Hirdetés
greenfo/MTI

Az Állami Számvevőszék a 22-ből a még hiányzó 10 állami erdőgazdaság ellenőrzését is befejezte, általánosságban hasonló hibákat tárt fel valamennyinél.

Az erdőgazdaságok a vagyonkezelési szerződéseket nem aktualizálták, az erdőgazdaságok a vagyonkezelésükben lévő állami erdők értékét nem szerepeltették a mérlegeikben, a vagyonkezelésbe vett eszközöket pedig nem mutatták be a kiegészítő mellékletben mérlegtételek szerinti megbontásban.

A most lezárult ellenőrzések során az ÁSZ – az első 12-höz hasonlóan – általánosságban hasonló hiányosságokat állapított meg, a mostani ellenőrzésen egyetlen kivételt találtak, a Kaszó Erdőgazdasági Zrt-t, ahol a mérleg a valós állapotot tükrözte, továbbá egy további társaság volt, a Budapesti Erődgazdaság Zrt., ahol csak egy évre, 2010-re vonatkozóan tártak fel szabálytalanságot a számvevők. A most ellenőrzött 10 társaság esetében is általános szabálytalanságként állapította meg az ÁSZ a vagyonnyilvántartás hiányosságait, továbbá a tulajdonosi joggyakorlók – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – tevékenységével kapcsolatos hiányosságokat.

A tízből három társaság a saját vagyon mellett a Honvédelmi Minisztériumtól használatba vett vagyonnal is gazdálkodott. Az intézkedést igénylő megállapítások alapján az ÁSZ javaslatokat fogalmazott meg mind a társaságok vezérigazgatóinak, mind a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek vezetőinek – illetve a három érintett társaság esetében a honvédelmi miniszternek -, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

A mérleg kapcsán felmerült hiányosságok ellenére a beszámolókat auditáló könyvvizsgálók nem kifogásolták a feltárt szabálytalanságokat, ezért a 22 társaság közül 21 esetében, ebből a most ellenőrzött 10 társaság közül 9-nél a Magyar Könyvvizsgálói Kamarához fordultak – közölte az Állami Számvevőszék.

A számvevőszék az állami gazdaságok vagyongazdálkodási, vagyonérték-megőrző és vagyongyarapítási tevékenységének szabályszerűségét értékelte 2009 és 2014 első féléve közötti időszakban. A számvevőszék korábbi ellenőrzési tapasztalatai alapján döntött a 22 állami erdőgazdasági társaság ellenőrzéséről.

Mátra Ilona-völgy  Kép Sarkadi Péter

Az első 12 jelentést 2015. november 17-én hozta nyilvánosságra:   ÁSZ: rendszerszintű szabálytalanságok az állami erdőgazdaságoknál.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései sorozatos és rendszerszintű szabálytalanságokat tártak fel az állami erdőgazdaságoknál – jelentette be az ÁSZ elnöke 2015. november 17 keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Domokos László közölte: az erdőgazdaságoknál nem volt megoldott az általuk kezelt állami vagyon és a saját vagyonuk, illetve a kezelésükben lévő vagyonelemek elhatárolása. A kezelt vagyont a társaságok nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően szerepeltették mérlegükben. Emellett a tulajdonosi jogok gyakorlóinak ellenőrző rendszere nem támogatta sem a vagyonkezelés tárgyának, sem a vagyonkezelés díjának teljes körű meghatározását. Ezek alapján kerültek az ÁSZ kockázatelemző rendszerének látóterébe az állami erdőgazdaságok – mondta az elnök. (Az ÁSZ mind a 22 működő állami erdőgazdaságot vizsgálta; most 12 erdőgazdaságról készített jelentést mutattak be.)

Domokos László felhívta a figyelmet: a jó működés és a jó vagyongazdálkodás alapja a rend. Ez ugyanis az alapfeltétele a közpénzek és a közvagyon gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának. Ezért fontos a szabályozottság és a szabályos működés az állami vagyongazdálkodás területén is. Az ellenőrzési tapasztalatok szerint az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlásának évek óta fennálló problémája ezen a területen, hogy a vagyon-nyilvántartási adatok nem megbízhatóak, és nem teljeskörűek. Így az átláthatóság és az elszámoltathatóság nem biztosított.

Az ÁSZ az állami erdőgazdaságoknál a 2009 és 2014 első féléve közötti vagyongazdálkodásnak, a vagyonérték-megőrzésnek és a vagyongyarapítási tevékenységnek a szabályszerűségét vizsgálta. Az ÁSZ elnöke kitért rá: az első 12 lezárt ellenőrzés során minden társaságnál megállapítható volt, hogy az erdőgazdaságok mérlege nem a valós állapotot tükrözte. A kezelésükben lévő erdők értéke ugyanis nem szerepelt mérlegeikben. Továbbá a vagyonkezelésbe vett eszközök pedig nem mutatták be a kiegészítő mellékletben, mérlegtételek szerinti bontásban. Domokos László felhívta a figyelmet arra is, hogy a beszámolókat auditáló könyvvizsgálók egy esetben sem kifogásolták a szabálytalanságokat.

Ezt az ÁSZ jelezte a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának. Az ellenőrök általános jelleggel megállapították azt is, hogy a társaságok vagyonnyilvántartása nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak. Vagyis: a működésük az 1996-ban megkötött ideiglenes vagyonkezelési szerződés alapján történik a mai napig. Az ellenőrzés feltárta azt is, hogy a tulajdonosi joggyakorlók – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – nem szüntette meg a vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatban feltárt hiányosságokat. Nem élt a kezelt vagyon használatára vonatkozó ellenőrzési jogával. Az ellenőrzések megállapításai alapján az ÁSZ a 22 állami erdőgazdaság esetében összesen 21 jelzést küldött a könyvvizsgálói kamarának, kettőt pedig az illetékes nyomozóhatóságnak – vélelmezett vagyoni hátrány miatt -, 87 javaslatot pedig a munkajogi felelősség megállapítása miatt fogalmaztak meg. Makkai Mária felügyeleti vezető arról beszélt, hogy az ÁSZ javasolja az MNV Zrt. vezérigazgatójának, valamint az NFA elnökének: tegyen intézkedéseket az erdőgazdasági társaságok közreműködésével a tényleges állapot rögzítő és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési szerződések megkötésére. Továbbá a vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatban feltárt szabálytalanságok tekintetében tisztázzák a felelősséget.

Emellett a két szervezet vezetőjének javasolja az ÁSZ azt is, hogy intézkedjen a társaságok vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességének és helyességének, jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzéséről. Az állami erdészeteket vezető vezérigazgatóknak többek között javasolja az ÁSZ, hogy tegyenek intézkedéseket a tényleges állapotoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési szerződések megkötése érdekében. Emellett intézkedjenek a valós mérlegadatok szerepeltetésére a társaságok mérlegében. Továbbá alkossák meg a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályokat. (MTI)

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás