A rovat kizárólagos támogatója
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft közleménye

Vonakodva, nagy késedelemmel, és meglehetősen szűkszavúan tette közzé a Földművelésügyi Minisztérium Bitay Márton Örs által vezetett Állami Földekért Felelős Államtitkársága azt a közleményt, amelyre Kishantos jó hírnevének megsértése miatt a Fővárosi Törvényszék 22.P.23.914/2013/16. számú Ítélete kötelezte.

Földművelésügyi Minisztérium közleménye
2015. június 24. 17:19

A Fővárosi Törvényszék 22.P.23.914/2013/16. számú Ítélete:

Megállapítja a bíróság, hogy az alperes a felperesnek, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-nek jóhírnevét megsértette a 2013.április 25-én "Kishantos jövője helyi gazdálkodók kezébe kerül" címen kiadott közleményben annak valótlan állításával, hogy a felperes folyamatosan elmaradt díjfizetési kötelezettségével. Ugyancsak megsértette a felperes jóhirnevét, amikor azt a valós tényt, hogy a haszonbérleti szerződéssel kapcsolatos jogvita nyomán fizetési kötelezettsége keletkezett a felperesnek, abban a hamis színben tüntette fel, mintha a felperes a megkapott állami támogatás ellenére a haszonbérleti díjfizetési kötelezettségét nem teljesítve díjhátralékot halmozott volna fel.

Megállapítja a bíróság, hogy az alperes a felperes jóhirnevét megsértette a Világggazdaság Online internetes portálon a 2014. január 14-én megjelent Bitay Nándorral készült interjúban annak valótlan állításával, hogy a felperes a szerződésben vállalt fejlesztéseknek nem tett eleget, mely magatartással pénzben is kifejezhető kárt okozott az államnak. Ugyancsak valótlanul állította az alperes, hogy az ezen kár miatt indított perben az állam jogerősen nyert volna a felperessel szemben. Azt valós tényt, hogy a felperes a haszonbérleti szerződés miatt keletkezett jogvita során a bíróság 27 209 186.-Ft megfizetésére kötelezte olyan hamis szinben tüntette fel, mintha a bíróság az államnak okozott kár megfizetésére kötelezte volna a felperst.

A bíróság az alperest a további jogsértéstől eltiltja.
Kötelezi a bíróság az alperest, hogy 15 napon belül az ítélet rendelkező részét közlemény formájában tegye közzé.
Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasítja.


A közleményből kimaradt, hogy az ítélet első bekezdése pontosította az első fokú ítéletben szereplő elírást, és világossá tette, hogy a hamis állítások Bitay Mártontól származnak. Tartalmazza az ítélet azt is, hogy "az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek".

Bitay Márton korábban terjedelmes nyilatkozatokban, sőt külön sajtótájékoztatón nagy hangon hirdette a Kishantos elleni hamis vádakat köztiszteletben álló emberek és szervezetek ellen. Most, hogy az igazságot kellene elmondania, elakadt a hangja.

A közleményt közzé tették ugyan, de a bocsánatkérés, a jóvátétel elmaradt. Az alapvető emberi normák nem működnek.

Bitay Márton nem ismeri Kishantos ügyét. Amikor megismerhette volna – Ács Sándorné Parlamenti Bizottság előtti beszámolójából – látványosan távozott, ennek ellenére egy korábbi interjúból kiderül, hogy örömet jelent neki a Kishantos elleni harc…

A Kishantos ügyében történt döntések felbecsülhetetlen károkat okoztak nem csak Kishantosnak, de a Magyar Államnak is. Ez a kényszeredett közlemény ezen semmit sem változtat.
Kishantos, 2015. június 26.

Ács Sándorné ügyvezető
 


 

A sajtó unszolására tett  eleget a jogerős ítéletnek a minisztérium

Mivel e hét kedden, azaz 42 nappal az ítélet meghozatala és 35 nappal az írásba foglalt jogerős ítélet Fővárosi Törvényszékre érkezése után nem találtuk a tárca elnézést kérő közleményét, megkérdeztük minisztériumot, hogy hol keressük az anyagot. Az atv.hu kedden délután fél 3-kor tette fel az erre vonatkozó kérdést a tárcának. A minisztérium válasza szerdán este 6 óra előtt néhány perccel érkezett meg, és egy linket tartalmazott, amin a bírósági ítélet kormany.hu-ra kikerült rendelkező részét lehetett elérni. A közlemény dátuma szerint szerda délután negyed hat után néhány perccel került ki a kormany.hu-ra, tehát 43 nappal a jogerős ítélet megszületése, 36 nappal az írásba foglalt ítélet Fővárosi Törvényszékre érkezése után, és több mint 24 órával azt követően, hogy munkatársunk az ítélet rendelkező részét tartalmazó közlemény holléte iránt érdeklődött a tárcánál.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek