A rovat kizárólagos támogatója

A gyermekek egészséges környezethez való joga

Dátum: 2013. június 27.

Helyszín: Budapest, Nádor u. 22.

Hazánkban, önálló gyermekjogi ombudsman híján, a gyermeki jogok ombudsmani védelmét kiemelt feladataként az alapvető jogok biztosa látja el, 2012 januárjától kezdődően nemcsak a gyermekvédelmi törvény felhatalmazása, hanem a saját feladat- és hatáskörét meghatározó, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény alapján.

2008-ban, teljes mandátumomra kidolgozva gyermekjogi projektet indítottam, amelynek keretében évente vizsgálataim fókuszába egy-egy kiemelt fontosságú területet helyeztem és igyekeztem a vizsgálat megállapításain keresztül az adott témát proaktív módon a széles nyilvánosság felé is megjeleníteni. A projekt első évében a gyermekek jogtudatosságával, 2009-ben a gyermekek elleni erőszakkal, 2010-ben a családpótló intézményekkel, 2011-ben a gyermekek testi-lelki egészséghez való jogával, 2012-ben pedig a gyermekbarát igazságszolgáltatással foglalkoztam.
A gyermekjogi projekt a korábbiaktól eltérő módon féléves időtartamban és még átfogóbb szemlélettel 2013-ban a gyermekek egészséges környezethez való jogát járja körül.
Fontos hangsúlyozni, hogy az egészséges környezethez való jog jelentéstartalma merőben eltér a súlyos szegénységben élő gyermekek esetén, számukra ugyanis nem(csak) a „magasabb szintű” környezeti kockázati tényezők (levegőtisztaság, vegyszermentes környezet, bioélelmiszerek hiánya) jelentik az elsődleges veszélyt, hanem gyakran a minimális környezeti feltételek – így a megfelelő étkezési, lakhatási és higiénés lehetőségek – kényszerű nélkülözése.
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia Helyzetelemzése szerint Magyarországon 2009-ben a gyermekek 21%-a, mintegy 380 ezer gyermek élt szegénységben. Annak ellenére, hogy a társadalmi juttatások szegénységcsökkentő hatását tekintve uniós összehasonlításban hazánk kedvező pozícióban van, az Európai Unióban azon öt ország közé tartozunk, amelyekben a legnagyobb a távolság a népesség és a gyermekek szegénysége között, utóbbiak rovására. A gyermekek 11%-át (198 ezer főt) veszélyeztetettként tartják nyilván a gyámhatóságok, túlnyomó többségüket anyagi okok miatt. A szegénységi küszöb alatt élő gyermekes háztartások jelentős részénél még napjainkban is problémát jelent a megfelelő mennyiségű, illetve minőségű élelmiszerekhez való folyamatos hozzáférés, és sajnos még mindig előfordul, hogy a szülők infrastrukturális vagy anyagi okokból egészséges ivóvizet sem tudnak biztosítani gyermeküknek. A szegregált településrészeken élő gyermekek esetén még súlyosabban sérül a lakhatáshoz és egészséges környezethez való jog, hiszen a rossz műszaki állapotú, gyakran víz- és csatornaszolgáltatáshoz nem kapcsolódó lakások jelentős egészségügyi kockázatokat jelentenek.
Mindezekre tekintettel szeretném meghívni a gyermekjogi munkánk idei félévének eredményeit bemutató zárókonferenciánkra, amelyet 2013. június 27-én 9.00 órai kezdettel rendezünk meg 9.00 órai kezdettel, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában (1051 Budapest, Nádor u. 22).
Őszintén bízom abban, hogy eleget tud tenni felkérésemnek. Tájékoztatásul mellékelten megküldöm a konferencia programtervét. Szíves visszajelzését kérem gyerekjogi0627@ajbh.hu e-mail címre 2013. június 17–ig. Amennyiben szakmai kérdése lenne, kérem forduljon bizalommal munkatársamhoz, dr. Lux Ágneshez, a gyermekjogi projekt vezetőjéhez a lux.agnes@ajbh.hu email címen.

8.30 Regisztráció

9.00 SZABÓ MÁTÉ (az alapvető jogok biztosa) Köszöntő

9.10 LUX ÁGNES (AJBH) A gyermekek egészséges környezethez való joga – Ombudsmani projekt 2013

9.20 PUMP JUDIT (a jövő nemzedékek érdekeiért felelős biztos-helyettesének munkatársa)
„Ki dönt helyettünk – tudja-e érdekünk?” A CEHAPE program célkitűzései és megvalósulása a jövő nemzedékek szempontjából

9.30 KÉRI SZILVIA (AJBH) Környezeti nevelés és a tiszta ivóvízhez való hozzáférés az ombudsman szemszögéből

9.45 VARGA ATTILA (tud. főmunkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) Az öko-iskolák szerepe a környezeti nevelésben

10.00 Felkért hozzászólások –
– DURA GYULA (mb.főigazgató, Országos Környezetegészségügyi Intézet) – PUSZTAI ZSÓFIA (irodavezető, WHO Magyarországi Iroda)

10.30 KÁVÉSZÜNET

11.00
SZTOJKA ATTILA (főosztályvezető-helyettes, Emberi Erőforrások Minisztériuma)
Kormányzati intézkedések a gyermekek egyenlő esélyű életkezdésére

11.15 HERCZOG MÁRIA (az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának tagja) – videóüzenet

11.20 DARVAS ÁGNES (egyetemi docens, ELTE TÁTK) Gyermekszegénység – esélyek az egészséges életkezdésre

11.40 VINCE ISTVÁN (Nyírmihálydi polgármestere) Tapasztalatok Nyírmihálydiból

12.00 FÓRIKA LÁSZLÓ (AJBH) Az ombudsman telepvizsgálatainak tapasztalatai (Oroszlány, Kázsmárk, Baktakék, Nyírmihálydi)

12.15 KOZICZ ÁGNES (AJBH) De nehéz az iskolatáska…Az iskolatáska súlya és a gyógytestnevelés kérdései az ombudsman szemszögéből

12.30 Kérdések-hozzászólások
13.00 A konferencia lezárása

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás