkalmából a tárcánál megtartott ünnepségen, Budapesten.

Nagy István ismertette a tárca kiemelt környezetvédelmi terveit, bejelentette, hogy megújul a Nemzeti Környezetvédelmi Program. Elmondta, hogy az Európai Unióhoz csatlakozva hazánk is megteszi a jogi intézkedéseket az emberi egészség megóvása érdekében. Az agrártárca vezetője kiemelte, az állami génmegőrzési tevékenységet erősíteni kell, a génmegőrzés és biodiverzitás szakterületeknek nagyobb súlyt kell kapniuk. A nemzeti park igazgatóságok már 14 ezer őshonos magyar háziállatot tartanak, amely stratégiai állami génkészletnek minősül- tette hozzá. Az Agrárminisztérium fenntartásában jelenleg 47 agrár-szakképző iskola működik, több mint 22 ezer diákkal. Nagy István megköszönte a pedagógusok munkáját és megerősítette, az a tárca célja, hogy minél több fiatal szeresse meg az agrárium szépségeit és nemes elhivatottságát, hogy egyre egészségesebb és jobb minőségű élelmiszereket lehessen biztosítani az ország polgárainak. Az eseményen készült fotók ezen a linken érhetők el.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából  Dr. Nagy István miniszter úr Környezetünkért Díjat adományozott: 

1. Dr. Bartha Péter István, az Agrárminisztérium EU és FAO Ügyek Főosztály vezetője,kitüntetésben részesül, két évtizede az Európai Unió környezetvédelmi döntéshozatalának hazai koordinációjában és a magyar érdekképviselet területén végzett kiváló tevékenységéért, 

2. Dr. Béres András, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakmai ügyvezető-helyettese, kitüntetésben részesül, több évtizede a környezet-  és természetvédelem érdekében végzett kiváló tevékenységéért, 

3. Nemes Klaudia, a Sikerképző Műhely Kft. ügyvezető tulajdonosa, kitüntetésben részesül, a Szigetköz környezetvédelmében, a szigetközi értékek bemutatásában végzett kiemelkedő kommunikációs tevékenységéért, 

4. Dr. Rédey Ákos professor emeritus, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet nyugalmazott egyetemi tanára, kitüntetésben részesül, a környezetmérnök képzés magyarországi létrehozásában, a Bologna-folyamat bevezetésében és a doktori képzésben végzett kiváló tevékenységéért, 

5. Szekeresné Majzik Ibolya, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hulladékgazdálkodási szakügyintézője,
kitüntetésben részesül, két és fél évtizede a hulladékgazdálkodás területén, a beruházások megvalósításában, jogalkotásban végzett kiváló tevékenységéért.  

Miniszter Úr az újságírók elismerésére alapított  Zöld Toll Díjat adományozott:

1. Körömi Köpöncei Csilla, a Magyar Idők Kiadó Kft. újságírója,  kitüntetésben részesül, a mezőgazdaság, valamint a környezetvédelem helyzetét bemutató kiemelkedő újságírói munkájáért,

2. Krassó László Miklós, a Magyar Rádió nyugdíjas főszerkesztője, a Hegyvidék Televízió műsorvezető-szerkesztője, kitüntetésben részesül, a hazai és a határon túli magyar  rádióhallgatók és   televíziónézők hiteles tájékoztatását szolgáló több évtizedes kiemelkedő munkájáért, a szakma folyamatos fejlesztését elősegítő tevékenységéért,

3. Szűcs Antal, a Galambjaink című szaklap nyugalmazott szerkesztője, a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Szövetsége Dísz-szakosztály nyugalmazott vezetője, kitüntetésben részesül, a magyar kisállattenyésztés, különösen a galambtenyésztés népszerűsítése terén végzett kiemelkedő munkája, szerkesztői, szakírói tevékenységéért.
 
Miniszter Úr Környezetünkért Emlékplakettet adományozott: 

1. Bezegh Barbara Petra, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelmi szakreferense, intézeti főtanácsadója, kitüntetésben részesül, több évtizede a hazai és nemzetközi környezetvédelmi projektek megvalósításában végzett kiváló tevékenységéért, 

2. Hasznos Gábor, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztály kármentesítési referense, kitüntetésben részesül, két évtizede a környezeti kármentesítés és a földtani közeg védelme területén végzett kiváló tevékenységéért, 

3. Hollanday Andrea Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály természetvédelmi szakügyintézője, kitüntetésben részesül, évtizedek óta a környezeti értékek védelmében, a védett területek felügyeletében végzett kiváló tevékenységéért, 

4. Koroknai-Kardos Beáta, a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referense, kitüntetésben részesül, a hulladékgazdálkodás területén a lakosság szemléletformálásában, innovatív fejlesztésekben, programok szervezésében végzett kiváló tevékenységéért, 

5. Dr. Liker András, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Környezettudományi Intézet egyetemi tanára, kitüntetésben részesül, ökológiai és környezettudományi területén elért nemzetközileg is elismert kutatási eredményeiért, a doktori képzésben végzett kiváló oktató-nevelői tevékenységéért, 

6. Dr. Pomázi István, a volt Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály nyugalmazott szakmai főtanácsadója, kitüntetésben részesül a magyar környezetpolitika nemzetközi elismertetésében, főként az OECD Környezetpolitikai Bizottsága alelnökeként végzett kiváló tevékenységéért,  

7. Dr. Szabó Elemér, az Agrárminisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztály környezettechnológiai referense, kitüntetésben részesül, két és fél évtizede a hazai és nemzetközi környezetügyi ágazatban végzett kiváló  munkájáért, különös tekintettel a környezeti adatkezelésre, a környezeti mutatók fejlesztésére, valamint  a környezeti információk közzétételére, 

8. Szabó Teréz Krisztina, az Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály főosztályvezető-helyettese, kitüntetésben részesül, a Magyarország OECD Környezeti Teljesítmény Vizsgálatában, továbbá szakmai koordinációs területen végzett kiváló tevékenységéért,  

9. Dr. Szentesi Szilvia, az Agrárminisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztály jogi szakreferense, kitüntetésben részesül, az Európai Bizottság körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslat kidolgozásában, a tagállami szintű koordinációban végzett kiváló tevékenységéért, 

10. Veizer Jánosné, a Kaposvári Közlekedési Zrt. vezérigazgatója, kitüntetésben részesül,, több évtizede a közösségi közlekedésben, a Zöld Kaposvár buszcsereprogram pályázatban végzett kiváló tevékenységéért.

Miniszter Úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott: 

1. Dr. Antal László, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Hidrobiológiai Tanszék egyetemi adjunktusa, kitüntetésben részesül, a környezeti nevelés eszközeinek mindennapos használatáért, a fehér gólya védelméért folytatott elhivatott, kiváló tevékenységéért, 

2. Borosné Lajkó Gabriella, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hulladékgazdálkodási szakügyintézője, kitüntetésben részesül, másfél évtizede a hulladékgazdálkodásban, különösen az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetésében végzett kiváló tevékenységéért, 

3. Bősze Balázs, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. sajtófőnöke, kitüntetésben részesül, a kommunikációs területen végzett magas színvonalú tevékenységéért, az objektív tájékoztatáson alapuló kiváló sajtómunkájáért, 

4. Csefóné Záborczki Helga, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály igazgatási ügyintézője, kitüntetésben részesül, a környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, 

5. Horváth Szabolcs, a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. Déli Régió mélyépítési üzletág-igazgatója, kitüntetésben részesül, a Dunántúl élővizeinek védelme, a környezet szennyezésének csökkentése érdekében megvalósult több mint húsz kivitelezési projekt lebonyolításában végzett tevékenységéért,

6. Király Anna, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztály integrált szennyezés-megelőzési és környezeti hatásvizsgálati referense, kitüntetésben részesül, a környezetvédelmi hatóságokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásában, az espooi egyezmény nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásainak koordinálásában végzett kiváló tevékenységéért,

7. Kovács Dániel István, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Hulladékhasznosítás Támogatási Főosztály hulladékhasznosítási referense, kitüntetésben részesül, a környezetvédelmi termékdíj köteles termékekből keletkezett hulladékokkal kapcsolatos szabályozásban, az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervben végzett kiváló tevékenységéért, 

8. Dr. Nőt Bálint, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztály környezetvédelmi hatósági és igazgatási referense, kitüntetésben részesül, a minisztérium szakmai felügyeletének gyakorlása körében a kormányhivatalok környezet-és természetvédelmi főosztályai átfogó ellenőrzésének előkészítésében és lebonyolításában nyújtott magas színvonalú precíz munkájáért, 

9. Nyári Eszter, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetfelmérője, osztályvezetője, kitüntetésben részesül, a környezetvédelemben végzett kiemelkedő munkájáért, különösen a környezetvédelmi szabályozás, a hatásvizsgálatok és a szemléletformálás területén kifejtett tevékenységéért, (Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária/AM)


10. Rugásiné Major Enikő, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Hulladékhasznosítás Támogatási Főosztály hulladékhasznosítási referense, kitüntetésben részesül, a  környezetvédelmi termékdíj köteles termékekből keletkezett hulladékok gyűjtésének és kezelésének közvetítésében,  pályázatok kidolgozásában végzett kiváló tevékenységéért,

11. Schmidtka Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Hulladékhasznosítás Támogatási Főosztály főosztályvezető-helyettese, kitüntetésben részesül, a környezetvédelmi termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok gyűjtésének és kezelésének közvetítésében, az állami hulladékgazdálkodásban végzett kiváló tevékenységéért, 

12. Dr. Szatmáriné Gál Márta Anna, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola biológia-kémia szakos tanára, munkaközösség vezetője, kitüntetésben részesül, három évtizedes kiváló pedagógiai munkájáért, a  környezetvédelmi és az élelmiszeripari ágazatban végzett oktatási tevékenységéért,  a környezettudatos szemléletformálásért,  

13. Ungi Szilvia, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. intézménykoordinációs szakreferense,

kitüntetésben részesül, a hazai agrárszaktanácsadásban, a középfokú agrárszakképzésben és az agrárszakképő iskolai hálózat működtetésében végzett kiváló tevékenységéért.    

A Pedagógusnap alkalmából Dr. Nagy István miniszter úr Nagyváthy János Díjat adományozott: 

1. Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár, a Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék intézetigazgatója, kitüntetésben részesül, a talajtan és a talajvédelem területén végzett több évtizedes magas színvonalú hazai és nemzetközi kutatási és oktatási tevékenységéért,

2. Dr. Nagy Sándor Alex egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Hidrobiológiai Tanszék tanszékvezetője, kitüntetésben részesül, a hidrobiológia, a hidroökológia,  hal- és halászatbiológia, a környezettan területén végzett oktatói, kutatói munkájáért, a hidrobiológus mesterképzés elindítása érdekében kifejtett munkájáért, szakírói tevékenységéért,

3. Németh Attila, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanára, kitüntetésben részesül, a modern állattenyésztési technikák oktatása, kutatása terén végzett  munkájáért, Kutatás+Fejlesztési projektek megvalósításáért,  a kar múzeumának és levéltárának gondozásáért, az Óvári Gazdászok Szövetsége titkáraként végzett tevékenységéért,

4. Dr. Szilágyi János Ede, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Agrár- és Munkajogi Tanszék egyetemi docense, kitüntetésben részesül, több évtizedes oktatói, kutatói és témavezetői tevékenységéért, a magyar agrár-jogalkotást segítő tudományos munkásságáért,

5. Dr. Tóth Zoltán, a Pannon Egyetem Georgikon Kar dékán-helyettese, tanszékvezetője, egyetemi docense, kitüntetésben részesül a földműveléstan, a fenntartható mezőgazdasági termelés, a dombvidéki gazdálkodás és a zöld hulladék kezelése  területén innovatív és gyakorlati haszonnal bíró oktatói, kutatói munkájáért. 

Miniszter Úr Tessedik Sámuel Díjat adományozott

1. Galicz István Ede, a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese, gyakorlati oktatásvezetője, kitüntetésben részesül, a pék-cukrász szakképesítés újraindításában, két évtizede a sütőipari szakképzésben végzett kiváló pedagógiai munkájáért, vezetői tevékenységéért, a pék táborok szervezéséért, 

2. Mikita Antónia, a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium angol-orosz-történelem szakos középiskolai tanára, munkaközösség vezetője, kitüntetésben részesül a középfokú erdészeti, faipari, környezetvédelmi képzésben folytatott magas színvonalú munkájáért, történelem és angol tantárgyakban elért tanulmányi versenyeredményeiért,  

3. Molnár Zoltán, a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola intézményvezetője, mérnök tanára, kitüntetésben részesül, a pék-cukrász szakképesítés újraindításában, az iskola minőségirányítási programjaiban végzett tevékenységéért,  kiváló pedagógusi munkájáért, 

4. Néposzné Gombás Katalin, a Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója, kitüntetésben részesül, három évtizedes áldozatos pedagógiai és nevelő munkájáért, kiváló vezetői tevékenységéért, nyugállományba vonulása alkalmából, 

5. Szeifert István, a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója, kitüntetésben részesül, közel négy évtizedes szakmai oktatói, vezetői munkájáért, az iskola komplex fejlesztését szolgáló tevékenységéért,

6. Torma Sándor Ede, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója, kitüntetésben részesül, az iskola vezetőjeként végzett munkájáért, magas színvonalú oktatói, pályázati tevékenységéért, nyugállományba vonulása alkalmából. 

Miniszter Úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át:  

1. Badics Tiborné közoktatási szakértő, a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ nyugalmazott óvodapedagógusa, kitüntetésben részesül, a magyarországi óvodák számára a Zöld Óvoda program kritériumrendszerének kidolgozásában, a pályázati felhívás megismertetésében, továbbfejlesztésében, a pályázatok eljárásokban végzett kiváló munkájáért, 

2. Bere József, a gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközép Iskola és Kollégium matematika-fizika tanára, kitüntetésben részesül középiskolai oktatatói, osztályfőnöki munkaközösség vezetői tevékenységéért, eredményes vizsgafelkészítő munkájáért,

3. Bolla Zoltánné, az Ajka Városi Óvoda óvodapedagógusa, környezeti nevelője, kitüntetésben részesül, a családok környezettudatos szemléletre neveléséért, a Zöld Óvoda Hálózat fejlesztéséért, a Közép-Dunántúli Régió Zöld Óvoda Bázisintézményének mentoraként végzett kiemelkedő tevékenységéért,

4. Botos Andrea, a szombathelyi Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium elméleti és gyakorlati tantárgyat oktató szaktanára, virágkötő mester, kitüntetésben részesül, kiváló oktatói tevékenységéért. Tanítványai a nemzetközi EuroSkills versenyen 3., a Worldskills versenyen 4. helyezést, valamint kiválósági érmet szereztek.

5. Csabáné Neográdi Irén, a szegedi Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola szakmai elméleti tanára, kitüntetésben részesül, a középfokú agrárszakképzésben három évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szakmai elméleti oktató és pedagógiai munkájáért,

6. Duhonyi Tibor Béla, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző  Központ Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma kollégiumi vezetője, nevelőtanára, munkaközösség vezetője, kitüntetésben részesül, több évtizeden keresztül a váci mezőgazdasági középiskola kollégiumának vezetőjeként, a diákélet, a beiskolázás és több nagy jelentőségű szakmai kiállítás és program szervezéséért, 

7. Dupákné Gecse Adél, az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai referense, kitüntetésben részesül, a magyarországi  Zöld Óvoda program hálózatának megvalósulásában, a minősítő cím feltétel- és pályázati rendszerének kialakításában, fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájáért, 

8. Ezer László József, a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium középiskolai tanára, munkaközösség vezetője,
kitüntetésben részesül, a középfokú erdészeti, faipari, környezetvédelmi képzésben végzett munkájáért, a középiskolai kosárlabdasportban országosan kiemelkedő eredményt elért tanulói felkészítéséért, 

9. Fehérné Csala Rozália, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági csoportvezetője, kitüntetésben részesül, az iskola pénzügyi, gazdálkodási feladataiban végzett megbízható, lelkiismeretes munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából,

10. Halasi Ágnes nyugalmazott óvodavezető, a HÍRÖS AGÓRA NONPROFIT Kft. munkatársa, kitüntetésben részesül, több mint három évtizedes óvodapedagógusi  munkájáért, két évtizeden át a környezettudatos szemléletre nevelés területén elért eredményeiért, a Kecskeméti Ifjúság úti óvoda, mint Zöld Óvoda Bázisintézmény vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenységéért,

11. Horváth Tivadar, a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola nyugalmazott középiskolai tanára, kitüntetésben részesül, közel három évtized alatt kifejtett példaértékű oktatói-nevelői munkájáért,

12. Kocsis István, a csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója, kitüntetésben részesül, kimagasló, több évtizede a mezőgazdasági gépészeti és a közlekedési ismeretek oktatása terén végzett munkájáért,

13. Kramarics Ernő, a budapesti Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese, kitüntetésben részesül, négy évtizedes kiváló pedagógiai tevékenységéért, az új szőlészeti-borászati vizsgarendszer megvalósításában végzett elévülhetetlen érdemeiért, vezetői munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából,

14. Markóné Papp Magdolna, a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógusa, szakmai elméleti tantárgyat oktató tanára, kitüntetésben részesül, a több mint két évtizedes középfokú agrárszakember képzés területén nyújtott kiemelkedő pedagógiai teljesítményéért,

15. Mezei Zoltán, a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium műszaki szakoktatója, kitüntetésben részesül, a mezőgazdasági gépészképzés, különösen a vontatóvezető képzésben kifejtett eredményes és lelkiismeretes munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából,

16. Nagy Melinda, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium élelmiszeripari mérnök tanára, az élelmiszeripari munkaközösség vezetője, kitüntetésben részesül, három évtizede a pék, pék-cukrász, húsipari termékgyártó és élelmiszeripari technikus képzésekben végzett kiváló szakoktatói, munkaközösség vezetői tevékenységéért,  

17. Pilár György, a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettese, kitüntetésben részesül, a szakképzés korszerűsítésében és a nemzetközi gyakorlatok megvalósításában végzett kiemelkedő tevékenységéért, nyugállományba vonulása alkalmából,

18. Szásziné Fekete Mária, a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógusa, kitüntetésben részesül, négy évtizede végzett kiváló oktatói-nevelői munkájáért, a tehetséggondozásban, a tanulmányi versenyfelkészítésben végzett eredményes tevékenységéért,

19. Szijj Vilmos György, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma pedagógusa, nyugalmazott kollégiumvezetője, kitüntetésben részesül, négy évtizede az iskola, a tanulók érdekében kifejtett kiváló oktatói-nevelői tevékenységéért, vezetői munkájáért,  

20. Tarsolyné Kurucz Ágnes, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző  Központ Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma szakmai elméleti tantárgyat oktató mérnöktanára, kitüntetésben részesül, a szakképzésben végzett lelkiismeretes és magas színvonalú osztályfőnöki, pedagógiai és versenyfelkészítői munkájáért,  

21. Tihanyi Klára Margit, a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium matematika-fizika-informatika szakos iskolai tanára, pedagógiai igazgatóhelyettese, kitüntetésben részesül, négy évtizedes kiemelkedő pedagógusi-oktató-nevelő munkásságáért, vezetői tevékenységéért, nyugállományba vonulása alkalmából,

22. Tolnainé Szabó Beáta, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium munkaközösség vezetője, szakmai tanár, kitüntetésben részesül  az élelmiszeripari képzés területén hosszú időn át végzett munkájáért, új képzési formák bevezetéséért, tehetséggondozási és hagyományőrző pék versenyekre felkészítő tevékenységéért,

23. Ungváriné Dóka Mária, a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanára, fejlesztőpedagógus, kitüntetésben részesül a középfokú oktatás területén kifejtett több évtizedes pedagógusi munkájáért, a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában elért eredményeiért,

24. Varga Péter, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző  Központ Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnáziuma és Kollégiuma volt igazgatója, nyugalmazott könyvtáros-tanára, kitüntetésben részesül  kertészmérnök-tanárként hosszú időn át végzett munkájáért, vezetői tevékenységért, különösen a szövettenyésztő szakképesítés illetve a mikroszaporító laboratórium létrehozása érdekében kifejtett tevékenységéért,  

25. Villányi Györgyné, a "Kisgyermek" c. szakmai lap Szerkesztősége felelős szerkesztője,
kitüntetésben részesül, a Zöld Óvoda cím előkészítése során, valamint 2006-ban történt megalapítása óta végzett munkájáért, a továbbfejlesztést megalapozó tevékenységéért, színvonalas pedagógiai munkásságáért.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás