A rovat kizárólagos támogatója
Forrás: kormany.hu

A Környezetvédelmi Világnapot minden évben együtt ünnepeljük a Pedagógusnappal, ami jó alkalmat teremt arra, hogy rávilágítsunk az oktató-nevelő munka környezetvédelemben betöltött szerepére – jelentette ki köszöntő beszédében V. Németh Zsolt, a környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár a Pedagógusnap és a Környezetvédelmi Világnap alkalmából tartott kitüntetési ünnepségen.

A minisztérium kiemelt feladata a környezeti nevelés, a szemléletformálás, valamint a környezettudatos magatartást megalapozó programok működtetése, kiemelt figyelemmel a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott iskolákban, ezért fontosnak tartjuk, hogy 2016 végére az agrár-szakképző intézményeink mind elnyerjék az Ökoiskola címet – hangsúlyozta beszédében V. Németh Zsolt.
 

 

Kiemelte, hogy a tárca újjá kívánja éleszteni az Emberi Erőforrások Minisztériumával és az Iskolakertekért Alapítvánnyal közösen az iskolakert mozgalmat, így a 2016-os évet a kertészkedés évévé nyilvánították. Az államtitkár fontosnak tartotta a BISEL „Bioindikáció a középiskolai oktatásban” című környezeti nevelési program újraindítása érdekében létrejött az együttműködési megállapodást az Földművelésügyi Minisztérium, a Herman Ottó Intézet, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság között.

Végül beszédében megemlítette, hogy a „Földtől az asztalig” program egyik alappillére a Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó szakképesítés, amely lehetővé teszi komplex feladatok elvégzését a megfelelő alapanyag előállításától kezdve a feldolgozáson át az elkészített élelmiszer értékesítéséig.
 

Fotó: Pelsőczy Csaba/FM

Az eseményen V. Németh Zsolt és Gulyás Andrea Környezetünkért Díjjal, Környezetünkért Emlékplakettel, Miniszteri Elismerő Oklevéllel, Nagyváthy János Díjjal, Tessedik Sámuel Díjjal, valamint Miniszteri Elismerő Oklevéllel ismerte el azoknak a teljesítményét, akik kiemelkedő munkát végeztek a tudomány, az oktatás, a közigazgatás, jogszabályalkotás, a hatósági munka területén, és sokat tesznek az élhető környezet, az egészséges élet fenntartása érdekében.

KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL V. Németh Zsolt államtitkár úr KÖRNYEZETÜNKÉRT DÍJAT AD ÁT 4 személynek

1. Dr. Gulyás Pál Bálint hidrobiológusnak, az Analitikai Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. Hidrobiológiai és Ökotoxikológiai Osztály a osztályvezetőjének, több mint öt évtizeden át a természet – , a környezet – és a vizek védelme érdekében végzett munkája, kutatói, oktatói és ismeretterjesztő tevékenysége, a szakm ai utánpótlás nevelésében elért eredményei elismeréseként,

2. Mécs Csabának, a Környezet – és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége elnökének, az Erdei Óvoda és Erdei I skola Program Érdekegyeztető Tanácsa elnökének, a környezeti nevelés fejl esztése érdekében hosszú időn át végzett munkája, az erdei és ökoiskola, továbbá zöldóvoda programok fellendítését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

3. Dr. Németh Ibolyának, a Herman Ottó Intézet osztályvezetőjének, a Magyar Környezeti Nevelők Egyesül ete volt elnökének, 5 környezeti nevelési területen hosszú időn át végzett munkája, módszertanának kidolgozása, a természet – közeli élet megvalósítása érdekében a Mecsek Zöldút Egyesületben kifejtett tevékenysége elismeréseként,

4. Dr. Pénzes Zsuzsannának, a Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztálya főosztályvezető – helyettesének, a környezetügyi jog szabályok előkészítése, kidolgozása terület é n hosszú időn át végzett magas színvonalú kodifikációs tevékenységéért.

Államtitkár Úr KÖRNYEZETÜNKÉRT EMLÉ KPLAKETTET AD ÁT 10 személynek

1. Dr. Babik István Andrásnak, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztálya hulladékgazdálkodási referensének, a környezetvédelem t erületén végzett közel húsz éven át végzett kiemelkedő munkájáért,

2. Dr. Barcsák Barbarának, a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya hatósági ügyintézőjének, a természetvédelem és a környezetvédelem területén végzett kiemelkedő, ügyfélközpontú szakmai munkája elismeré seként,

3. Danyik Tibornak, a Herman Ottó Intézet osztályvezetőjének, környezeti szemléletformáló munkája, a LIP IP projektek előkészítése, valamint Dél – Tiszántúl gerinctelen állatvilágának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

4. Dézsi Viktornak, az Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság – védelmi Referencia Központja osztályvezetőjének, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat fejlesztésében és szakmai irányításában végzett magas színvonalú munkájáért, valamint a Lev egőtisztaság – védelmi Referencia Központ vezetéséért,

5. Dr. Domokos Endre Gábor egyetemi docensnek, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Környezetmérnöki Intézete intézetigazgatójának, a környezetvédelmi tudományok területén végzett kiemelkedő kutatási tevé kenysége, doktori képzésben elért eredményei, a mérnöki szakok tanterveinek összeállításában a környezetvédelmi szempontok érvényesítését szolgáló munkája elismeréseként,

6. Kertész – Káldosi Zsuzsannának, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztálya hulladékgazdálkodási referensének, a környezetvédelem területén végzett közel két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

7. Őrfi Imre mérnöknek, a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a levegőtisztaság – védelmi emisszió mérőjének, levegőtisztaság – védelmi mérések során több évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából,

8. Dr. Padisák Judit egyetemi tanárnak, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Limnológiai Tanszéke intézetigazgatójának, a limnológia területén végzett nemzetközi hírű kutatások vezetéséért, doktori képzésben elért eredményeiért, a környezettan és környezettudomány szakok tanterveinek kialakításáért,

9. Pomozi Virág Hoa Binhnek, a Földművelésügy i Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály a környezeti hatásvizsgálati referens ének, a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos minisztériumi feladatok magas színvonalú ellátásáért,

10. Dr. S. Nagy Lászlónak, a volt Közép – Duna – völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgató – helyettesének, a környezetügy területén, különösen környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatásban, továbbá erdészeti társadalmi szervezetekben kifejtett hat évtizedes kieme lkedő tevékenysége elismeréseként.

Államtitkár Úr MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET AD ÁT 16 személynek

1. Bajári Sándornak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya környezet – és természetvédelmi referensének, az önkormányzatok és társadalmi szervezetek környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységének támogatása, a települések környezetvédelmi állapotának szabályozása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

2. Cseresznyák – Bognár Szilviának, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya referensének, a levegőtisztaság – védelem területén, különösen a kisméretű szálló por csökkentési program végrehajtásában végzett kiemelkedő tevékenységéért,

3. Fazekas Gábor László analitikusnak, a Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya munkatársának, a környezetvédelmi műszeres ana litikai laboratórium működtetését és fejlesztésé t szolgáló kiemelkedő munkája elismeréseként,

4. Gyulaváriné Mátés Anikónak, a Fej ér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya laboratóriumvezetőjének, minőség – irányítási vezetőnek, a környezetvédelem területén kifejtett két és fél évtizedes kimagasló szakmai munkájáért,

5. Hadfiné Laki Ildikónak, a Vas Megy ei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya térinformatikusának, rendszergazdának, környezetvédelmi igazgatási területén végzett négy évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

6. Horváth Lászlónak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Kö rnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ügyintézőjének, az önkormányzatok, társadalmi szervezetek környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységének támogatása, a települések környezetvédelmi állapotának szabályozása területén végzett kiemelkedő m unkája elismeréseként,

7. Dr. Ötvös Tündének, a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya hatósági ügyintézőjének, hulladékgazdálkodási, valamint környezethasználati engedélyezési és hatásvizsgálati eljárások lebonyolít ása során végzett kiemelkedő tevékenységéért,

8. Palatinus Istvánnak, a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya hatósági ügyintézőjének, a környezetvédelem és a természetvédelem érdekeit maradéktalanul figyelembe vevő m agas színvonalú szakmai munkája elismeréseként,

9. Prohászka Tamásnak, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztálya környezetpolitikai szakreferensének, hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,

10. Riesz Lórántnak, a Herman Ottó Intézet osztályvezetőjének, igazgató – helyettesnek, környezeti állapotértékelési, kármentesítési területen végzett munkája, éghajlatváltozással kapcsolatos pályázatok elkészítése, szemléletformáló kiadványok szerkesztése során kifejtett tevékenysége elismeréseként,

11. Sándor Edinának, a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megy ei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya engedélyezési ügyintézőjének, stratégiai környezeti vizsgálatok lefolytatása, települési környezetvédelmi programok és környezethasználati engedélyek kiadása terén végzett kiemelkedő munkáj áért,

12. Suhayda – Bánszki Juditnak, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztálya környezetpolitikai szakreferensének, környezetvédelmi stratégiaalkotás i előkészít ő munkája, a Nemzetközi Környezetvédelmi Program és a Fenntartható Fejlőd és Keretstratégia megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

13. Szabó Erzsébetnek, a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya levegőtisztaság – védelmi ügyintézőjének, magas szintű hatósági tevékenysége, a környezetvédelem érdekeit maradéktalanul figyelembe vevő munkája elismeréseként,

14. Szijártóné Szűcs Katalinnak, a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ügyintézőjéne k, közel két évtizedes kiemelkedő környezetvédelmi hatósági munkája, közlekedési létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési tevékenysége elismeréseként,

15. Tátrai Szabolcsnak, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola környezetvédelem , földrajz és környezettan szakos tanárának, a környezetvédelmi oktatás területén elért eredményei, a környezettudatos magatartásra nevelés érdekében kifejtett tevékenysége, rendezvények szervezése során végzett munkája elismeréseként ,

16. Ujj Zsuzsannának, Földművelé sügyi Minisztérium Biodiverzitás – és Génmegőrzési Osztálya tanácsosának, az élelmiszerek és takarmányok GMO – mentes jelölését biztosító hazai jogszabályok kidolgozásában végzett munkájáért, mellyel jelentősen hozzájárult a magyar mezőgazdaság GMO – mentesség éhez és a biológiai sokféleség megőrzéséhez.

A teljes kitüntettei lista>>>

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek