A rovat kizárólagos támogatója

ZÁRVATERMŐK

Adriai varjúháj Sedum acre subsp. neglectum 2.000
Agárkosbor Orchis morio 10.000
Aldrovanda Aldrovanda vesiculosa 10.000
Apró füzény Lythrum tribracteatum 10.000
Apró nőszirom Iris pumila 5.000
Apró szádor Orobanche nana 10.000
Aranyos baraboly Chaerophyllum aureum 5.000
Árlevelű len Linum tenuifolium 5.000
Árnika Arnica montana 10.000
Árnyéki sás Carex umbrosa 5.000
Árokvirág Samolus valerandi 2.000
Avarvirág Goodyera repens 10.000
Babérboroszlán Daphne laureola 10.000
Babérfűz Salix pentandra 10.000
Bagolyfű Glaux maritima 5.000
Bajuszvirág Epipogium aphyllum 10.000
Bakszarvú lepkeszeg Trigonella gladiata 10.000
Balatoni galaj Galium austriacum 2.000
Balkáni csillagvirág Prospero paratheticum 5.000
Balti szegfű Dianthus arenarius subsp. borussicus 5.000
Bánsági sás Carex buekii 2.000
Baranyai peremizs Inula spiraeifolia 10.000
Báránypirosító Alkanna tinctoria 5.000
Barázdás csűdfű Astragalus sulcatus 10.000
Bársonyos görvélyfű Scrophularia scopolii 2.000
Bársonyos kakukkszegfű Lychnis coronaria 5.000
Békakonty Listera ovata 5.000
Békaliliom Hottonia palustris 5.000
Bérci ribiszke Ribes petraeum 10.000
Berki boglárka Ranunculus nemorosus 5.000
Berki lizinka Lysimachia nemorum 10.000
Bíboros kosbor Orchis purpurea 10.000
Bieberstein-gyújtoványfű Linaria biebersteinii 10.000
Bodzalevelű macskagyökér Valeriana officinalis subsp. sambucifolia 10.000
Bodzaszagú ujjaskosbor Dactylorhiza sambucina 10.000
Bókoló gyömbérgyökér Geum rivale 5.000
Bókoló keltike Corydalis intermedia 2.000
Bokros koronafürt Hippocrepis emerus 5.000
Borbás-kerep Lotus borbasii 5.000
Borbás-nőszőfű Epipactis atrorubens subsp. borbasii 10.000
Borostás sás Carex strigosa 2.000
Borostyánszádor Orobanche hederae 5.000
Borsóképű lednek Lathyrus pisiformis 5.000
Borzas len Linum hirsutum 5.000
Borzas szulák Convolvulus cantabrica 2.000
Borzas vértő Onosma visianii 5.000
Bozontos árvalányhaj Stipa dasyphylla 5.000
Bozontos csukóka Scutellaria columnae 2.000
Budai imola Centaurea sadleriana 2.000
Budai nyúlfarkfű Sesleria sadleriana 2.000
Bugás sás Carex paniculata 5.000
Bugás veronika Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum 5.000
Buglyos boglárka Ranunculus polyphyllus 2.000
Buglyos szegfű Dianthus superbus 5.000
Bunkós hagyma Allium sphaerocephalon 5.000
Buxbaum-sás Carex buxbaumii 5.000
Bükki berkenye Sorbus x buekkensis 10.000
Csajkavirág Oxytropis pilosa 10.000
Cseh tyúktaréj Gagea bohemica 5.000
Csengettyűvirág Adenophora liliifolia 10.000
Cseplesz látonya Elatine hexandra 2.000
Csepplen Radiola linoides 2.000
Csermelyaggófű Tephroseris crispa 5.000
Csermelyciprus Myricaria germanica 10.000
Csigásmagvú látonya Elatine hydropiper 5.000
Csillagos nárcisz Narcissus poeticus subsp. radiiflorus 10.000
Csillagőszirózsa Aster amellus 2.000
Csilláros sárma Ornithogalum refractum 2.000
Csinos árvalányhaj Stipa pulcherrima 5.000
Csinos tárnicska Gentianella amarella 5.000
Csipkéslevelű palástfű Alchemilla crinita 2.000
Csőrös boglárka Ranunculus psilostachys 2.000
Csőrös nőszőfű Epipactis leptochila 10.000
Csülleng Isatis tinctoria 5.000
Dalmát csenkesz Festuca dalmatica 2.000
Debreceni torma Armoracia macrocarpa 10.000
Déli berkenye Sorbus graeca 2.000
Délvidéki árvalányhaj Stipa eriocaulis 5.000
Deres szádor Orobanche caesia 10.000
Deres varjúháj Sedum hispanicum 2.000
Dombi ibolya Viola collina 2.000
Dudamag Physospermum cornubiense 5.000
Dunai berkenye (Magyar berkenye) Sorbus danubialis 10.000
Dunai szegfű Dianthus collinus 5.000
Dunántúli berkenye Sorbus pannonica 10.000
Duna-vidéki berkenye Sorbus subdanubialis 10.000
Egypelyvás csetkáka Eleocharis uniglumis 5.000
Egyvirágú here Trifolium ornithopodioides 5.000
Elbai nőszőfű Epipactis albensis 10.000
Enyves aszat Cirsium erisithales 5.000
Epergyöngyike Muscari botryoides 5.000
Éplevelű macskagyökér Valeriana simplicifolia 10.000
Erdei békaszem Omphalodes scorpioides 5.000
Erdei borkóró Thalictrum aquilegiifolium 5.000
Erdei ciklámen Cyclamen purpurascens 5.000
Erdei gólyaorr Geranium sylvaticum 2.000
Erdei holdviola Lunaria rediviva 2.000
Erdei szellőrózsa Anemone sylvestris 2.000
Erdei ujjaskosbor Dactylorhiza fuchsii 10.000
Erdei varfű Knautia maxima 2.000
Erdei varjúköröm Phyteuma spicatum 5.000
Erdélyi csillagvirág Scilla kladnii 5.000
Erdélyi lednek Lathyrus transsylvanicus 10.000
Erdélyi nyúlfarkfű Sesleria heufleriana 2.000
Erdélyi útifű Plantago schwarzenbergiana 5.000
Érdes csűdfű Astragalus asper 5.000
Ernyőskörtike Chimaphila umbellata 5.000
Északi sás Carex hartmannii 5.000
Ezüstaszott Paronychia cephalotes 2.000
Ezüstös útifű Plantago argentea 5.000
Fali kövirózsa Sempervivum tectorum 2.000
Fanyarka Amelanchier ovalis 10.000
Farkasbogyó Scopolia carniolica 5.000
Farkasboroszlán Daphne mezereum 10.000
Farkasölő sisakvirág Aconitum vulparia 2.000
Fecsketárnics Gentiana asclepiadea 10.000
Fehér acsalapu Petasites albus 2.000
Fehér madársisak Cephalanthera damasonium 5.000
Fehér sáfrány Crocus albiflorus 10.000
Fehér sás Carex alba 2.000
Fehér tündérrózsa Nymphaea alba 5.000
Fehér zanót Chamaecytisus albus 2.000
Fehér zászpa Veratrum album 2.000
Fehéres csűdfű Astragalus vesicarius 5.000
Fehérmájvirág Parnassia palustris 10.000
Fekete galagonya Crataegus nigra 10.000
Fekete kökörcsin Pulsatilla pratensis subsp. nigricans 5.000
Fekete lonc Lonicera nigra 2.000
Fekete madárbirs Cotoneaster niger 2.000
Fekete ribiszke Ribes nigrum 10.000
Fenyérgamandor Teucrium scorodonia 2.000
Fényes poloskamag Corispermum nitidum 2.000
Fénylő zsoltina Serratula lycopifolia 10.000
Fertő-tavi mézpázsit Puccinellia festuciformis subsp. intermedia 2.000
Fiókás tyúktaréj Gagea spathacea 10.000
Fogaslevelű bükköny Vicia narbonensis 2.000
Foltos ujjaskosbor Dactylorhiza maculata 10.000
Fonalas békaszőlő Potamogeton filiformis 10.000
Forrásfű Montia fontana 2.000
Földbentermő here Trifolium subterraneum 10.000
Füles fűz Salix aurita 5.000
Füles kosbor Orchis mascula 10.000
Fürtös gyűrűvirág Carpesium abrotanoides 2.000
Fürtös homokliliom Anthericum liliago 10.000
Fürtös kőtörőfű Saxifraga paniculata 10.000
Fűzlevelű gyöngyvessző Spiraea salicifolia 2.000
Gázló Hydrocotyle vulgaris 5.000
Gérbics Limodorum abortivum 10.000
Gombos varjúköröm Phyteuma orbiculare 5.000
Gömbös kövirózsa Jovibarba globifera subsp. globifera 10.000
Gömbtermésű sárma Ornithogalum sphaerocarpum 2.000
Gyapjasmagvú sás Carex lasiocarpa 2.000
Gyepes nefelejcs Myosotis laxa subsp. caespitosa 5.000
Gyepes sás Carex caespitosa 2.000
Gyérvirágú csetkáka Eleocharis quinqueflora 5.000
Gyíkpohár Blackstonia acuminata 5.000
Gyilkos csomorika Cicuta virosa 5.000
Gyöngyvirágkörtike Orthilia secunda 5.000
Hagymaszagú tarsóka Thlaspi alliaceum 2.000
Halvány ujjaskosbor Dactylorhyza ochroleuca 10.000
Harangcsillag Asyneuma canescens 5.000
Harangláb Aquilegia vulgaris 10.000
Hármaslevelű fogasír Cardamine waldsteinii 10.000
Hármaslevelű kakukktorma Cardamine trifolia 10.000
Hármaslevelű macskagyökér Valeriana tripteris 5.000
Hármaslevelű szellőrózsa Anemone trifolia 10.000
Háromporzós látonya Elatine triandra 10.000
Havasalji rózsa Rosa pendulina 10.000
Havasalji tarsóka Thlaspi caerulescens 10.000
Havasi éger Alnus viridis 10.000
Havasi hagyma Allium victorialis 10.000
Havasi ikravirág Arabis alpina 10.000
Havasi iszalag Clematis alpina 10.000
Havasi palástfű Alchemilla glabra 2.000
Havasi ribiszke Ribes alpinum 10.000
Havasi tisztesfű Stachys alpina 10.000
Havasi turbolya Anthriscus nitidus 2.000
Havasi varázslófű Circaea alpina 2.000
Hazslinszky-berkenye Sorbus austriaca 10.000
Hegyeskaréjú palástfű Alchemilla acutiloba 2.000
Hegyi kökörcsin Pulsatilla montana 10.000
Hegyi kőtörőfű Saxifraga adscendens 5.000
Hegyi lednek Lathyrus linifolius 2.000
Hegyi palástfű Alchemilla glaucescens 2.000
Hegyi perje Poa remota 5.000
Hegyi tárnicska Gentianella austriaca 10.000
Hegyi tarsóka Thlaspi montanum 10.000
Hegyközi cickafark Achillea crithmifolia 2.000
Hengeres sás Carex diandra 2.000
Hengeresfészkű peremizs Inula germanica 2.000
Henye boroszlán Daphne cneorum 10.000
Henye kunkor Heliotropium supinum 2.000
Henye vasfű Verbena supina 2.000
Heuffel-zanót Chamaecytisus heuffelii 5.000
Heverő iszapfű Lindernia procumbens 2.000
Hólyagos here Trifolium vesiculosum 2.000
Homoki árvalányhaj Stipa borysthenica 5.000
Homoki bakszakáll Tragopogon floccosus 2.000
Homoki cickafark Achillea ochroleuca 2.000
Homoki csüdfű Astragalus varius 5.000
Homoki fátyolvirág Gypsophila fastigiata 5.000
Homoki imola Centaurea arenaria 10.000
Homoki kocsord Peucedanum arenarium 2.000
Homoki nőszirom Iris humilis subsp. arenaria 10.000
Homoki varjúháj Sedum hillebrandtii 2.000
Homoki vértő Onosma arenaria 5.000
Homoktövis Hippophaë rhamnoides 10.000
Hosszúfüzérű harangvirág Campanula macrostachya 10.000
Hosszúlevelű aggófű Tephroseris longifolia 10.000
Hosszúlevelű árvalányhaj Stipa tirsa 5.000
Hosszúlevelű buvákfű Bupleurum longifolium 5.000
Hölgyestike Hesperis matronalis 2.000
Hullámoslevelű palástfű Alchemilla subcrenata 5.000
Hússzínű ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata 10.000
Hüvelyes gyapjúsás Eriophorum vaginatum 10.000
Ibolyás nőszőfű Epipactis purpurata 10.000
Ikrás fogasír Cardemine glanduligera 10.000
Illatos bibircsvirág Gymnadenia odoratissima 5.000
Illatos hagyma Allium suaveolens 5.000
Illír sáfrány Crocus tommasinianus 10.000
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 5.000
Jávorka-berkenye Sorbus javorkae 10.000
Jávorka-fényperje Koeleria javorkae 5.000
Jerikói lonc Lonicera caprifolium 2.000
Kacstalan lednek Lathyrus nissolia 2.000
Kakasmandikó Erythronium dens-canis 10.000
Kálmos Acorus calamus 2.000
Karcsú orbáncfű Hypericum elegans 5.000
Karcsú sisakvirág Aconitum variegatum 10.000
Kardos madársisak Cephalanthera longifolia 5.000
Kárpáti sáfrány Crocus heuffelianus 10.000
Kárpáti sisakvirág Aconitum moldavicum 10.000
Kecses palástfű Alchemilla micans 2.000
Kék atracél Anchusa barrelieri 10.000
Kék szamárkenyér Echinops ruthenicus 5.000
Kékes borkóró (Pannon borkóró) Thalictrum minus subsp. pseudominus 2.000
Kékes szádor Orobanche coerulescens 2.000
Keleti békakorsó Sium sisarum 5.000
Keleti gyertyán Carpinus orientalis 10.000
Keleti zergevirág Doronicum orientale 10.000
Keménytövisű lucerna Medicago rigidula 2.000
Kenyérbélcickafark Achillea ptarmica 5.000
Kereklevelű harmatfű Drosera rotundifolia 10.000
Kereklevelű körtike Pyrola rotundifolia 5.000
Kerti berkenye Sorbus domestica 2.000
Kerti holdviola Lunaria annua 5.000
Kései pitypang Taraxacum serotinum 2.000
Kései szegfű Dianthus serotinus 2.000
Keskenylevelű gyapjúsás Eriophorum angustifolium 5.000
Keskenylevelű hölgymál Chlorocrepis staticifolia 2.000
Keskenylevelű tüdőfű Pulmonaria angustifolia 5.000
Kétlevelű sarkvirág Platanthera bifolia 2.000
Kígyógyökerű keserűfű Persicaria bistorta 5.000
Királyné gyertyája Asphodelus albus 10.000
Kis rence Utricularia minor 10.000
Kisebb körtike Pyrola minor 5.000
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 2.000
Kisfészkű hangyabogáncs Jurinea mollis 2.000
Kiskörtike Moneses uniflora 5.000
Kislevelű nőszőfű Epipactis microphylla 5.000
Kispárlófű Aremonia agrimonioides 2.000
Kockás kotuliliom (Mocsári kockásliliom) Fritillaria meleagris 10.000
Konkoly Agrostemma githago 2.000
Korallgyökér Corallorhiza trifida 10.000
Korcs nőszirom (Fátyolos nőszirom) Iris spuria 10.000
Kormos csáté Schoenus nigricans 2.000
Kornistárnics Gentiana pneumonanthe 10.000
Korongos lucerna Medicago orbicularis 5.000
Kövér daravirág Draba lasiocarpa 10.000
Kövi pimpó Potentilla rupestris 2.000
Kövi szeder Rubus saxatilis 5.000
Középső körtike Pyrola media 5.000
Közönséges palástfű Alchemilla monticola 2.000
Kúszó celler Apium repens 10.000
Kúszó csalán Utrica kioviensis 5.000
Kúszó sás Carex repens 5.000
Lápi nádtippan Calamagrostis stricta 2.000
Lápi nyúlfarkfű Sesleria caerulea 2.000
Lápi sás Carex davalliana 5.000
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 10.000
Lenlevelű füzény Lythrum linifolium 2.000
Ligeti csillagvirág Scilla vindobonensis 2.000
Ligeti szőlő Vitis sylvestris 10.000
Lila csenkesz Festuca amethystina 5.000
Lisztes berkenye Sorbus aria 10.000
Lisztes, déli és a barkócaberkenye átmeneti kisfajai (minden lisztes levélfonákú berkenye)
Andreánszky-berkenye
Ádám-berkenye
Bakonyi berkenye
Balatoni berkenye
Bartha-berkenye
Boros-berkenye
Budai berkenye
Csákberényi berkenye
Dégen-berkenye
Gáyer-berkenye
Gerecsei berkenye
Kárpáti-berkenye
Keller-berkenye
Keszthelyi berkenye
Kevéserű berkenye
Nagylevelű berkenye
Rédl-berkenye
Rövidkaréjú berkenye
Sárgáslevelű berkenye
Simonkai-berkenye
Vértesi berkenye

Sorbus andreanszkyana
Sorbus adami
Sorbus bakonyensis
Sorbus balatonica
Sorbus barthae
Sorbus borosiana
Sorbus semiincisa
Sorbus pseudovertesensis
Sorbus degenii
Sorbus gayerana
Sorbus gerecseensis
Sorbus karpatii
Sorbus eugenii-kelleri
Sorbus decipientiformis
Sorbus pseudosemiincisa
Sorbus latissima
Sorbus redliana
Sorbus pseudobakonyensis
Sorbus pseudolatifolia
Sorbus simonkaiana
Sorbus vertesensis 10.000
Lónyelvű csodabogyó Ruscus hypoglossum 10.000
Macskahere Phlomis tuberosa 5.000
Madárfészek Neottia nidus-avis 5.000
Magas borsó Pisum elatius 5.000
Magas fényperje Koeleria pyramidata 2.000
Magas istác Armeria elongata 10.000
Magas tarackbúza Elymus elongatus 5.000
Magasszárú kocsord Peucedanum verticillare 5.000
Magyar bogáncs Carduus collinus 5.000
Magyar kőhúr Minuartia hirsuta 5.000
Magyar látonya Elatine hungarica 2.000
Magyar lednek Lathyrus pannonicus 5.000
Magyar nyúlfarkfű Sesleria heufleriana subsp. hungarica 2.000
Magyar palástfű Alchemilla hungarica 2.000
Magyar perje Poa pannonica subsp. glabra 5.000
Magyar repcsény Erysimum odoratum 5.000
Magyar zergevirág Doronicum hungaricum 10.000
Majomkosbor Orchis simia 10.000
Májvirág Hepatica nobilis 2.000
Martilapuszádor Orobanche flava 10.000
Mátrai madárhúr Cerastium arvense subsp. molle 2.000
Méregölő sisakvirág Aconitum anthora 2.000
Mérges sás Carex brevicollis 5.000
Mocsári aggófű Senecio paludosus 10.000
Mocsári csorbóka Sonchus palustris 2.000
Mocsári kosbor Orchis laxiflora subsp. palustris 10.000
Mocsári lednek Lathyrus palustris 5.000
Mocsári nőszőfű Epipactis palustris 5.000
Mocsári tárnicska Gentianella uliginosa 10.000
Mohos csitri Moehringia muscosa 5.000
Müller-nőszőfű Epipactis muelleri 10.000
Nádi boglárka Ranunculus lingua 2.000
Nagy aggófű Senecio umbrosus 10.000
Nagy gombafű Androsace maxima 10.000
Nagy pacsirtafű Polygala major 5.000
Nagy szegfű Dianthus giganteiformis 5.000
Nagyezerjófű Dictamnus albus 5.000
Nagyfészkű hangyabogáncs Jurinea glycacantha 2.000
Nagylevelű koronafürt Securigera elegans 10.000
Nagylevelű madárbirs Cotoneaster tomentosus 2.000
Nagyvirágú fényperje Koeleria majoriflora 2.000
Nagyvirágú gyíkfű Prunella grandiflora 5.000
Narancsszínű aggófű Tephroseris aurantiaca 10.000
Norden-nőszőfű Epipactis nordeniorum 10.000
Nyári füzértekercs Spiranthes aestivalis 10.000
Nyári tőzike Leucojum aestivum 2.000
Nyugati csillagvirág Scilla drunensis 2.000
Nyúlánk sárma Ornithogalum pyramidale 2.000
Olasz müge Asperula taurina 2.000
Osztrák borzamag Pleurospermum austriacum 5.000
Osztrák tarsóka Thlaspi goesingense 10.000
Osztrák zergevirág Doronicum austriacum 10.000
Ökörszem Buphthalmum salicifolium 5.000
Öldöklő aszat Cirsium furiens 10.000
Örménygyökér Inula helenium 5.000
Őszi csillagvirág Prospero elisae 5.000
Őszi füzértekercs Spiranthes spiralis 10.000
Palkasás Carex bohemica 2.000
Pamacslaboda Krascheninnikovia ceratoides 10.000
Pannon derescsenkesz Festuca pallens subsp. pannonica 10.000
Pannon madárbirs Cotoneaster matrensis 10.000
Parókás imola Centaurea pseudophrygia 5.000
Parti fűz Salix elaeagnos 2.000
Pávafarkú salamonpecsét Polygonatum verticillatum 10.000
Pázsitos nőszirom Iris graminea 5.000
Pettyegetett őszirózsa Aster sedifolius 2.000
Pettyes orbáncfű Hypericum maculatum 5.000
Pézsmahagyma Allium moschatum 5.000
Pilisi bükköny Vicia sparsiflora 5.000
Pillás zanót Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus 2.000
Piritógyökér Tamus communis 2.000
Piros kígyószisz Echium maculatum 10.000
Piros madárbirs Cotoneaster integerrimus 2.000
Piros madársisak Cephalanthera rubra 5.000
Piros mécsvirág Silene dioica 2.000
Pirosló hunyor Helleborus purpurascens 5.000
Pirosló nádtippan Calamagrostis purpurea 10.000
Pocsolyalátonya Elatine alsinastrum 2.000
Pofók árvacsalán Lamium orvala 10.000
Poloskaszagú kosbor Orchis coriophora 10.000
Poloskavész Cimicifuga europaea 10.000
Pompás kosbor Orchis laxiflora subsp. elegans 10.000
Pontuszi nőszőfű Epipactis pontica 10.000
Posványkakastaréj Pedicularis palustris 10.000
Prémes tárnics Gentianopsis ciliata 10.000
Pusztai árvalányhaj Stipa pennata 5.000
Pusztai meténg Vinca herbacea 2.000
Rákosi csenkesz Festuca wagneri 10.000
Rejtőke Teesdalia nudicaulis 10.000
Réti iszalag Clematis integrifolia 2.000
Réti kardvirág Gladiolus imbricatus 10.000
Réti palástfű Alchemilla xanthochlora 2.000
Réti szegfű Dianthus deltoides 5.000
Rezes hölgymál Hieracium aurantiacum 10.000
Rostostövű sás Carex appropinquata 5.000
Rózsás kövirózsa Sempervivum marmoreum 2.000
Sáfrányos imola Centaurea solstitialis 5.000
Sápadt kosbor Orchis pallens 10.000
Sápadt lednek Lathyrus pallescens 5.000
Sárga ibolya Viola biflora 10.000
Sárga koronafürt Coronilla coronata 5.000
Sárga kövirózsa Jovibarba globifera subsp. hirta 2.000
Sárga len Linum flavum 5.000
Sárgaliliom Hemerocallis lilio-asphodelus 10.000
Schudich-tarsóka Thlaspi kovatsii 10.000
Selymes boglárka Ranunculus illyricus 2.000
Selymes peremizs Inula oculus-christi 2.000
Seprőparéj Bassia sedoides 2.000
Soó-berkenye Sorbus sooi 10.000
Sömörös kosbor Orchis ustulata 10.000
Speta-csillagvirág Scilla spetana 10.000
Steven-boglárka Ranunculus strigulosus 5.000
Sugaras zsoltina Serratula radiata 5.000
Sugárkankalin Primula elatior 10.000
Sulyoktáska Aethionema saxatile 5.000
Sulyom Trapa natans 2.000
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica 2.000
Sűrűlevelű békaszőlő Groenlandia densa 2.000
Szakállas orbáncfű Hypericum barbatum 5.000
Szálkás árvalányhaj Stipa bromoides 5.000
Szalmagyopár Helichrysum arenarium 2.000
Szártalan bábakalács Carlina acaulis 2.000
Szártalan csűdfű Astragalus exscapus 5.000
Szártalan kankalin Primula vulgaris 2.000
Szarvas hagyma Allium carinatum 2.000
Széleslevelű gyapjúsás Eriophorum latifolium 5.000
Széleslevelű nőszőfű Epipactis helleborine 5.000
Széleslevelű ujjaskosbor Dactylorhiza majalis 10.000
Szent László-tárnics Gentiana cruciata 10.000
Szentendrei rózsa Rosa sancti-andreae 10.000
Szennyes ínfű Ajuga laxmannii 10.000
Szibériai nőszirom Iris sibirica 10.000
Sziki ballagófű Salsola soda 5.000
Sziki boglárka Ranunculus lateriflorus 2.000
Sziki kocsord Peucedanum officinale 2.000
Sziki lórom Rumex pseudonatronatus 10.000
Sziki varjúháj Sedum caespitosum 2.000
Sziklai benge Rhamnus saxatilis 10.000
Sziklai borkóró Thalictrum foetidum 5.000
Sziklai gyöngyvessző Spiraea media 5.000
Sziklai nefelejcs Myosotis stenophylla 2.000
Sziklai repcsény Erysimum crepidifolium 2.000
Sziklai ternye Aurinia saxatilis 5.000
Színes békaszőlő Potamogeton coloratus 2.000
Szirti búzavirág Centaurea montana subsp. mollis 10.000
Szíveslevelű gubóvirág Globularia cordifolia 10.000
Szőke oroszlánfog Leontodon incanus 10.000
Szőrös baraboly Chaerophyllum hirsutum 5.000
Szőrös nyír Betula pubescens 10.000
Szúnyoglábú bibircsvirág Gymnadenia conopsea 5.000
Szúrós csodabogyó Ruscus aculeatus 5.000
Szürke bogáncs Carduus glaucus 10.000
Szürke poloskamag Corispermum canescens 2.000
Szürke veronika Pseudolysimachion incanum 10.000
Szürkés ördögszem Scabiosa canescens 5.000
Szürkés sás Carex canescens 5.000
Tallós-nőszőfű Epipactis tallosii 10.000
Tarka búzavirág Centaurea triumfettii subsp. albigera 5.000
Tarka kosbor Orchis tridentata 10.000
Tarka lednek Lathyrus venetus 2.000
Tarka nádtippan Calamagrostis varia 2.000
Tarka nőszirom Iris variegata 5.000
Tarka nyúlfarkfű Sesleria albicans 2.000
Tarka sáfrány Crocus reticulatus 10.000
Tátrai hölgymál Hieracium bupleuroides 5.000
Tavaszi görvélyfű Scrophularia vernalis 2.000
Tavaszi hérics Adonis vernalis 2.000
Tavaszi tőzike Leucojum vernum 2.000
Tekert csüdfű Astragalus contortuplicatus 10.000
Teleki-virág Telekia speciosa 10.000
Téltemető Eranthis hyemalis 5.000
Tengerparti szittyó Juncus maritimus 2.000
Terpedt koronafürt Coronilla vaginalis 10.000
Tisza-parti margitvirág Leucanthemella serotina 2.000
Tóalma Ludwigia palustris 5.000
Tompalevelű békaszőlő Potamogeton obtusifolius 10.000
Tornai ternye Alyssum montanum subsp. brymii 10.000
Tömött zabfű Avenula compressa 2.000
Törpemandula Prunus tenella (Amygdalus nana) 10.000
Töviskés sás Carex echinata 5.000
Tőzegáfonya Vaccinium oxycoccos 10.000
Tőzegeper Potentilla palustris 10.000
Tőzegkáka Rhynchospora alba 5.000
Turbánliliom Lilium martagon 2.000
Tündérfátyol Nymphoides peltata 2.000
Tündérfürt Aruncus dioicus 2.000
Vajszínű atracél Anchusa ochroleuca 5.000
Vastaggallyú körte (Gyapjas körte) Pyrus nivalis 10.000
Vékony gyapjúsás Eriophorum gracile 5.000
Vékonyszárú palástfű Alchemilla filicaulis 5.000
Vetővirág Sternbergia colchiciflora 10.000
Vidrafű Menyanthes trifoliata 10.000
Vitézkosbor Orchis militaris 10.000
Vitézvirág Anacamptis pyramidalis 10.000
Vízi aggófű Senecio aquaticus 2.000
Vízparti deréce Chamaenerion dodonaei 2.000
Völgycsillag Astrantia major 2.000
Vörös áfonya Vaccinium vitis-idaea 10.000
Vörösbarna nőszőfű Epipactis atrorubens 10.000
Vöröses hagyma Allium marginatum 10.000
Zalai bükköny Vicia oroboides 5.000
Zergeboglár Trollius europaeus 10.000
Zöldes kígyókapor Silaum peucedanoides 5.000
Zöldes sarkvirág Platanthera chlorantha 5.000
Zöldike Coeloglossum viride 5.000
Zöldvirágú körtike Pyrola chlorantha 5.000

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás