A rovat kizárólagos támogatója

Ennek a könyvnek a célja, hogy motiválja és a szükséges ismeretekkel, jó példákkal ellássa azokat a középfokú- és felsőoktatásban vagy oktatásfejlesztésben dolgozó szakembereket, akik nyitottak rá, hogy tegyenek valamit a jövő generációk megélhetéséért. Be kell látni, hogy a következő generációknak más típusú tudásra és a környezethez való teljesen más viszonyulásra lesz szükségük a túléléshez, mint amit a XX. század iskolái nyújtottak. Nap mint nap újabb és újabb tudományos tények bizonyítják, hogy egy közelgő ökológiai krízis szélén állunk. A XXI. század iskoláinak, egyetemeinek legfontosabb feladata lesz, hogy felkészítsék tanítványaikat arra, hogyan lassíthatják le a jelenleg egyre inkább gyorsuló negatív folyamatokat és hogyan éljenek túl e körülmények között.

A ma és a holnap embereinek minden kétséget kizáróan meg kell érteniük saját ökológiai függőségüket és az emberek, népek, nemzetek egymásra utaltságát, továbbá olyan életkompetenciákkal kell rendelkezniük melyek a túlélés változatos készségei a változó és megjósolhatatlan jövőben. Egyeseknek pedig olyan vezetői készségekre kell szert tenniük melyekkel segítik a kisebb és nagyobb közösségek, nemzetek, társadalmak Föld-központú átalakulását a földi élet korlátainak figyelembevételével.
Számos tanulmányból tudjuk, hogy a környezethez való felelős viszonyulás alapjait kisgyermekkorban lehet leginkább lerakni (persze a kisgyermekkori alapozás szerepe nem kizárólagos). A hazai pedagógiai műhelyek az óvodai és általános iskolai korosztályok számára változatos lehetőségeket dolgoztak ki a környezettudatosság és a fenntarthatóságtudatosság fejlesztésére. A megvalósítás terén van még mit javítani, fejlődni, de a lehetőségek többnyire adottak. Fontos azonban figyelembe venni, hogy ezek az alapok csak akkor fognak a felnőttkori értékrend alkotó-alakító erőiként megjelenni, ha a fenntarthatóságra való nevelés
és a fenntarthatóságot szolgáló tudás átadása az oktatás későbbi szakaszaiban is hangsúlyosan megjelenik, a társadalmi működési keretek folyamatosan hozzájárulnak a felelős viszonyulás megerősítéséhez. Jelenleg a középfokú- és felsőoktatásban a fenntarthatóságot szolgáló szemléletformálás és tudásátadás a legtöbb esetben (néhány kivételtől eltekintve) nem eléggé hangsúlyos. A hangsúlyok ezeken a képzési szinteken jóval inkább a tantárgyakra bontott, erősen
kompartmentalizált tudásátadásra helyeződnek.

Könyv letöltése: A fenntarthatóságra nevelés a közép és felsőoktatásban Mónus Ferenc (4,7 MB pdf.)

E könyv segítséget kíván nyújtani a középfokú- és felsőoktatás tanárai, oktatói, kutatói, vezetői, oktatásszervezői, oktatásfejlesztői és oktatáspolitikai szakemberei számára, hogy át tudják tekinteni e képzési szintek szerepét az élhető emberi élet és az emberi társadalmak jövőbeli fenntarthatósága szempontjából. Továbbá elő szeretné segíteni a fenntarthatósági szemlélet szélesebb körű elterjesztését, az oktatás említett szintjei esetében a képzési tartalmakba való integrálását, a várható akadályok leküzdését, illetve ezen gyakorlatok hazai és nemzetközi jó példákon keresztüli megismerését.

Részletek, pl. beszerzés a könyv honlapján >>>

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás