A rovat kizárólagos támogatója

Sajtóreggeli az ombudsman hivatalában: Balaton Group és MIPOET

Dátum: 2012. március 02.

Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Sajtóreggeli az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában ( Budapest V., Nádor u. 22. díszterem ) a Balaton Csoport 30 éves és a Magyar Ipari Ökológiai Társaság 5 éves jubileuma alkalmából 2012. március 2. péntek, 9.00-10.30 között.

Negyven éve annak, hogy bemutatták a Római Klub első jelentését, az azóta méltán mérföldkővé vált „Limits to Growth” – A növekedés határai – című kutatást. A kutatócsoport leírta, hogy 1972 és 2100 közt hogyan fog alakulni a világ népessége, valamint élelmiszer- és iparcikk-termelése, ha nem változik az uralkodó, a termelés-fogyasztás állandó növelésére épülő gazdaságpolitikai doktrína. Az eredmények a XXI. század elejére az élelmiszertermelés növekedésének leállását, a század második felére az emberiség kétharmadának pusztulását vetítették előre. A kutatók hangsúlyozták, hogy mindez nem szükségszerűség, hanem egy elkerülendő lehetőség. A világ népessége és gazdasága hosszú távon stabilizálható lenne, de akkor ezt kell gazdaságpolitikai céllá tenni.

A növekedés határait kiadó kutatócsoport köré szerveződött nemzetközi tudós szervezet az International Network of Resource Information Centers (INRIC, becenevén a „Balaton Csoport” , amely tavaly szeptemberben tartotta 30. összejövetelét Balatonszemesen. A Balaton Csoport tagjai az elmúlt évtizedekben számos ökopolitikai alapfogalommal és koncepcióval járultak a nemzetközi környezetpolitika fejlődéséhez, mint például az ökológiai lábnyom, az ökológiai szolgáltatások, a társadalmi haladás alternatív indikátorai, vagy az emberiség objektív mozgástere a Földön (Planetary Boundaries).  A Balaton Csoport éves konferenciái egyaránt foglalkoznak környezetpolitikai aktualitásokkal, és olyan kérdésekkel, amelyek még épphogy csak észlelhetők, de nagy horderejűnek ígérkeznek.

A szaksajtó képviselőivel ezekről az eredményekről, vitákról kívánunk beszélgetni, különös tekintettel arra, hogy 2012 júniusában Rio de Janeiróban az ENSZ Rio+20 konferenciáján a politika ismét kísérletet tehet arra a bizonyos elvileg még lehetséges, stabilitást hozó pályára való átmenetre.

A sajtóreggelit követően a Balaton Csoport magyar tagjai és a Magyar Ipari Ökológiai Társaság tagjai tartanak munkamegbeszélést. Napirenden lesz a társadalom állóképességével (rezilienciájával) kapcsolatos újabb elméletek és gyakorlati vizsgálatok összefoglalása és megvitatása. A reziliencia nálunk még csak terjedőben lévő fogalom. Egy rendszer annál reziliensebb, állóképesebb, minél kevésbe veszti el önazonosságát váratlan, erős külső zavaró hatások közepette, illetve minél gyorsabban tudja önmagát újraszervezni azt követően, hogy körülményei rendkívüli mértékben és gyorsasággal megváltoznak.

További információ: Trombitás Gábor, e-mail: trombitas.gabor@ajbh.hu, tel.: 475-7123

Ötven nemzet vezető környezettudósai a Föld erőforrásainak hosszú távú fennmaradásáért: a Balaton Csoport

Harminc évvel ezelőtt tudósok, tanárok, menedzserek az egyik balatoni üdülőben arra alapozva alakították meg hálózatukat, hogy a nemzetközi összefogás hatékonyan járulhat hozzá a környezet és a Föld erőforrásainak fenntartható felhasználásához. A nagytekintélyű szakemberek politikai korlátok nélkül, egyéni résztvevőként kötődnek a hálózathoz, és abban a meggyőződésben dolgoznak együtt, hogy a Föld egyetlen integrált rendszert alkot, amelynek egyes részei csak akkor virágozhatnak, ha az egész virágzik. A fenntarthatósággal, az ökológiai problémák orvoslásával foglalkozó szakemberek évente egyszer – eddig harmincszor – a Balatonnál találkoznak, innen a csoport elnevezése is. Hivatalosan az Erőforrás Információs Központok Nemzetközi Hálózata (INRIC) néven az Egyesült Államokban jegyezték be a társaságot, ott működik a titkársága is.

A Balaton Csoport létrehozása Dennis L. Meadows nevéhez fűződik. A világhírű tudós, a Római Klub egyik alapítója feleségével, Donella H. Meadows-sal együtt írta „A növekedés határai” című könyvet, amely számítógépes modellezéssel jelezte előre a népesedés, a gazdasági tevékenység és a környezet változásainak riasztó összefüggéseit. Negyven év után egy összehasonlító vizsgálat kimutatta, hogy a Meadows-házaspár előrejelzései döbbenetesen pontosan írták le a trendeket, és hogy ennek ellenére nagyon kevés történt a Föld környezeti egyensúlyának helyreállítására. Dennis L. Meadows kezdeményezésére fogtak össze a világ vezető környezettudósai – közöttük már tíz, nem feltétlenül idehaza dolgozó magyar is – a hatékony információcserén, a nemzeti, valamint a nemzetközi kooperáción és a teljes Balaton Csoport együttműködésén alapuló projektek támogatására, hogy a nemzeti határokon túllépve globális méretekben is áttekinthessék a problémákat és megfogalmazhassák a feladatokat.

Az ipari ökológia – szimbiózisban a termelés és a környezet megóvása:  a Magyar Ipari Ökológiai Társaság

A Magyar Ipari Ökológia Társaság (MIPOET) tagjai egyrészt a természeti és technológiai folyamatok, másrészt a technológiák összehangolásának szükségességét hangsúlyozó szakemberek és kutatók. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a természet körfolyamatai és a természetben gyakori együttműködés, a szimbiózis egyaránt modellként szolgálhatnak az ipari folyamatok megszervezéséhez. Ennek fontos felismerése, hogy a környezetterhelő hatás nehezen csökkenthető csupán egyetlen termelési folyamaton belül, mert elkerülhetetlenül keletkezik hulladék. Az ipari ökológia – amelyet gyakran a fenntarthatóság tudományának is hívnak – célja, hogy feltárja a természeti rendszerek működési elveit, és azokat alkalmazza az ember által létrehozott rendszerekre, adott esetben az ipari technológiákra. Így az ökológiai rendszerekhez hasonló, azokkal összehangolt, zártciklusú, műszakilag és gazdaságilag hatékony, a természeti környezet tűrőképességét figyelembevevő, ezáltal hosszabb távon is megfelelően működtethető termelési rendszereket lehet megvalósítani. A MIPOET-ben résztvevő szakemberek együttműködnek az innovatív ipari ökológiai megoldások támogatása érdekében.

A Balaton Csoport és MIPOET céljai azonosak: tenni a fenntarthatóságért. A Balaton Csoport legutóbbi összejövetelén a MIPOET volt a vendéglátó.  A Balaton Csoportról és a MIPOET-ről részletesebb információkat a sajtóreggelin, és az ott elérhető háttér-összeállításból kaphatnak.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás