Földalatti gombák gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzés

A rovat kizárólagos támogatója

Dátum: 2012. október 06. - 2012. október 31.

Helyszín: országos programok

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012 (III.19.) VM rendelet előírása alapján felhívást tesz közzé a triflák gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzés lebonyolításra. E jogszabály szerint 2013-tól földalatti gombát csak az a személy gyűjthet, aki a NÉBIH szervezésében tartott, a trifla gyűjtésére vonatkozó képzést eredményesen elvégezte.

A képzésnek tartalmaznia kell az alábbi témaköröket;
a) a földalatti gombák – beleértve a védett földalatti gombafajok – ismerete, élettana;
b) a gazdanövények, élőhelyek ismerete;
c) a gyűjtés szabályai;
d) a kutyával történő gyűjtés szabályai;
e) termesztés;
f) forgalmazás, felhasználás, ellenőrzés;

A képzések lebonyolítására azon szervezetek jelentkezhetnek, melyek kielégítik az alábbi feltételeket:
a) Magyarországon kerültek bejegyzésre;
b) alapító okiratukban, alapszabályukban tevékenységként a szarvasgomba gyűjtés szerepel;
c) vállalják a fent jelzett témakörök szerinti oktatás lebonyolítását;
d) az első képzést legkésőbb 2012. november 30-ig meg tudják indítani és legkésőbb 2012. december 31-ig a vizsgát lebonyolítják;
e) vállalják a NÉBIH munkatársai közül évente maximum 15 fő ingyenes képzését, vizsgáztatását;
f) a képzésen résztvevők számára témakörönként írásos tananyagot biztosítanak;
g) a képzésen és a vizsgán eredményesen szereplők részére bizonyítvány állítanak ki, és biztosítják ezek nyilvános nyilvántartását;
h) a vizsgabizottságba a NÉBIH egy főt delegálhat;

A felhívásra való jelentkezés benyújtásának határideje 2012. október 31., kizárólag postai úton az alábbi címre: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság 1370 Budapest Pf.: 345.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
a) a szervezet hatályos létesítő okiratának – különösen alapító okirat, alapszabály – egyszerű másolata;
b) a szervezet létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás);
c) az oktatás tematikája (témák, tantárgyak ismertetése; óraszám; gyakorlati és elméleti képzés ütemezése);
d) az oktatás időtartamának, beosztásának, helyszínének és tárgyi feltételeinek bemutatása;
e) a szervezet oktatási referenciái;
f) az oktatást és vizsgáztatást végző személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai gyakorlatának, betöltött munkakörének ismertetése;
g) a vizsgakérdések, vizsga módjának, helyszínének és tárgyi feltételeinek bemutatása;
h) az oktatás és vizsgáztatás költségei;
i) a szervezet által alkalmazott minőségbiztosítási rendszer leírása, amennyiben minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik, annak másolata;

Minden benyújtott dokumentumot cégszerű aláírással kell ellátni. Valótlan adatok, információk közlése megtévesztésnek minősül, és az akkreditációs eljárásból való automatikus kizárást eredményez. Az előírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

A képzésre jelentkező szervezetek akkreditálást a NÉBIH saját hatáskörben végzi. Ennek során értékelésre kerül a felhívásban szereplő feltételeknek való megfelelőség, valamint a képzés költségei, illetve ezek összhangja. Jelen felhívás során legfeljebb 3 – az értékelés alapján leginkább megfelelő – szervezet kerülhet kiválasztásra. A NÉBIH a képzés lebonyolítására való jogosultságot legfeljebb 5 évre adja meg, mely jogosultság egyszerűsített akkreditációs eljárás keretében meghosszabbítható. Az akkreditációs eljárás eredményéről az érintettek 10 munkanapon belül írásos értesítést kapnak.

A szervezet akkreditációja indoklás nélkül visszavonható.

A NÉBIH akkreditációval kapcsolatos döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

Budapest, 2012. október 2.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás