A rovat kizárólagos támogatója

Az Atlétikai Stadion beruházásához kapcsolódó környezetvédelmi hatástanulmányt lassan egy éve elkészítették a Nógrád Megyei Kormányhivatalban. Arról azonban senki nem beszélt, hogy ennek a nagy volumenű sportberuházásnak milyen környezeti hatásai lesznek, tekintettel arra, hogy az jelentős mértékben NATURA 2000-es területet érint.

Az, hogy az Atlétikai Stadionnal érintett beruházási terület NATURA 2000 besorolás alatt áll tulajdonképpen azt jelenti, hogy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési státusszal rendelkezik. A NATURA 2000 területek jelenleg érvényes határai itt főleg a tervezési terület nyugati és déli részén, a tervek szerinti létesítési helyszíneken belül helyezkednek el. Ebből a szempontból a tervezési területen belül különösen problémás az egykori VITUKI telephelye, még a toronyház helyszínét is érintően a Ráckevei-Duna-ág területének kiszögellése a Kvassay-zsilip környéke.

A természetvédelem vezérelve, az ökológiai hálózat elve szerint az egyes természeti jellemzőkkel rendelkező területeket, olyan funkcionális rendszerben, ökológiai struktúrában kell értékelni és kezelni, hogy a kisebb-nagyobb élőhelyek összekapcsolása valamilyen módon megvalósuljon. Tehát az ökológiai hálózat lényegében a különböző természetes és természetközeli élőhelyek között létező, az ökológiai folyosók által biztosított térbeli kapcsolatrendszer. Az Atlétikai Stadion területére levetítve: az ökológiai hálózat területei a Duna főága és a Ráckevei-Duna-ágra esnek és ökológia folyosónak számítanak, illetve az utóbbi partja menti jobb természetességű élőhelyek tartoznak még ide pufferterületként.

Információim szerint a területen elhelyezkedő ökológiai hálózat elemeit az illetékes nemzeti park igazgatóság javaslata alapján ugyan kijelölték, de a területek pontos lehatárolásának kihirdetése és kataszteri nyilvántartásba vétele még nem történt meg.  Ez már önmagában problémát jelent.

 

—  beruházási, tervezési terület   –  atlétikai stadion  —  NATURA 2000 terület  —  NATURA 2000 terület

Az elkészített előzetes hatástanulmány kimondja, hogy “a Duna partmenti övezetének tervezett teljes átalakításával és egyéb beavatkozásokkal meglehetősen korlátozottak a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok megmaradásának esélyei, a projekt megvalósulásával kialakuló környezteti feltételek pedig nagy bizonyossággal még kevésbé fognak nekik kedvezni.” Mindez pedig a tanulmány szerint független a beruházással érintett környezet jelenlegi vagy jövőbeni természeti állapotától.

A környezetvédelmi hatástanulmány “javaslata” szerint a beruházás megvalósítása érdekében a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek jelenleg érvényes határának “korrekciója” szükségeltetik.  Fontos tudni, hogy a kijelölt területeknek minden, hazánkban előforduló élőhelytípus és faj esetében az országos állomány elegendően nagy hányadát le kell fedniük, így biztosítják a fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fennmaradását. Tehát csak úgy átrajzolgatni a határokat nincsen mód, a Natura 2000 területeket kizárólag szakmai alapon lehet meghatározni.  Ezenfelül az Európai Bíróság számos ítélete kimondta, hogy a kijelölés során a gazdasági, társadalmi és egyéb szempontok tagországi szinten történő figyelembe vétele a közösségi joggal ellentétes. Ugyanakkor a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt kormányzati beruházás státusszal bír, így a lehetőség megvan arra is, hogy egy tollvonással átírják a vonatkozó kormányrendeletet.

Jancsó Andrea Katalin ferencvárosi önkormányzati képviselő.


Hatásvizsgálat nélkül épül gát a Dunán az atlétikai stadion miatt

 

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek