A rovat kizárólagos támogatója

A környezet- és természetvédelmi civil szervezetek május 31-ig pályázhatnak a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programjára. A 85 milliós keret célja a természeti erőforrások megőrzése. Az Országos Találkozó civil küldötteinek tanácsai pályázatíróknak.

A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek illeszkednek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program célterületeihez, segítik azok teljesítését. 

A következő témákban lehet pályázatot beadni: a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése; éghajlatváltozás; környezet és egészség; települési környezetminőség; a biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem; fenntartható terület- és földhasználat; vizeink védelme és fenntartható használata; hulladékgazdálkodás; környezetbiztonság.

Zöld Forrás támogatást az a Magyarországon bejegyzett, főtevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, közhasznú fokozattal rendelkező, civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület kaphat, amelyet 2012. január 1. előtt jogerősen bejegyeztek, 2011-ben és 2012-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, 2012. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint saját maga képes pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.
A támogatási igény nem lehet kisebb 400 ezer forintnál. Ha a pályázó szervezet összes ráfordítása elfogadott 2012. évi számviteli beszámolója szerint 2 millió forintnál kisebb, legfeljebb 500 ezer forint támogatásra pályázhat, ha ennél nagyobb, akkor legfeljebb összes ráfordítása 25 százalékának megfelelő, de 2 millió forintot meg nem haladó összegre. A vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100 százalék. A támogatás finanszírozási módja egyösszegű előfinanszírozás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított három hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2014. augusztus 31-ig le kell zárulnia. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. május 31., 24.00 óra. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be, több pályázat esetén az elsőként beküldöttet tekinti a VM érvényesnek. A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.  A tárca célja a Kárpát-medence jó környezeti állapotának megóvása, a természeti erőforrások megőrzése. A pályázati kiírást a Vidékfejlesztési Minisztérium a zöld szervezetek képviselőinek közreműködésével készítette el, így az tovább egyszerűsödött. A pályázatok értékelésének hiánypótlási szakasza nincs. Az elmúlt években részben utófinanszírozásos volt a Zöld Forrás.

ZÖLD FORRÁS 2013 PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ITT >>>
 


CIVIL KÜLDÖTTEK TANÁCSAI  A VM ZÖLD FORRÁS 2013. ÉVI FELHÍVÁSÁRA PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

A jelen írásban található tanácsok nem helyettesítik a pályázati felhívás dokumentációjában szereplő követelményeket és szempontokat, hanem azok melletti ajánlásként lehet figyelembe venni őket. A tanácsok csak a pályázók saját felelősségére használhatók fel.

A PÁLYÁZAT MINŐSÉGE:
A pályázatot jó minőségben, részletekre is figyelve, rutinszerűséget és sablonosságot kerülve érdemes elkészíteni, mivel a pályázatok részletes értékelésben és versenyben vesznek részt:
1) A pályázatok többoldalú szakértői értékelésen mennek keresztül a döntés előtt.
2) A pályázók igénye várhatóan jóval meghaladja majd a rendelkezésre álló összeget, így a pályázatok közt verseny alakul ki, és várhatóan számos pályázat forráshiány miatt nem kerülhet támogatásra.
Mindezek miatt is érdemes törekedni a jó ötletekre, a szakmailag megalapozott pályázatra, valamint annak jó minőségű megírására.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:
A VM által közzétett pályázati dokumentációt érdemes a pályázatírás elkezdése előtt alaposan végigolvasni és teljes mértékben figyelembe venni a pályázat készítése során. Fokozottan érdemes figyelni a tartalmi értékelés szempontjaira, a kizáró okokra, a nem támogatható projekt elemekre és tevékenységekre, az el nem fogadható költségekre, valamint a költségelszámolás módjaira.

TÉMAVÁLASZTÁS:
Várhatóan idén is egy pályázatot egy adott szakterület szakértője értékel. Érdemes körültekintően kiválasztani és megadni a pályázatra vonatkozó fő NKP témakört, hogy a legmegfelelőbb terület szakértőjéhez kerüljön a pályázat tartalmi értékelésre.

A PÁLYÁZAT ÍRÁSA, OLVASHATÓSÁGA, BÍRÁLATA:
A pályázat megírása során érdemes figyelembe venni, hogy a tartalmilag hiányosan kitöltött adatlap nagyban megnehezíti az értékelést. Konkrétumok (pl.: miről szól a kiadvány vagy az előadás, hány embert kíván elérni a pályázó) hiányában a pályázat jelentős pontszámcsökkenést érhet el.
Mivel egy-egy pályázat tartalmi értékelésére korlátozott idő áll rendelkezésre, ezért röviden, jól tagolva, számszerűsítve, felsorolásszerűen, a lényegre törekedve érdemes írni.
Bírálati szempontból kedvezőbb, ha a pályázat szövege átlátható, jól tagolt és szerkesztett:
– lehetnek bekezdések, felsorolások,
– a felsorolások egymás alatt, sorszámozva, vagy egyéb jelöléssel jelenhetnek meg,
– a fontosabb szakaszokat egymástól üres sorral el lehet választani,
– az alcímeket lehet NAGY BETŰKKEL szedni,
– ha a rendszer engedi, formázásokat (kiemelés stb.) is érdemes alkalmazni.
Amennyiben külső szövegszerkesztőből kerül beemelésre az adatlapba egy szöveg, akkor utólag a szöveget és a tagolást is érdemes átnézni és javítani.

ADATLAP KITÖLTÉSE
Kitöltés közben érdemes elolvasni az Adatlap alján található útmutatásokat!
1) Költségvetés:
a. Fontos a pontos költségmegnevezés és a kellő részletezés (pl.: darabszám, méret, előadás hossza, nagyobb összegű szolgáltatás részfeladatokra bontása) ahhoz, hogy értékelhetőek és támogathatóak legyenek az egyes költségvetési tételek. A megszokottnál magasabb árak indoklása (pl.: különleges alapanyag, magas szintű szakmai tudást igénylő előadás) feltétlenül szükséges!
b. Fontos a megfelelő költségkategória kiválasztása (pl.: a szervezet munkatársai számára csak személyi jellegű kifizetés lehetséges, szolgáltatási soron nem számolhatóak el a költségeik)!
c. Alacsony támogatási összegre pályázóknak különösen fontos arra figyelni, hogy megfelelő költségekkel tervezzenek, hiszen akár egy költségsor nem vagy részleges támogathatósága esetén is a minimális támogatási összeg alá kerülhet a pályázat, mely így kizárásra kerülhet.
2) Megvalósítás ideje: Amennyiben a pályázat beadása után a Pályázó nem tervezi saját kockázatra elkezdeni a projektet (hanem megvárja a támogatói döntést), a megvalósítás idejének tervezésekor mindenképpen érdemes figyelembe venni a korábbi évek tapasztalatait, és kiszámolni az útmutatóban megadott értékek (naptári- és munkanapok) alapján, hogy várhatóan a támogatói döntés mikorra fog nyilvánosságra kerülni.
3) Számszerűsített eredmények: Feltüntetésük nagyon fontos (lehetnek pl.: kiadvány terjedelme, példányszáma, előadások/foglalkozások száma, hossza, elérni kívánt emberek száma).
4) Szakmai kompetenciák: A szakember megnevezése nem elégséges. Fontos a szakmai kompetenciák felsorolása, melyek alátámasztják, hogy a megnevezett személyek alkalmasak a feladatok elvégzésére.

BEADÁS:
1) Mielőtt beadásra kerül a pályázat, érdemes elolvasni még egyszer a jó tanácsokat és a pályázati felhívás dokumentációját, szükség esetén pedig javítani a beadandó pályázaton. Különösen fontos ez azért is, mivel nincs lehetőség hiánypótlásra, továbbá – többszöri beküldés esetében – az első beküldött példány lesz az értékelt pályázat!
2) Lehetőleg ne maradjon az utolsó napra a beadás!

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
1) Vidékfejlesztési Minisztérium: (1) 795-1568, (1) 795-3798, (1) 795-2530, zoldforras@vm.gov.hu
2) Civil delegáltak (foldesid[kukac]gmail.com, kisfaludyak[kukac]gmail.com, lukacsa[kukac]zpok.hu)

Jó pályázat készítést kívánnak az Országos Találkozó civil küldöttei:  Bátyi-Földesi Dóra, Kisfaludy Mónika, Lukács Attila
Zöld Forrás 2013 Civil küldöttek tanácsai (120 KB pdf.)
 

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek