MBT Botanikai Szakosztály őszi előadóülései

A rovat kizárólagos támogatója

Dátum: 2013. november 11. - 2013. október 09.

Helyszín: ELTE – Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25.

Email cím: mbt@mail.tvnet.hu

MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG Botanikai Szakosztály 2013. év őszi félévi előadóüléseinek programja.

1457. szakülés: 2013. november 11., 14.00
Helye: ELTE – Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25.

Szabó László Gyula: Emlékezés Papp Erzsébetre, az agrobotanikus festőművészre (15 p.)
Balogh Lajos és Kulcsár László:
Jeanplong József (1919–2006) herbáriuma a szombathelyi Savaria Múzeumban (15 p.)
Donkó Ádám, Zanathy Gábor, Illyés Eszter (†), Zsigrai György, Lukácsy György és Drexler Dóra:
Sokfajú sorközi növénytakaró alkalmazása Tokaj-Hegyalján (15 p.)
Bőhm Éva Irén: Tájtörténet, tájhasználat a Pilis nyugati peremén I. (15 p.)
Kovács Dániel, Lengyel Attila, Sebe Krisztina, Wirth Tamás és Csiky János:
A vasút flórahomogenizáló hatása Pécsett (15 p.)
Kovács Zoltán, Kovásznai-Oláh Richárd, Antal Károly és Matus Gábor:
Szekunder szukcesszió és talaj-tápanyagtartalom változása túllegeltetett nyírségi gyepekben (15 p.)
Papp Mónika: Erdőszegélyek fajösszetételének és szerkezetének összehasonlító vizsgálata különböző erdőtársulásokban (15 p.)

 

1458. szakülés: 2013. november 25., 14.00
Helye: ELTE – Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25.

Csizmár Mihály, Nagy István, Albert László, Zeller Zoltán és Bratek Zoltán: Mikorrhiza-gombák a szelídgesztenye szolgálatában (15 p.)
Merényi Zsolt, Varga Torda, Geml József és Bratek Zoltán: A téli szarvasgomba (Tuber brumale aggr.) filogenetikai és ökológiai jellemzése (15 p.)
Biró Éva, Bódis Judit, Nagy Tímea, Takács Attila, Tökölyi Jácint és Molnár V. Attila: Milyen tényezők befolyásolják a Himantoglossum fajok szaporodási sikerét? (15 p.)
Löki Viktor, Tökölyi Jácint, Schmidt Júlia, Takács Attila, Sramkó Gábor és Molnár V. Attila: Változott-e az orchideák reprodukciós sikere az elmúlt száz évben Magyarországon? (15 p.)
Lovas-Kiss Ádám, Mizsei Edvárd és Molnár V. Attila:
Az Anacamptis (Orchis) elegans szaporodásbiológiája (15 p.)

1459. szakülés: 2013. december 9., 14.00
Helye: ELTE – Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25.

Sramkó Gábor, Horváth Orsolya, Molnár V. Attila, Löki Viktor, Laczkó Levente és
Popiela Agnieszka: Az Elatine nemzetség filogenetikai vizsgálata (15 p.)
Laczkó Levente, Lukács Balázs András és Sramkó Gábor: Mit mondhatunk a nagyváradi lótusz harmadkori eredetéről molekuláris genetikai adatok tükrében? (15 p.)
Barina Zoltán: Egy őszi hagymásunk, a vetővirág (Sternbergia colchiciflora) virágzásának sajátságai (15 perc)
Vojtkó András, Juhász Tamás és Dulai Sándor: Arló környékének növényvilága. Flóra és vegetáció a Heves-Borsodi-dombvidék keleti részén (10 p.)
Schmidt Dávid: Adventív fajok újabb megfigyelései Győr környékén (15 p.)
Csontos Péter, Damian Chmura és Nagy József:
Botanikai tanulmányúton a Sziléziai-Beszkidekben (15 p.)
Sonkoly Judit, E. Vojtkó Anna, Takács Attila, Horváth Orsolya és Molnár V. Attila:
Botanikai gyűjtőút az Ibériai-félszigeten (15 p.)

*
Figyelem! Kérjük az előadókat, hogy előadásaik rövid kivonatát (maximum 1200 karakter) a Botanikai Közleményekben való megjelentetés céljából szíveskedjenek a szakosztály jegyzőjéhez, Lőkös Lászlóhoz, személyesen vagy levélben eljuttatni. Címe: MTM Növénytár, 1476 Budapest, Pf. 222; e-mail: lokos@bot.nhmus.hu;

Előadói üléseink nyilvánosak, az előadásokhoz minden jelenlévő hozzászólhat. Az elhangzott előadások tanulmánnyá írt változatának megjelentetésére a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának 1901-ben alapított folyóirata, a Botanikai Közlemények lektorált publikálási lehetőséget kínál, amelyről bővebb információk honlapjáról nyerhetők: A közlésre vonatkozó szándékot kérjük a lap technikai szerkesztője, Molnár Edit felé jelezni (molnar.edit@okologia.mta.hu).

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Isépy István, elnök, Dr. Dancza István, titkár

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás