A rovat kizárólagos támogatója

Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet
2835 Agostyán, Török I. utca 3.
Telefon: (34) 380 297 vagy (1)3313-416

1. Az Alapítvány célja:
Humánökológiai alapelvekre építve a természetes életmód egyéni lehetőségeinknek, közösségi és regionális formáinak megteremtése a természeti-környezeti nevelés, oktatás és képzés eszközeivel egy önfenntartó rendszer keretein belül. A rendszer fejlesztése során kapott eredmények a természetvédelmi kezelések módszertani alapjául szolgálnak.

2. Szakmai műhely és helyszín:
A Magyar Humánökológus Társaság és magánszemélyek által alapított Természetes Életmód Alapítvány a Tatai-medencét és a Gerecse peremvidékét reprezentáló művelési ágakból, élőhelyekből mintegy 130 ha terület kezelését végzi.

Alapítványunk hitvallása Mottó: „ a természet jobban tudja”

Világjelenség, így a hazai valóság is, hogy a természeti környezet – benne a mi életünk – jövőbeni értéke rendkívül alacsony, amit a lakosság fogyasztási szokásai és értékrendje is tükröz. A költségvetés részéről maradékelven finanszírozott jövő a nem sarkalatos kérdések elsődlegessége miatt egyre kisebbre zsugorodik.

Alapítványunk e kor szintjén és színvonalán próbálja bizonyítani, hogy van megoldás. Ezért foglalkozik a természetes életmód: az alternatív házépítés, az okszerű tájhasználat, az integrált és szerves földműves gazdálkodás, a tartamos erdőgazdálkodás kérdéseivel, illetve minden olyan módszerrel, ami a természetes vagy természetközeli állapot megtartására törekszik.

A gyakorlatban kevés példát találunk a fölsoroltakra, rendszerében pedig szinte elvétve alkalmazzák ezeket. Jóllehet a fenntarthatóság alapvető feltétele az okszerű használati módok elvének betartása:
·Maximális gondosság,
·A természet jobban tudja,
·Tiszta használat,
·A szépség iránti igény.
A Természetes Életmód Alapítvány életvezetési és tájhasználati programjai

Alapítványunk filozófiája: Szép és egyszerű. Legyen olcsó, ami természetes!

A természeti környezet, amióta sikerült onnan „kigondolni” magunkat, úgy helyezkedik el az ember által alkotott rendszerben, mint valami diszkont áruház. Állandóan a legolcsóbb megoldásokat keresve használjuk, de leginkább kihasználjuk ezt az ősforrást. Ebből következik, hogy folyamatosan értékeljük le az eredetit, a megtartó közeget.

Terepgyakorlatok:PROGRAMOK
·Természetismeret- humánökológiai terepgyakorlatok a Tatai-medence természetes élőhelyein (Erdők, füves puszták, vizes élőhelyek.)
·Terepgyakorlatok különböző művelési ágakban. (Szántó, erdő, rét-legelő, gyümölcsös, szőlő, kertészet.)
·Terepgyakorlatok épített környezetben. Különböző építészeti, energiaellátási, épületgépészeti és terület-felhasználási megoldások.
·A természetes életmód, mint életforma teljes rendszerének megismerése.
·A természetes állapot és az emberi jelenlét – tájhasználat nyomainak kutatása. Fajok, életközösségek és kölcsönhatások vizsgálata.
Tanfolyamszerű oktatás
·Házépítés, terület-felhasználás, alternatív módon.
·Földművelés gazdálkodás, erdészeti tevékenység.
·Kismesterségek. (Benne a ház berendezése, üzemeltetése.)
·Egyéb életvezetési lehetőségek. Reformkonyha, gyógynövényismeret, egészségvédelem, jóga, relaxáció, stb.
Pedagógus továbbképzés (akkreditált):
·A környezeti nevelés filozófiája, pedagógiai alapelvei.
·Felkészítés a pedagógiai programok tevékenység központú gyakorlati megvalósítására.
·Az élménypedagógia szerepe a környezeti nevelésben.
·Óvodai, iskolai zöld környezet kialakításának lehetőségei. (Óvoda-, és iskolakert, tankert, tanösvény.)
·A külső világ tevékeny megismerése az óvodakertben, iskolakertben.
·Óvodák, iskolák környezetbarát üzemeltetése, hulladékkezelés, hulladék udvar.
·Jeles napok szerepe a környezeti nevelésben, szenzitív játékok, drámapedagógia.
·Környezeti akciók, a rendezvények környezetkímélő lebonyolításának módjai.
·Erdei iskola- óvoda szervezése, lebonyolítása.
·Program összeállítása a helyi adottságok figyelembevételével. Speciális tanulás-szervezési módok (projekt módszer) lehetőségei.
·Terepi oktatatás életkorhoz igazodó módszerekkel.
·Terepen végezhető ökológiai vizsgálatok) rét, erdő, vizes élőhelyek).
·Kisebb patak ökológiai vizsgálata.
Egyéb továbbképzések:
·Auditás- környezeti számvetés szabályai szerint, gazdasági szakember továbbképzés.
·Önfenntartó rendszerek (népfőiskola keretein belül, a munkaügyi központok támogatásával).
·Gyógynövény természetes fortélyai.
·Aszalás – szárítás tartósítás.
·Az állattartás ma is eredményesen működő hagyományai a természetvédelmi célokkal.
·Állati termékek feldolgozásának „házi” praktikái stb…
Zöldturizmus:
·A helyi táji, természeti és természeti értékekre felfűzött „humán ökológiai” séták természetvizsgálati módszerekkel..
·Gyógynövénygyűjtés gombaszedés, horgászat, tereplovaglás, terepíjászat.
·Egy épülő természet-gazdálkodási mintaterület meglátogatása.
·Működő alternatív lakóház és környékének bemutatása.
·Ismerkedés az ott előállított egészséges termékekkel.
·Lehetőség a kismesterségek készség szintű elsajátítására

Erdei iskola:
·Erdei iskola szervezése lebonyolítása. A helyi pedagógiai programokhoz, tananyaghoz igazodva, az iskolákkal egyeztetett témahetek keretében.
·Erdei óvodák szervezése, lebonyolítása, életkorhoz igazodó speciális módszerek bemutatásával.
Táborok szervezése az Alapítvány hitvallását tükröző témákban:
·Természetbarát-, természetkutató -, Nomád -, POS -, Harcművészeti-, Kismesterségek-, Életmód -, Cserkésztábor.
·Óvodaedagógusok nyári továbbképzése tábori keretek között.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Táborozási lehetőség, szállás:
Agostyán-Neugebirgen, természeti környezetben (az Agostyáni Arborétum közelében) egy 15 hektáros nomád tábor területén (30-50 fő), valamint két hagyományos öreg présházban (6-8 fő) és egy alternatív megoldással működő vendégházban Baj község hegylábi végénél (6-8 fő).

Megközelíthetőség:
Vonattal: Budapest – Hegyeshalom vonalon Tatáig, Tatától helyi a helyközi, tardosi autóbusszal Agostyánig a tábori megállóig. Autóval: Tardosi úton a 7-es kmkő tábla után jobbra, a természetvédelmi sorompón át.
(Háziállatokat lehet hozni!)

Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet
2835 Agostyán, Török I. utca 3.
Telefon: (34) 380 297 vagy (1)3313-416 Labanc Györgyi koordinátor 06/70 3303855

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás