A rovat kizárólagos támogatója

Parlagfű a gonosz gaz?

Sok más növénytársával együtt minden ősszel virágzik a parlagfű is. Ennek megfelelően az újságok is minden ősszel tele vannak felhívással, hogy ahol csak érjük, írtsuk ezt a növényt. Szedtem egy csokorra valót – no nem a parlagfűből, bár tulajdonképpen szép növény, hanem azokból a jelzőkből, melyekkel a cikkek szerzői illetik a parlagfüvet: alattomos dudva, veszélyes,… Tovább »

Környezetvédelem és/vagy mezőgazdaság?

Ne feledjük, hogy amin gazdálkodunk, az országunk maga. Sokszínű ország, sokszínű lehetőségekkel. Ezt nem kellene elfelejtenünk, sem kormánynak, sem hivataloknak, sem nekünk. Ha elrontottuk, nem kapunk helyette újat.

Műanyag és mű-anyag

A Csendes-óceán északi részén akkora műanyagsziget úszik flakonokból, öngyújtókból, kupakokból, mint tizenöt Magyarország. Másfél millió km2! Nem túlzás tehát a zöld körökben tapasztalható műanyag-ellenesség. Ugyanakkor az is tény, hogy műanyagok nélkül szinte lépni sem tudnánk.

Zavaros a vörösiszap

Szili István gondolatai a tisztességről, a természettudományos alapműveltségről és a gyarló emberről.

Katasztrófa a geológus szemével

2010. október 6-án, másfél nappal az ajkai timföldgyár vörösiszap-tározójának gátszakadása után érkeztem a katasztrófa által legsúlyosabban érintett településre, Kolontárra.  Juhász Árpád geológus, ismeretterjesztő írása.

Bridgestone második éve – növekvő selejt

2009-ben a termelés beindításának második évében – tovább növelte a tatabányai Bridgestone gyár a selejttermelését (EWC 160103 Termékként tovább nem használható gumiabroncs), a 2008 évi 559,8 tonnáról 566,4 tonnára.

Az orrunk s amibe beleütjük

Eltöröljük a civilek ügyféli jogát, és akkor majd felgyorsulnak a beruházások, csökken a korrupció, mert mindennek az az oka, hogy a civilek mindenbe beleütik az orrukat. Lényegében ez az indoklása annak az egyéni képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslatnak, mely eltörölné a civil szervezetek jogát a jogorvoslathoz.

Szakértők

A mostani iszapkatasztrófa kockázatairól kialakult vita kitűnő példája annak a csúnya félreértésnek, miszerint a hivatalos „szakértőkkel” szemben a zöldek valamilyen dilettáns hippigyülekezetet képviselnek. Pedig a zöldek ugyanúgy szakemberek, csak a függetlenségük nagyobb.

Hiszik, hogy veszélytelenek

Az eddigi adatok szerint a GM-kukoricák nem teremnek többet, mint a hagyományos hibridek. A hazai GMO-vitában nem a növénytermesztési tényekről van szó, hanem a hazai pályázati támogatás megszerzéséről.

Örvénylik a Duna, elszivárog az idő

Egy ország vált a ’80-as években amatőr vízügyi mérnökké és ökológussá. Áramlási küszöbérték, duzzasztótelep, mederkotrás, sarkantyú, hordalékeróziós és transzport folyamatok, üzemvízcsatorna… A bős–nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozás a rendszerváltás egyik érdemi nyitánya volt.