A rovat kizárólagos támogatója

A túzok védelmi helyzete

A Földet benépesítő túzok (Otis tarda) két alfaja világszerte veszélyeztetett, sebezhető, csökkenő létszámú madárfaj. Az európai alfaj létszáma mintegy 27-30 ezer madár közé tehető napjainkban. Hazánkban a elmúlt századfordulón a populáció nagysága elérhette a 10-12 ezer példányt, ma 1100-1200 madarat tudunk számba venni a tavaszi számlálásokon.

·Jogi helyzet

A túzokot globálisan veszélyeztetett fajként tartjuk számon, szerepel az EU „Madár Irányelv”-ei I.sz. mellékletében, a Bonni Egyezmény II. sz. és a CITES I. sz. függelékében. Hazánkban fokozottan védett, eszmei értéke 1 millió Ft. Mindezek alapján a faj hazai viszonylatban –néhány más fajhoz hasonlóan – a legmagasabb prioritást érdemli.

Az MME védelmi program

·Aktivitási terület

Az MME a Magyar Túzokvédelmi Munkacsoport tagjaként a Bükki és Hortobágyi NP működési területéhez tartozó Heves-Bordodi-síkon és a Bihar területén munkálkodik a túzok védelméért, együttműködve az illetékes hatóságokkal, gazdálkodókkal.

·Védelmi program

1.Monitoring
Egész évben vizsgáljuk a madarak élőhelyválasztását, területhasználatát, szaporodási sikerét. A populációk létszám, ivari és korösszetételét elsősorban a tavaszi időszakban szinkronizált számlálási módszerrel kísérjük figyelemmel.

2.Helyszíni fészekvédelem
A szaporodási siker növelése érdekében a mezőgazdasági munkák által veszélyeztetett fészkek védelme érdekében a földhasználókat – szórólapok, plakátok és személyes kapcsolattartás útján – tájékoztatjuk a helyes eljárás mikéntjéről. A további emberi zavarás elkerülése érdekében fészekőrző táborokat szervezünk önkéntesek bevonásával. A helyszínen meg nem védhető fészekaljak mentésre kerülnek.
A fészekőrző táborokról információt Motkó Bélától lehet kérni a 20/325-6319, illetve a 60/480-072 telefonszámokon, vagy a kemecsei@helios.date.hu E-mail-címen.

3.Repatriáció (visszavadítás)
Alkalmanként mesterségesen felnevelt madarakat juttatunk vissza vad csapatok közé.

4.Téli táplálék biztosítása
Az őszi káposztarepce a túzok igen kedvelt téli tápláléka. A téli kóborlás megakadályozása, és a madarak jó kondícióban tartása érdekében anyagi támogatást biztosítunk a gazdálkodók számára a vetésterület növelése érdekében. Vastag, kérges hó esetén sávos vékonyítást és takarítást végzünk a táplálék hozzáférhetősége érdekében.

5.Predátor kontroll
Az elszaporodó dúvadak, különösen a róka és dolmányos varjú kártétele jelentős, ezért támogatást biztosítunk a túzokos területen vadgazdálkodóknak ezen fajok gyérítéséhez. Külön problémát okoz a róka immunizálás, hiszen állományukban robbanásszerű növekedés várható, megsokszorozott kártétellel.

6.Túzokkíméleti területek tervezése
A program munkája során gyűjtött adatok segítségével olyan speciális területeket tervezünk ahol a gazdálkodás fokozottan figyelembe veszi a túzokvédelem érdekeit úgy, hogy a gazdálkodók kompenzációt kapnak ezért. Segítjük ezen elképzelések (ESA) megvalósulását.

A program eredményei

·Az MME működési körzetéhez tartozó bihari, hevesi, borsodi élőhelyeken megállítottuk a drasztikus fogyatkozást. A csökkenés üteme jelentősen lassult, ezzel lehetőséget teremtettünk az itt élő állomány átmentésére, egy olyan generális megoldásnak – az un. kíméleti területek rendszerének (ESA), – mely várhatóan az EU csatlakozás után lehetőséget ad egy már most alapjaiban és részleteiben is kidolgozott terv megvalósításának, ezen keresztül pedig a hazai túzok állomány stabilizálásának és reményeink szerint növelésének.
·Ellenőrzés, vizsgálat és aktív védelem alá került jelentős túzok állomány, amely korábban nem élvezett prioritást (Észak-Alföld).
·Adatbázisra támaszkodó alap-javaslatokat (ESA) dolgoztunk ki, melyek ötletei a ma létező legkidolgozottabb formában is „visszacsengenek”.
·Jelentős mértékben befolyásoltuk a hazai túzokvédelmi gyakorlatot. A korábban a zárttéri tenyésztésre és visszavadításra kialakított és eredménytelen állami gyakorlatot felváltottuk a szabadtéri védelemmel. Működési területünkön 1990 és 2000 közötti időszakban 159 megvédett fiókával segítettük a természetes szaporulatot és további 180 tojást mentettünk meg.
·Védett területek kiterjedése növekedett a túzok élőhelyeken. Közreműködtünk újabb védett területek kialakításában és bővítésében.
·Növekedett a program és az MME társadalmi elfogadottsága és ismertsége.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás