A rovat kizárólagos támogatója
Forrás: kszgysz

Markó Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója több évtizedes környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szakterületen végzett szakértői munka után nyugdíjba vonult, feladatait a továbbiakban Kertész-Káldosi Zsuzsanna veszi át. 

Markó Csaba 25 évet töltött az államigazgatásban, ahol a hulladékgazdálkodási jogi szabályozók szakmai megalapozásával, szakterületi stratégiák, koncepciók és tervek kidolgozásával foglalkozott, egyik felelőse volt az EU hulladékgazdálkodási Acquis átvételének, a jogharmonizáció megvalósításának, részt vett az EU-konform hazai hulladékgazdálkodási és termékdíj szabályozás, valamint az első Országos Hulladékgazdálkodási Terv kialakításában. Képviselte Magyarországot a Bázeli Egyezményben, az OECD és az EU csatlakozási tárgyalásokon, majd a szakmai egyeztető bizottságokban, az EU hulladék keretirányelv előkészítésében, a 2011-es magyar EU-elnökség hulladékos munkacsoportjában.

2012 óta hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi és víz- és földtani közeg védelmi szakértőként saját vállalkozásban, majd a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége keretein belül környezetvédelmi tanácsadással foglalkozik.

2017 óta a KSZGYSZ szakmai igazgatójaként látta el a tagok szakmai érdekképviseletét az állami szervezeteknél, ennek keretében a környezetvédelmet érintő nemzeti stratégiák és programok, tervek, illetve jogszabályok tervezeteinek véleményezését, a tagok szakmai álláspontjának egyeztetését és lehetőség szerinti érvényesítését. Jelenleg is több szakmai szervezet tagja, rendszeresen részt vett és vesz a társadalmi és szakmai szemléletformáló, ismeretterjesztő és oktató munkában, szakmai tanácsadója a „Zöld Ipar Magazin” szakmai folyóiratnak. Személye és szakmai hozzáértése révén a Szövetség megkerülhetetlen szereplővé vált a környezetvédelmet, zöldgazdaságot érintő kérdésekben.

Markó Csaba a KSZGYSZ által létrehozott ASZEK Akkreditált Szervezetek Klasztere Kft. ügyvezetői teendőit is ellátta, mely feladatot a közelmúltban Papp Zoltán vette át.

A folytonosság jegyében nyugdíjas környezetvédelmi tanácsadóként továbbra is segíti a KSZGYSZ tevékenységét. Továbbra is képviseli a Szövetséget a NAH Pártatlansági Tanácsadó Testületében, valamint az Országos Környezetvédelmi Tanácsban, ahol annak Hulladékpolitikai Albizottságát vezeti.

Kertész Zsuzsanna és Markó Csaba – forrás: KSZGYSZ

A stafétabotot átvevő Kertész-Káldosi Zsuzsanna környezetmérnök, gazdasági agrármérnök, aki jelentős szakmai tapasztalatokkal és államigazgatási gyakorlattal érkezett a KSZGYSZ-hez. A jogszabályok értelmezése és alkalmazása, a hatósági működés és feladatellátás, az átfogó szakterületi tervek, programok előkészítésének (pl. OHT, OLP) ismerete, valamint a hazai és nemzetközi környezetvédelmi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez köthető gyakorlata is segíti munkáját. Elsősorban a hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, környezeti adatbázisok és környezetvédelmi adatszolgáltatások területén tart előadásokat konferenciákon, szakmai napokon, illetve a köz-és felsőoktatásban vendégelőadóként.

A Szövetséget a „jövő érdekképviseletének” is tartja, szakmai igazgatói feladatainak ellátásán túl konkrét célja, hogy a mindennapi gyakorlati tapasztalatok, a zöldipari szereplők működési környezetének támogatása markánsan jelenjék meg a tervezés, a jogalkotás, a támogatás-finanszírozás, az oktatás és a szemléletformálás területén is.

 

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás