A rovat kizárólagos támogatója

A háztartási gépeket vásárlók több, mint négyötöde figyelembe veszi az eszközökön található energiacímkét – többek között erre világított rá az Állami Számvevőszék legfrissebb ellenőrzése.

Az ÁSZ megállapította, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatalok 2017 és 2019 között gondoskodtak a környezettudatos tervezés és az energiacímkézés piacfelügyeleti intézményrendszerének kialakításáról, illetve az ellenőrzési tevékenységek ellátásáról. Ennek eredményeként az érintett szervezetek energiacímkézésre vonatkozó tevékenysége hozzájárult a környezettudatos fogyasztói szemlélet köztudatban való elterjedéséhez. Az értékelés során az ÁSZ az energiacímkézéssel kapcsolatos lakossági ismereteket és tapasztalatokat is felmérte.

A magyar energiapolitika kiemelt prioritásként kezeli az energiahatékonyság növekedésének elősegítését. Az energiahatékonyság növekedése révén mérséklődhet az energiaimport-függőség, csökkenhet az intézmények és a lakosság energiaszámlája, nőhet a beruházások száma, ezáltal javulhat a foglalkoztatottság, mobilizálódhat a hazai tőke és felgyorsulhat a külföldi működő tőke és támogatás beáramlása, valamint teljesülhetnek hazánk légszennyező anyagok kibocsátásával kapcsolatos nemzetközi környezetvédelmi vállalásai. A környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályok energiahatékonysági és környezetvédelmi minimumkövetelményeket határoznak meg a háztartási és ipari készülékek tekintetében. Az energiacímkék tájékoztatást nyújtanak a fogyasztóknak a termékek energiafogyasztásáról és környezeti teljesítményéről, így segíthetik őket a megalapozott döntéshozatalban. A középtávú fogyasztóvédelmi politika célként határozta meg a fenntartható környezet- és egészségtudatos fogyasztói gondolkodás és magatartás erősítését a fogyasztók körében.

 

A piacfelügyeleti intézményrendszer kialakítása és működtetése alapvető fontosságú, mivel ezáltal a fogyasztókra veszélyes, a műszaki követelményeknek, vagy jogszabályi előírásoknak nem megfelelő termékek kiszűrhetők a forgalomból. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése szempontokat ad a környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó fejlesztési irányok és lehetőségek meghatározásához.

Az ellenőrzés célja a környezettudatos tervezéssel és az energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos szabályozási és intézményi környezet értékelése és a kapcsolódó piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi tevékenység ellenőrzése, továbbá a végső energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó célok meghatározásának, a kapcsolódó nyomon követési rendszer kialakításának, a kitűzött célok elérése nyomon követésének vizsgálata volt. További cél volt, hogy a környezettudatos tervezéssel és az energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos szabályozási és intézményi környezet, a kapcsolódó piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi tevékenység eredményesen járultak-e hozzá az energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó célok eléréséhez.

Az ÁSZ megállapította, hogy a 2017-2019 közötti időszakon belül 2018. május 21-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2018. május 22-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium megteremtette a környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó szabályok betartásának alapvető feltételeit. Meghatározták a piacfelügyeleti intézményrendszer működtetéséhez szükséges alapvető felelősségi- és hatásköri viszonyokat, továbbá elősegítették a környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó ellenőrzések meghatározását és végrehajtását.

Budapest Főváros Kormányhivatala és a megyeszékhely szerinti járási hivatalok, mint piacfelügyeleti hatóságok az ellenőrzési feladataikat ellátták, az ellenőrzések során feltárt jogsértésekre a jogszabályban előírt hatósági intézkedéseket tették.

A kérdőíves felmérés keretében megkérdezett fogyasztók válaszai alapján az energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos tevékenységek eredményesek voltak, elérték a céljukat, hozzájárultak a környezettudatos fogyasztói gondolkodás és magatartás erősítéséhez. A válaszadók 98,8%-a ismerte az energiacímke fogalmát és 83,5%-ukat befolyásolta az energiacímke a vásárlás során. A kérdésre válaszadó vásárlók 89,7%-a elégedett volt az energiacímkén látható információkkal, 74,1%-uk szerint ezek az információk a használat során is beigazolódtak.

 

Az ellenőrzés megállapításai alapján levonható a következtetés, hogy a környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés keretében a megtett intézkedések hozzájárultak a környezettudatos fogyasztói szemlélet köztudatban történő meghonosításához. Az eddig végrehajtott intézkedések jó alapot teremtenek a pozitív változások folytatására. Az energiacímkézési rendszer 2021. március 1-jén életbe lépett változása pedig tovább erősítheti a termékek energiahatékonyságának növekedését, ezáltal az alacsonyabb energiafogyasztás elérését.

Dr. Simon József felügyeleti vezető ÁSZ

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek