A rovat kizárólagos támogatója

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kiadásában, Dr. Jakab Gusztáv szerkesztésében megjelent a Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeit bemutató sorozat első kötete, „A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága” című könyv, melynek bemutatójára 2012. október 10-én kerül sor Szarvason.

A kötet a Dél-Tiszántúlt legjobban ismerő terepbotanikusok közreműködése révén teljes körűen, közérthető módon mutatja be hazánk hetedikként létrehozott nemzeti parkjának flóráját. A színes felvételekkel gazdagon illusztrált könyv 112 védett és veszélyeztetett növényfaj részletes, morfológiai bélyegekre, elterjedésre, veszélyeztetettségre és állománynagyságra vonatkozó információval, előfordulási térképpel, valamint habitusfotóval elkészített leírását tartalmazza, élőhelyeik részletes bemutatásával együtt. A kötet további fejezeteiből képet kapunk a Dél-Tiszántúl természetföldrajzi viszonyairól, növényvilágának kialakulásáról és megismerkedhetünk egykori és jelenkori kutatóinak munkásságával. A könyv külön erénye, hogy tartalmazza a szerzők által összeállított, a Dél-Tiszántúl 562 fajt számláló Vörös Listáját is.

A könyv négy fontosabb részből áll. A bevezető fejezetek részletes áttekintést nyújtanak a térség földrajzi adottságairól, a nemzeti park megalakulásáról, a növényvilág kialakulásáról és a növénytani kutatások történetéről.

A könyv második és legterjedelmesebb részében a szerzők élőhelyenként csoportosítva mutatják be a nemzeti park jellemző növényeit, valamint részletes leírást adnak az egyes élőhelyekről. Részletes leírás tartozik 112 védett, ritka és a nemzeti parkra különösen jellemző növényfajhoz, de az egyes élőhelyek leírásánál a gyakoribb növényfajok is bemutatásra kerülnek. A növényfajok felismerését részletes leírás és fényképek segítik.

Az egyes fajok elterjedését a Közép-Európai Flóratérképezés rendszerének felhasználásával készült hálótérképek szemléltetik. A kötet szerzői a térképek elkészítésénél a Magyar Flóratérképezési Program során gyűjtött adatokat dolgozták fel, amit jelentős számú archív és publikálatlan előfordulási adattal egészítettek ki a nemzeti park igazgatóság munkatársainak segítségével. A térképi megjelenítés nem korlátozódik csupán a nemzeti park területére, hanem az egész Dél-Tiszántúlon, a nemzeti park igazgatóság működési területén mutatják be a fajok elterjedését. Ilyen módon láthatóvá válnak az egyes növényfajok veszélyeztetettsége és földrajzi elterjedése közötti különbségek is.

A növényfajok leírásánál a morfológiai jellemzőkön kívül bemutatásra kerülnek a növények legjellemzőbb élőhelyei, földrajzi elterjedésük a világban és hazánkban, valamint a nemzeti parkban. A leírások külön kitérnek az adott növényfaj védelmi helyzetére és a fontosabb veszélyeztető tényezőikre. Az egyes fajok leírása után a további tájékozódást irodalmi hivatkozás is segíti. A növényfajok részletes leírását tartalmazó rész után önálló fejezet tárgyalja a nemzeti park igazgatóság szakemberei által a veszélyeztetett növényfajok érdekében végzett fajmegőrzési és élőhelyvédelmi tevékenységeket.

A könyv utolsó fejezetéből egy regionális vörös lista segítségével részletes képet alkothatunk a térség növényvilágának jelenlegi állapotáról. Ez a fejezet leginkább a botanikusok és természetvédelmi szakemberek munkáját segíti. A meglévő adatbázisok felhasználásával készült elemzés szemléletesen mutatja be, hogy milyen sérülékeny a Dél-Tiszántúl növényvilága, és mennyire kimagasló a veszélyeztetett fajok aránya, ami különösen indokolttá teszi a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tevékenységét.

A kötetet témakörökre bontott irodalomjegyzék zárja, mely segítséget nyújt az érdeklődőknek a további tájékozódásban.

A könyv megvásárolható az igazgatóság szarvasi és dévaványai látogatóközpontjaiban, postai úton történő rendelésről az igazgatóság központi telefonszámán adnak felvilágosítást.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás