A rovat kizárólagos támogatója
Forrás: kormany.hu

A környezettudatos gondolkodás hozzájárul az egészséges élet kialakításához. A Környezetvédelmi világnap és Pedagógusnap alkalmából június 5-én átadták a Környezetünkért Díjat, a Zöld Toll Díjakat, a Környezetünkért Emlékplaketteket, a Miniszteri Elismerő Okleveleket, a Nagyváthy János Díjakat,  és a Tessedik Sámuel Díjakat.Hálával és köszönettel tartozunk azoknak a pedagógusoknak, akik elhivatottak a környezettudatos szemléletformálás kialakításában és elterjesztésében – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Környezetvédelmi világnap és Pedagógusnap alkalmából tartott kitüntetés-átadó ünnepségen, szerdán, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.  A tárcavezető kiemelkedő jelentőségűnek tartja az óvodai környezeti nevelést. Jelenleg a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatát 945 Zöld óvoda alkotja, ebből 160 Örökös Zöld Óvoda. Hangsúlyozta, hogy a tudás és tapasztalatátadás egyik legfőbb bázisát az Ökoiskolák jelentik. Hazánkban 997 ilyen intézmény működik, amelyek közül 429 Örökös Ökoiskola címmel is rendelkezik, így a magyar diákok több mint negyede ilyen intézményben tanul.

A miniszter elmondta, hogy a tárca a levegőminőség megőrzése mellett a vízbiztonság megóvására is fel akarja hívni a figyelmet. Ezért indult el a Biotikus Index a Középiskolai Oktatásban című program és a Gumicsizmás természetvédelem című pályázat.

Nagy István kiemelte, hogy a természet fontosságát, annak közelségében érthetjük meg.  A kertészkedés pedig kiváló lehetőség arra, hogy megtanuljuk elfogadni és még nagyobb alázattal tisztelni a természet törvényeit. A minisztérium ezt tartotta szem előtt, amikor az Iskolakertekért Alapítvánnyal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Váci Egyházmegyei Karitasszal, együttműködve pályázati rendszert alakított ki új iskolakertek létrehozására – emlékeztetett a tárcavezető. Hozzátette: az élelmiszerhulladékok csökkentése érdekében hirdette meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a „Maradék nélkül” elnevezésű kampányát, melynek célja az iskolások tudatosságának növelése és a jó gyakorlatok elterjesztése.

Ezek a programok nem jöhettek volna létre, ha nincsenek a szakmájukban példamutató tanítók és tanárok. Ezért hálával és köszönettel fordulunk a pedagógusokhoz, akik a napi teendőik mellett, elhivatottan állnak a környezettudatos szemléletformálás szolgálatában. Ugyanígy elismeréssel tartozunk azoknak, akik újságíróként, szakértőként vagy magánemberként kiálltak a környezet védelme mellett – emelte ki az agrárminiszter a díjátadón.

Környezetünkért Díjat kapott

Wéber Béla Pál, a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály osztályvezetője,

kitüntetésben részesül több mint három évtizedes a környezetvédelmi hatósági ügyek, kiemelten a hulladékgazdálkodás területén végzett kiváló munkájáért.

 Zöld Toll Díjat kapott 

 1. Laukó-Doró Viktória, a ReCity Kiadó Kft. főszerkesztője, a környezetünk védelme érdekében végzett, a szemléletformálást, a környezettudatos életre való nevelést elősegítő, kiemelkedő újságírói és szerkesztői tevékenységéért,

  Laukó-Doró Viktória a friss Zöld Tol díjas Kép: Fekete István
 1. Mőcsényi Miklós, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség főtitkára, az erdészet és faipar területén végzett kiemelkedő újságírói munkája elismeréseként,
 1. Szekeres-Marno Alán, a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kommunikációs tanácsadója, a “zöld város” kommunikációs stratégia kidolgozásáért, a környezetvédelmi szemléletváltás terén végzett munkájáért.

Környezetünkért Emlékplakettet kapott

 1. Baloghné Végvári Ágnes, a Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referense, több évtizede a környezeti nevelés, tudatformálás és az önkormányzat stratégiai környezetvédelmi tervezés innovatív kezelése területén végzett munkájáért,

  Környezetünkért Emlékplakettet kapott Baloghné Végvári Ágnes, a Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referense Kép: Fekete István
 1. Berndt Mihály, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. főtanácsadója, több évtizede a zajvédelem és a stratégiai zajtérképezés területén végzett kiváló tevékenységéért,
 2. Kajtárné Lovas Katalin, az Országos Meteorológiai Szolgálat Előrejelzési és Éghajlati Főosztály levegőkémiai szakértője, a nemzeti emissziós leltárak előkészítésében, a leltárkötelezettség teljesítésében végzett munkájáért, eredményes hazai és nemzetközi kapcsolattartási és szakértői tevékenységéért,
 1. Nagyné Bojtok Franciska, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi nevelőtanára, több évtizedes a tanulók egészség- és környezettudatos életmódjának, szemléletének kialakítása terén, az “Ökoiskola” programban kifejtett kiemelkedő munkájáért.

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott 

 1. Ambrus István Gáspár, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézője, több mint két és fél évtizedes a környezet- és természetvédelmi szakigazgatás területén végzett kiemelkedő munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából,
 1. Álich Mónika, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. humánpolitikai vezetője, az eredményes gazdálkodást segítő, kiemelkedő humánpolitikai tevékenységéért,
 1. Bejenaru-Sramkó Gyöngyi, az Agárminisztérium Környezettechnológiai és Kármentesítési Főosztály környezetállapot-értékelési referense, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel, a környezetvédelmi jelentéstétellel és az ipari kibocsátásokkal összefüggő kiemelkedő munkájáért,
 1. Elek Tamás, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. referense, az informatikai eszközök és környezet működőképességének biztosításáért, az informatikai projektek megvalósításában végzett munkájáért,
 1. Dr. Giczi Edina, a Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézője, a hulladékgazdálkodás területén a hatósági jogalkalmazásban végzett kiemelkedő tevékenységéért,
 2. Gondi Csaba, a Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály környezetvédelmi szakügyintézője, több évtizedes a környezeti kármentesítési és hulladékgazdálkodási területen a hatósági jogalkalmazásban végzett kiváló munkájáért,
 1. Koplányi Tímea, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezető titkára, az ügyvezetői titkárságon végzett kiváló szervező és koordinációs munkájáért,
 1. Dr. Szecsei István, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevelési igazgatóhelyettese, a környezettudatos, felelősségteljes gondolkodás és életmód kialakítására törekvés sikeres megvalósításáért.
  (képgaléria az eseményről Fotók Fekete István  >>>)

A Pedagógusnap alkalmából Dr. Nagy István miniszter Úr Nagyváthy János Díjat adományoz 3 személy részére

 1. Dr. Hullár István Péter, az Állatorvostudományi Egyetem egyetemi docense, kitüntetésben részesül a magyar állatorvosképzés érdekében a takarmányozástan területén magyar, angol és német nyelven, évtizedeken át végzett, gyakorlatorientált oktatási és kutatási tevékenységéért,
 1. Dr. Kocsis László egyetemi tanár, a Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Kertészeti Tanszék vezetője, kitüntetésben részesül a kertészeti, a szőlőnemesítés és szőlőtermesztés terén végzett több évtizedes, kimagaslóan eredményes oktatói és kutatói, nemesítői munkásságáért, közéleti tevékenységéért,
 1. Dr. Péli László, a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet egyetemi docense, kitüntetésben részesül a felsőoktatásban nyújtott kiemelkedő oktatói, kutatói, szervezői munkája elismeréseként, közéleti tevékenységéért.

Miniszter Úr Tessedik Sámuel Díjat adományoz 6 személy részére

 1. Bujdosó László Józsefné, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott igazgatója, kitüntetésben részesül négy évtizedes áldozatos pedagógiai és nevelő munkájáért, kiváló intézményvezetői tevékenységéért,
 1. Horváth Géza, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese, kitüntetésben részesül több mint négy évtizedes oktató-nevelő munkájáért, különösen az agrár-élelmiszeripari szakoktatásban végzett tevékenységéért,
 1. Kaszonyi Erzsébet Zsuzsanna, a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusa, kitüntetésben részesül szakoktatói munkájáért, a hátrányos helyzetű tanulók személyiségfejlesztésében végzett tevékenységéért,
 1. Kürtösi Zsoltné, a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola szaktanára, kitüntetésben részesül több évtizedes szakmai és pedagógiai munkájáért, eredményes tehetséggondozó, szakmai versenyekre felkészítő tevékenységéért, nyugdíjba vonulása alkalmából,
 1. Molnár Magdolna Ilona, a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója, kitüntetésben részesül közel négy évtizedes pedagógiai munkájáért, az iskola érdekében végzett innovatív elképzeléseinek megvalósításáért, kiemelkedő igazgatói tevékenységéért,
 1. Tóth Lászlóné Nánási Zsuzsanna Judit, a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója, kitüntetésben részesül több mint négy évtizedes feltáró-elemző munkássága mellett a fejlesztő-újító és a tudásmegosztó, segítő pedagógiai tevékenységéért.

Miniszter Úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át 27 személy részére

 1. Bagi Márta Anna, a Zuglói Napraforgó Óvoda intézményvezetője, kitüntetésben részesül több évtizedes óvodapedagógusként és vezetőként végzett kiemelkedő munkájáért, az óvodák zöld tevékenységének és a bábos műfajnak a népszerűsítésében elért eredményeiért,
 1. Beata Kalwarczyk-Warpas, a Lesna Podlaska Agrárgimnázium igazgatóhelyettese,kitüntetésben részesül az Agrárminisztérium Agrár-szakképző Intézményi hálózat diákjai és szakoktatói részére szervezett duális gyakorlatok előkészítésében végzett tevékenységéért,
 1. Bodóné Monori Anikó, Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági vezetője, kitüntetésben részesül két évtizedes gazdaságvezetői tevékenységéért, az iskola érdekében végzett innovatív elképzeléseinek megvalósításáért,
 1. Bujtás László, a Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művész tanára, kitüntetésben részesül alkotói munkásságáért, kiemelkedő közösségteremtő tevékenységéért,
 1. Cseh Judit, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szaktanára, kitüntetésben részesül több mint három évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkájáért, munkaközösség vezető tevékenységéért,
 1. Csőke Edit, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese, kitüntetésben részesül több mint három évtizede az ifjú nemzedék oktatásában, nevelésében végzett kiváló munkájáért,
 1. Elmajer Tibor, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója, kitüntetésben részesül műszaki szakoktatói tevékenységéért, a járművezetés elméleti és gyakorlati oktatása során végzett kiemelkedő munkájáért,
 1. Farkasné Egyed Zsuzsánna Katalin, a Patróna Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola óvodavezetője, kitüntetésben részesül több mint három évtizedes intézményvezetői munkájáért, a környezeti nevelés, a fenntartható fejlődés népszerűsítésében végzett óvodapedagógusi tevékenységéért,
 1. Fehér József, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szaktanára, kitüntetésben részesül a hagyományőrzés- és ápolás, az élelmiszeripari ágazathoz tartozó szakmák népszerűsítése, a munka és hivatás, mint alapvető emberi érték szemléletének tudatosítása terén végzett kiváló munkájáért,
 1. Futás Katalin, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnázium és Kollégium tanára, kitüntetésben részesül több évtizedes kiemelkedő pedagógusi munkájáért, az intézmény közismereti képzésének koordinálásáért, nyugdíjba vonulása alkalmából,
 1. Dr. Gégényné Mártha Nóra Teréz, a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára, kitüntetésben részesül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, hátránykompenzációjában végzett kiemelkedő munkájáért,
 1. Dr. Hartl Éva egyetemi docens, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar intézetigazgatója, kitüntetésben részesül a környezettudatosság erősítésében, a környezeti nevelésben végzett tevékenységéért, a “Zöld Óvoda” Örökös Zöld Óvoda” Értékelő Bizottságban ellátott munkájáért,
 1. Kaszás István, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója, kitüntetésben részesül a mező- és erdőgépész szakképzésben, gyakorlati oktatásban végzett munkájáért,
 1. Katóné Antal Yvette Anita, az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ hivatali főtanácsosa, kitüntetésben részesül több mint egy évtizedes a Zöld Óvoda minősítő cím feltétel- és pályázati rendszer kialakításában, elemzésében, értékelésében végzett munkájáért,
 1. Köbliné Bóvári Julianna, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára, kitüntetésben részesül több mint két és fél évtizedes a gyermek- és ifjúságvédelem területén végzett kiváló munkájáért, közösségi tevékenységéért,
 1. Lafkó Zsuzsanna, az Agrárminisztérium Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakmai tanára, kitüntetésben részesül az agrárszakképzésben, különösen a lovászképzésben nyújtott kiemelkedő pedagógiai munkájáért, tehetséggondozásáért,
 1. Malatinszky Georgina, a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára, kitüntetésben részesül több mint három évtizedes innovatív pedagógiai munkájáért, közösségteremtő tevékenységéért,
 1. Megyeriné dr. Runyó Anna főiskolai tanár, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tudományos rektor-helyettese, kitüntetésben részesül a Zöld Óvoda pályázatok Értékelő Bizottságában végzett munkájáért, a környezettudatosabb gondolkodásmód és a fenntarthatóság népszerűsítése terén elért eredményeiért,
 1. Németh Csaba, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium műszaki és tanüzem vezetője, kitüntetésben részesül több mint egy évtizedes a gyakorlati oktatás terén végzett kiváló munkájáért, közösségteremtő tevékenységéért,
 1. Pamuk Lajos, Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola szakmai elméleti tanára, kitüntetésben részesül több mint három évtizedes a középfokú agrárszakképzésben végzett kiemelkedő elméleti oktató és pedagógiai munkájáért,
 1. Péntek Gizella Mária, a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára, kitüntetésben részesül több évtizedes innovatív oktató-nevelő és közösségi munkájáért,
 1. Szabó Sándor, a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatója, kitüntetésben részesül  több mint három évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkájáért, a tanulók országos versenyekre való eredményes felkészítéséért, az iskolai tangazdaságban végzett tevékenységéért,
 1. Szakál László, az Agrárminisztérium Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gyakorlati oktatója, kitüntetésben részesül a tanulók gyakorlati képzésében végzett kiemelkedő tevékenységéért, eredményes versenyfelkészítő munkájáért,
 1. Székelyné Kőszegi Krisztina, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára, kitüntetésben részesül  eredményes szakmai munkájáért és a környezettudatos életre nevelési tevékenységéért,
 1. Talliánné Búza Mária Magdolna, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettese, kitüntetésben részesül több évtizedes eredményes oktató-nevelő munkájáért, vezetői tevékenységéért,
 1. Vigh Antal, Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola szakoktatója, kitüntetésben részesül  a húsipari termékgyártó tanulók sikeres versenyfelkészítéséért,
 1. Zsóder Zsolt, az Agrárminisztérium Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára, kitüntetésben részesül több mint három évtizedes kiemelkedő és lelkiismeretes pedagógiai munkájáért, munkaközösség vezetői tevékenységéért.
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek