A rovat kizárólagos támogatója

A világhírű fiatal természetfotós, és a nyugalmazott egyetemi docens is kapott Pro Natura díjat a Föld Napja kapcsán a Magyar Nemzeti Múzeumban, melynek kertjében landolt egy óriástúzok.

A Föld Napja alkalmából tegnap a Nemzeti Múzeumban tartott kitüntetési ünnepségen Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár átadták az idei PRO NATURA díjakat, emlékplaketteket, és Miniszteri Elismerő Okleveleket.

 

 

 

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Föld Napja alkalmából PRO NATURA DÍJAT adományoz

1. Dr. Csorba Gábornak, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgató – helyettesének, az emlőskutatásban elért eredményei, a védett emlősfajok megőrzési terveinek kidolgozása, illegális kereskedelmének visszaszorítása érdekében végzett munkája, ismeretterjesztő tevékeny sége, a Magyar Denevérgyűrűző Központ vezetőjeként végzett munkája elismeréseként ,

2. Máté Bence természetfotósnak, a Fotonatura Kft. ügyvezetőjének, a természet szépségeit különleges, új típusú fotózási megoldásokkal megörökítő „láthatatlan madárfotósnak itthon és külföldön egyaránt sikeres munkásságáért, a magyar nemzeti parkok képviseletéért,

3. Sárkány – Kiss Endre nyugalmazott egyetemi docensnek, a Kolozsvári Babes – Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozat a igazgatójának, sokrétű természetvédelmi és ökológiai munkássága, életműve elismeréseként, különösen az erdélyi folyók környezeti állapotának felméréséért, a magyar nyelvű természetvédelmi ökológus és biológus képzés megteremtéséért, az „Apáthy István Kutató – és Oktató Központ” kialakításáért,

4. Szelekovszky Lászlónak, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal nyugalmazott környezet – és természetvédelmi vezető főtanácsosának, szaktanácsadónak, Békés Megye természeti értékeinek megőrzése, bemutatása, védetté nyilvánítása érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért, továbbá a kunhalmok és más kultúrtörténeti építészeti értékek fennmaradását szolgáló tevékenysége, publikációi elismeréseként ,

5. Tajti László nak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területkezelési igazgató – helyettesének, a Nemzeti Park területén, főként a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben a területkezelés terén elért eredményei, az élőhely – rehabilitáció érdekében végzett kiemelkedő munkája, az ismeretterjesztés, oktatás, tudatformálás terén kifejtett tevékenysége elismeréseként.

Pro Natura díjak 2016 átadó Pro Natura díjak 2016 átadó
A képre kattintva galéria nyílik.

2 PRO NATURA EMLÉKPLAKETTET adományoz 1 szervezetnek és 9 személynek

1. A jánoshida i JÁSZFÖLD Hagyományőrző Egyesületnek, a Jászság természeti értékeinek és hagyományainak, mesterségeinek, népszokásainak megőrzését, bemutatását szolgáló tevékenysége elismeréseként – az emlék plakettet átvette Pesti Róbert elnök és Kerekes Tiborné elnökhelyettes,

2. Árgay Zoltánnak, a Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztálya természet – és tájvédelmi referensének, az országos jelentőségű, védelemre érdemes területek védetté nyilvánításának előkészítése, a kunhalmok és földvárak felmérése, kezelési terveinek elkészítése, a természetvédelem társadalmi elfogadottságának növelése területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

3. Bakó Botond Zoltánnak, a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály a Natura 2000 referensének, a természetvédelemi és a környezeti nevelés, oktatás, területén végzett több évtizedes szakmai munkájáért, különösen a „Vadonleső” és „Az Év Emlőse” ismeretterjesztő programokban kifejtett tevékenysége elismeréseként,

4. Dudás Miklósnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai felügyelőjének, a ragadozó madarak védelme, valamint más ritka állat – és növényfajok megőrzése, az értékes természeti területek védetté nyilvánítása érdekében kifejtett közel két és fél évtizedes tevékenysége, tudományos és ismeretterjesztő publikációi elismeréseként,

5. Dr. Gál Jánosnak, a Szent István Egyetem Állatorvos – tudományi Kar a Egzotikusállat – és Vadegészségügyi Tanszék egyetemi docensének, a vadon élő állatok egészségvédelme területén végzett, hazai és nemzetközi szinten egyaránt kiemelkedő, két évtizedes szakmai munkája, a védett és a Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatfajok illegális kereskedelme során lefoglalt állatok gyógykezelése terén kifejtett tevékenysége elismeréseként,

6. Kovács Erikának, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság gazdasági igazgató – helyettesének, az Igazgatóság pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében végzett munkájáért, az elmúlt évtizedben sikeresen megvalósított közel hétmilliárd forint összértékű, EU támogatással megvalósított 38 élőhely rekonstrukcióját, fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

7. Dr . Malatinszky Ákosnak, a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszéka egyetemi docensének, magas színvonalú környezetvédelmi és természettudományi egyetemi oktatói tevékenysége, a természeti értékek védelme és megismertetése terén végzett kiemelkedő munkája, civil szervezetekben kifejtett tevékenysége elismeréseként,

8. Mártonné Máthé Kingának, a Magyar Turizmus Zrt. belföldi igazgatójának, a természeti értékek és az aktív turizmus összekapcsolását szolgáló kiemelkedő tevékenységéért, az ökoturizmust és a nemzeti parkokat népszerűsítő munkájáért, különös figyelemmel a Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozatra,

9. Mezei Jánosnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének, a Dél – borsodi Tájegység nagy kiterjedésű vizes élőhelyeinek rekonstrukciója, infrastruktúra fejlesztési programjainak koordinációja terén elért eredményeiért, különös tekintettel a Batúz – tanya természetvédelmi területkezelési központ működtetése érdekében végzett munkájára,

10. Szerdahelyiné Bohák Máriának, a Balaton – felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság birtokügyi szakreferensének, az Igazgatóság birtokügyi – , és vagyongazdálkodási feladatainak ellátása terén hosszú időn át végzett munkája, különösen a természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében kifejtett tevékenysége, életútja elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából .

Pro Natura díjak 2016 átadó Pro Natura díjak 2016 átadó
A képre kattintva galéria nyílik.

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET adományoz 20 személynek

1. Albert Andrásnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület – vezetőjének, az idén 45 éves Mártélyi Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek megőrzését, bemutatását szolgáló tevékenységéért, a jelentős számú látogatót mozgósító rendezvények megszervezéséért,

2. Bata Kingának, a Földművelésügyi Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztálya ökológiai referensének, magas színvonalon végzett természetvédelmi botanikai munkájáért, a Nemzeti Biodiverzitás – monitorozó Rendszer védett növényfajokra és élőhelyekre irányuló adatgyűjtésének koordinálásában és fejlesztésében nyújtott tevékenységéért,

3. Berki Zoltán kartográfusnak, egyéni vállalkozónak, a Cartographia Kiadó külső munkatársának, számos túristatérkép – sorozat és túristakalauz elkészítéséért, átdolgozásáért, a túrista utak fenntartása és a jelzés – hálózat fejlesztése területén végzett munkájáért, a védett természeti területek népszerűsítését szolgáló kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

4. Bokor Veronikának, Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya ökológiai referensének, a védett természeti területek és értékek nyilvántartása, a Természetvédelmi Információs Rendszer védett érték modulja és a természetvédelmi honlap kezelése, fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő t evékenységéért ,

5. Gáborné Sárdy Juliannának, a Balaton – felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai munkatársának, a Bakony – Balaton Geopark és a Balaton – felvidéki Nemzeti Park természeti értékeit bemutató rendezvények megvalósítását szolgáló kiemelkedő munkája elismeréséül,

6. Greksza Jánosnak, a Körös – Maros Nemzeti Park Igazgatóság tájvédelmi felügyelőjének, a Körös – Maros térsége vizes élőhelyeinek védelme és helyreállítása érdekében végzett munkájáért, különös tekintettel a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó területekre,

7. Juhászné Hornyák Dórának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság előadójának, az igazgatóság működését szolgáló pénzügyi és számviteli munkája, a nyilvántartási rendszerek és programok kezelése terén kifejtett tevékenysége elismeréseként,

8. Knauer Annának, a Balaton – felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság geoturisztikai szakreferensének, a Bakony – Balaton Geopark földtani örökségének bemutatása, megismertetése területén végzett munkája, helyi közösségekkel való együttműködést szolgáló tevékenysége elismeréseként,

9. Komlós Attilának, a Duna – Dráva Nemzeti Park Igazgatóság marketing és kommunikációs menedzserének, az igazgatóság természetvédelmi és ökoturisztikai tevékenységének népszerűsítését szolgáló szóvivői tevékenységéért, sajtóanyagainak előkészítéséért

10. Korhánné Nagy Tündének, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság birtokügyi térinformatikusának, a biotikai adatbázisok, háttéradatbázisok kiépítésében és karbantartásában, valamint a vagyon – és birtokügyi adatbázisok működtetése területén végzett munkája, koordinációs tevékenysége elismeréseként,

11. Kökény Ildikónak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensének, az igazgatóság pályázatainak lebonyolításában végzett példaértékű munkája elismeréseként,

12. Kremnicsán Jánosnak, Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpont vezetőjének, a budai természeti értékek bemutatása érdekében végzett munkája, különösen a Sas – hegy Látogatóközpont működtetését biztosító tevékenysége elismeréseként,

13. Kulcsár Péternek, a Duna – Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének a Mecsek Tájegység természeti értékeinek védelme érdekében végzett tevékenysége, vagyonkezelői, ökoturisztikai és környezeti nevelői munkája elismeréseként ,

14. Dr. Németh Attilának, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság projektfelelősének, a hazai és nemzetközi földikutya és rokon fajok kutatása terén elért eredményeiért, a rendkívül ritka és különleges értéket képviselő hazai állomány megmentését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

15. Pozderka Imrének, a Körös – Maros Nemzeti Park Igazgatóság mezőgazdasági felügyelőjének, az igazgatóság magyar szürke szarvasmarha, házi bivaly, cigája és racka állományának megtartása, genetikai értékeinek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként,

16. Rácz Andrásnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetőjének, az idén negyvenéves Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek megőrzését szolgáló két évtizedes munkája elismeréseként,

17. Szélné Sándor Katalinnak, a Körös – Maros Nemzeti Park Igazgatóság oktatási ügyintézőjének, a Réhelyi Látogatóközpont területén végzett két évtizedes kiemelkedő természetvédelmi, környezeti nevelési és ökoturisztikai munkája elismeréseként, a „Ködvirág Erdei Iskola” megvalósítását szolgáló tevékenységéért,

18. Udvardy Ferencnek, a Fertő – Hanság Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelőjének, a Fertő – tó természeti értékeinek megóvását szolgáló kiemelkedő munkája, az orvhalászat megszüntetésére irányuló tevékenysége elismeréseként,

19. Ujj Zsuzsannának, Földművelésügyi Minisztérium Biodiverzitás – és Génmegőrzési Osztálya tanácsosának, az élelmiszerek és takarmányok GMO – mentes jelölését biztosító hazai jogszabályok kidolgozásában végzett munkájáért, mellyel hozzájárult a magyar mezőgazdaság GMO – mentességéhez és a biológiai sokféleség megőrzéséhez,

20. Vincze Bálint grafikusnak, MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársának, természetfotósnak, a természet szépségeit különleges szemlélettel és speciális technikával, egyedülálló módon bemutató természetfotóiért, mellyel a természet csodáira, értékeinek megőrzésére hívja fel a kiállítások látogatóin ak figyelmét, könyveinek olvasóit .

Pro Natura díjak 2016 átadó Pro Natura díjak 2016 átadó
A képre kattintva galéria nyílik.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás