A rovat kizárólagos támogatója

2023 első napjai már bekopogtattak, ez egyfajta számvetésre késztet bennünket: mire jutottunk 2022-ben, ugyanakkor a múló idő napjai jövőfürkészésre ösztönöznek. Annyi bizonyos, nehéz, küzdelmes esztendőt hagytunk magunk mögött.

Tisztelt Olvasóink, kedves Barátaink!

Az 1935-ben alapított BÚVÁR jogutódaként 1990-ben útjára indított TermészetBúvár magazin immár harminchárom éve tartó vesszőfutása folyamatos kísérőnk maradt. 2022-ben azonban a pandémia következményei, a külső körülmények durva változásai, az infláció miatt is, a lapot kiadó TermészetBÚVÁR Alapítvány gazdálkodása különösen nehéz helyzetbe került, így magazi­nunk is történetének legválságosabb időszakát élte, éli át. Ma is a túlélésért küzdünk!

Mindezek a folyamatok azért érintettek bennünket súlyosan, mivel lapunk megjelentetési költségeinek a felét pályázati forrásokból, adományokból kell előteremteni. 2021 végén, 2022 első félévében azonban a számunkra elérhető pályázati források meghirdetésének részleges elmaradása, a meghirdetett pályázati erőforrások szűkebb keretéből megszavazott kisebb támogatás kritikus helyzetbe sodorta Alapítványunkat. A krízis viharos gyorsasággal következett be.

Alapítványunk életbentartója, Dosztányi Imre főszerkesztő – aki a megalakulástól egyszemélyben vállalta a gazdálkodás irányítását és felelősségét – betegeskedve is mindent elkövetett fizetőképességünk megőrzéséért. Erőfeszítései azonban, sajnos, csak részben jártak sikerrel, így erőforrásaink vészesen megfogyatkoztak.

Főszerkesztőnk 2022 júniusában bekövetkezett elhalálozásával a helyzet tovább súlyosbodott, ezért az Alapítvány Kuratóriuma javaslatára, a Szerkesztőbizottság egyetértésével a Szerkesztőség a TermészetBúvár magazin megjelentetésének felfüggesztésére kényszerült. Nagy gondot jelentett dr. Simon Tibor professzor, kuratóriumi elnökünk, törvényes képviselőnk elhalálozása, a képviseleti jog részleges gyakorlásával felruházott főszerkesztőnk elvesztésével Alapítványunk de jure működésképtelenné vált. Az új törvényes képviselő törvényszéki bejegyzéséig 4 hónap telt el, ezalatt az idő alatt, pályázatokon nem indulhattunk, pályázati támogatásokat nem fogadhattunk, bevételeink pedig elmaradtak.

A törvényszék gyors döntésének köszönhetően 2022. október 11-ével helyreállt az Alapítvány jogi működése, a szűkösebb pályázati támogatások részben beérkeztek bankszámlánkra, de egy megítélt nagyobb összegű pályázati segítségre még mindig várnunk kell!

Szerkesztőségünk maroknyi csapata, szerkesztőbizottsági tagjaink, segítőtársaink, barátaink aktív segít­ségével eddig is nagy erőfeszítéseket tett és tesz a TermészetBúvár magazin folyamatosságának megőrzé­séért. Sokszorosan köszönetet kell mondanunk barátaink példás fáradozásáért, jól tudjuk, a jelen­le­gi gazdasági környezetben emberfeletti feladat a források megtalálása. Térdig járva a reménytelenségben, mégis a folytatás lehetőségéért dolgozunk!

Ugyanakkor köszönetet mondunk sokezres olvasótáborunknak, előfizetőinknek rokonszen­vükért, kitartásukért, telefonon, e-mailen, személyes találkozókon éreztetett bizalmukért. Sokat jelent számunkra az is, hogy a 2022-ben megjelent lapszámok megjelölt cikkei az új tanévben továbbra is a Kárpát-medencei, valamint az országos és több regionális környezet- és természetismereti verseny kötelező és ajánlott felkészülési anyagai maradtak.

Karinthy Ferenc szerint azt mondják jósolni kockázatos, különösen a jövőre nézve. Ez a tanulságos mondat bennünket is óvatosságra int, így a jóslat helyett a tettekben bízunk. Még most is zajlanak az egyeztetések a TermészetBúvár magazin folyamatos megjelentetésének megteremtéséért, de ezek sikere számos, rajtunk kívülálló tényezőtől függ. Pillanatnyilag csak reménykedhetünk a jó megoldásban.

2023 január
A TermészetBúvár Szerkesztősége

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás