A rovat kizárólagos támogatója
Forrás: ma7.sk

Közép-Európa legnagyobb ivóvízkincse, mely a Csallóköz alatt található, nagyobb veszélyben van, mint eddig gondoltuk. Erre a Vízünkért (Za našu vodu) polgári társulás ökológusa hívta fel figyelmet. S nem csupán a pozsonyvereknyei veszélyeshulladék-lerakat jelent komoly kockázatot.

Azt már több mint négy évtizede sejtették az illetékesek, hogy a szlovák főváros peremén található vereknyei hulladéklerakat ellenőrizetlenül szennyezi a Csallóköz alatt található ivóvizet. 2013-ban a sejtések valósággá váltak, de nem a környezetvédelmi minisztérium monitorozásának köszönhetően. A vízszennyezés jeleit a Slovnaft próbafúrásai mutatták ki. Ugyan, már engedélyezték a vereknyei szemétlerakat szanálását, a társulás környezetvédelmi specialistája, Lucia Olívia Ďurčová szerint nem történik valódi kármentesítés, csupán a lerakat falakkal való körbevétele.

A szakember ezzel kapcsolatban 4 kockázatra hívta fel a figyelmet.

—  A veszélyes hulladék továbbra is, generációkon át, a föld alatt marad, az ivóvízforrások közelében, ami komoly egészségi kockázatot jelent utódainknak

—  A fal sosem lesz 100 százalékosan szoros – hogy teljes mértékben megakadályozza a szennyeződések vízbe jutását a fallal lezárt lerakatból –, szükség lesz arra, hogy a lerakat közepéből állandóan kiszivattyúzzák a különböző vegyi anyagokból álló mixet.

—  Nem világos az sem, hogy a toxikus vizet sikerül-e kellően kitisztítani – ha nem, akkor a szennyeződés tovább folyik a fal mögött

—  A „szennyeződés felhője” a tervezett kapszulázástól 5-7 kilométerre húzódik.

A vereknyei szemétlerakat nem az egyetlen veszélyforrás, ami a Csallóköz ivóvízkincsét fenyegeti. A víz védelmét szorgalmazó társulás utolsó elemzései azt mutatják, hogy Pozsony egy másik városrészében, Récsén található lerakat is időzített bomba. Valószínűleg már 1873-tól ide hordták az egykori vegyi üzemből származó hulladékot. A Békás major (Žabí majer) területén lévő lerakatból egy nyitott csatornán keresztül fokozatos a szivárgás a Kis-Dunába és az egykori kanálisba, ami keresztülfolyik egész Pozsonyon és veszélyezteti a víz minőségét a Csallóközben.

A vízminták főleg félig illékony szerves vegyületeket mutattak ki, mint amilyen a karcinogén lindán vagy a mérgező metilbenzotiazol. A kanális vizében találtak még illékony szerves vegyületeket is, mint a karcinogén benzol és triklór-etén, valamint a veszélyes diklór-benzol és triklór-benzol. Több anyagot tízszeres koncentrációban találtak a vízben, mint amennyi a beavatkozási határ, és vegyi anyagok szagát a levegőben is érezni, mondta az ökológus. Hozzátette azt is, hogy lakóházak és egy játszótér is található a szennyeződés közvetlen közelében. Szerinte az ilyen szennyezett légkör már veszélyt jelent a lakosságra. A diklór-benzol belélegezve például erősen irritálhatja a tüdőt vagy a szemet. Nagy baj az is, hogy a kanális eljuttatja a szennyezett vizet a főváros már részeibe is, ami az ott lakók egészségére is káros hatással lehet.

Pozsonyban 223 környezeti terhet (szennyezett területet) tartanak nyilván, ebből legalább 10 igazoltan nagyszabású ökológiai teher, vagyis egészségi kockázatot jelent. A legfontosabbakat a társulás egy térképen jelölte meg.

Felmerül a kérdés, meddig, milyen mélyre jut el ez szennyeződés. A minisztérium által végzett környezettanulmányok szerint a Csallóköz alatti talajvízben és kavicsrétegben veszélyes anyagokat nem találtak. Legalábbis eddig. De ha a szennyeződés, a társulás szerint, a vízmozgások következtében mégis megjelenne, már késő lesz intézkedni.

„Katasztrófa lesz, ami Közép Európa legnagyobb ivóvízkészletének likvidálásával fenyeget” – figyelmeztetett  az ökológus.

A vereknyei veszélyeshulladék-lerakat vízmintáiban nemcsak atrazint, hanem 964 további vegyi anyagot is kimutattak. Vízműveink azonban ezek közül általában csak 27-et elemeznek, a nagyobbak pedig nagyjából 80-at. Éppen ezért lenne fontos, hogy a vízművek is tudjanak a veszélyről és szigorúbban figyeljék a veszélyes kemikáliák jelenlétét a vízben.  A Vízünkért (Za našu vodu) polgári társulás azt kezdeményezi, hogy a Csallóköz ivóvízkészletének megóvása érdekében legyenek biztosítva források egy komplex megfigyelőrendszer működtetésére.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek