A rovat kizárólagos támogatója

Az Európai Unió erdeinek mintegy 23%-át kitevő, a Natura 2000 hálózatába tartozó erdőterületek megóvását a 92/43/EK Élőhelyvédelmi irányelv, illetve a 79/409/EK Madárvédelmi irányelv rendelkezései, illetve ezen rendelkezések betartása és betartatása lenne hivatott betölteni. Azonban ezen rendelkezések már nem felelnek meg a 21-ik század elvárásainak és kihívásainak, ezért ezen irányelvek egyes rendelkezéseinek szigorítására van szükség.

A Magyar Élőhelyvédelmi Társulat javaslata a Natura 2000 hálózatába tartozó erdők szigorúbb védelmére:

Valamennyi Natura 2000 területen lévő erdőre teljes fakivágási tilalmat kellene rögzíteni mindkét Natura 2000 irányelvben.

Ezeket az erdőket elsődlegesen védelmi rendeltetésű erdőkként kell meghatározni, amelyek különleges kezelést igényelnek, és ahol az erdőgazdálkodás gazdasági funkciója nem érvényesülhet, azaz kizárólag az élet- és balesetveszélyes, valamint a biotikus kárt szenvedett fák kitermelése lehetséges szigorú hatósági ellenőrzés mellett. A 92/43/EGK Élőhelyvédelmi-irányelv 6. cikk (3) és (4) bekezdéseinek rendelkezései erdőterületekre nem vonatkozhatnának.

Fakivágás a debreceni Nagyerdőben. forrás: Zsák Ferenc Tibor

Az Európai Központi Bíróság hivatkozik a C-127/02 ügyben hozott ítéletének 41. pontjában Európai Bizottságnak az Élőhelyvédelmi-irányelv 6. cikkének értelmezésére kidolgozott, a „Natura 2000 alá tartozó természeti területek kezelése” címet viselő útmutatóra. A dokumentum megfogalmazza, hogy az irányelv 6. cikk (3) bekezdésében előírt természetvédelmi célú mechanizmus „működésbe lépésének” nem feltétele, hogy a szóban forgó tervről vagy projektről teljes bizonyossággal meg lehessen állapítani, hogy jelentős hatással van az érintett területre, elégséges a puszta valószínűsége annak, hogy a szóban forgó terv ilyen hatásokkal járhat.

Az Európai Közösség Alapító Szerződésének 10. cikke (korábban 5. cikk) az alábbiakat írja elő: „A tagállamoknak minden arra alkalmas általános és specifikus intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy biztosítsák az e Szerződésből vagy a közösségi intézmények határozatából származó kötelezettségek teljesülését. Meg kell könnyíteniük a közösségi feladatok elérését. Tartózkodniuk kell minden olyan lépéstől, amely kockáztatná ezen Szerződés célkitűzéseinek elérését. A Natura 2000 területek vonatkozásában a fakitermelés tiltása elsőrendűen fontos előfeltétele a természetmegőrzési területek megőrzésének, mind a kijelölés alapjául szolgáló kiemelt és közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetve növény- és állatfajok hosszú távú megóvásának.

Forrás: Zsák Ferenc  Tibor

Az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvének definíciója szerint: „A kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltűnés veszélye fenyeget, és amelyek megőrzéséért a Közösség különleges felelősséggel tartozik.” A Natura 2000 hálózatába tartozó és egyre fogyatkozó erdőterületeken mind a mai napig folytatott nem védelmi jellegű erdészeti beavatkozások olyan évmilliók alatt kialakult ökológiai rendszerek irreverzibilis károsodását, kiemelt jelentőségű élőhelytípusok, növény- és állatfajok eltűnését eredményezték, amelyek megőrzéséért az Európai Közösség különleges felelősséggel tartozik. Ennélfogva az eddigi nem megfelelő gyakorlattal való szakítás, a Natura 2000 hálózatába tartozó erdőterületeken bármilyen gazdasági és nem a természetvédelem célját szolgáló tevékenység tilalma szükséges ahhoz, hogy a Közösség eleget tegyen annak a különleges felelősségnek, amely a kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusokba tartozó európai erdők megőrzését biztosítja a jelen és a jövő generációi számára.

Zsák Ferenc Tibor
A Hungarian Habitat Protection Society/Magyar Élőhelyvédelmi Társulat beadványa: Natura 2000 vélemény Hungarian Habitat Protection Society (118 KB pdf.)

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek