A rovat kizárólagos támogatója

HALAK

Állasküsz Chalcalburnus chalcoides 10.000
Botos kölönte Cottus gobio 10.000
Cifra kölönte Cottus poecilopus 10.000
Dunai nagyhering Caspialosa kessleri 2.000
Felpillantó küllő Gobio uranoscopus 50.000
Fenékjáró küllő Gobio gobio 2.000
Fürge cselle Phoxinus phoxinus 2.000
Gyöngyös koncér Rutilus frisii 2.000
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 10.000
Homoki küllő Gobio kessleri 10.000
Kövicsík Noemacheilus barbatulus 2.000
Kurta baing Leucaspius delineatus 2.000
Leánykoncér Rutilus pigus 10.000
Pénzes pér Thymallus thymallus 10.000
Réticsík Misgurnus fossilis 2.000
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 10.000
Sima tok Acipenser nudiventris 10.000
Sőregtok Acipenser stellatus 10.000
Sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus 2.000
Széles durbincs Gymnocephalus baloni 2.000
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus 2.000
Tarka géb Proterorhinus marmoratus 2.000
Törpecsík Sabanejewia aurata 2.000
Vágócsík Cobitis taenia 2.000
Vágótok Acipenser gueldenstaedti 10.000
Vaskos csabak Leuciscus souffia 10.000
Viza Huso huso 10.000

KÉTÉLTŰEK

Békák rendje

Barna ásóbéka Pelobates fuscus 2.000
Barna varangy Bufo bufo 2.000
Erdei béka Rana dalmatina 2.000
Gyepi béka Rana temporaria 10.000
Kacagó béka (Tavi béka) Rana ridibunda 2.000
Kecskebéka Rana esculenta 2.000
Kis tavibéka Rana lessonae 2.000
Levelibéka Hyla arborea 2.000
Mocsári béka Rana arvalis 2.000
Sárgahasú unka Bombina variegata 10.000
Vöröshasú unka Bombina bombina 2.000
Zöld varangy Bufo viridis 2.000

Farkos kétéltűek rendje

Alpesi gőte Triturus alpestris 50.000
Alpesi tarajosgőte Triturus carnifex 10.000
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 10.000
Foltos szalamandra Salamandra salamandra 10.000
Pettyes gőte Triturus vulgaris 2.000
Tarajos gőte Triturus cristatus 10.000

HÜLLŐK

Pikkelyes hüllők rendje

Gyíkok

Elevenszülő gyík (Hegyi gyík) Zootoca vivipara 50.000
Fali gyík Podarcis muralis 10.000
Fürge gyík Lacerta agilis 10.000
Homoki gyík Podarcis taurica 10.000
Lábatlan gyík Anguis fragilis 10.000
Zöld gyík Lacerta viridis 10.000

Kígyók

Erdei sikló Elaphe longissima 10.000
Keresztes vipera Vipera berus 50.000
Kockás sikló Natrix tessellata 10.000
Rézsikló Coronella austriaca 10.000
Vízisikló Natrix natrix 10.000

Teknősök rendje

Mocsári teknős Emys orbicularis 50.000

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás