A rovat kozárólagos támogatója

Titkársági munkatárs

Honlap név Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony, tartósan távollévő kolléga helyettesítésére (előreláthatólag: 2024. 12. 01-ig), 6 hónap próbaidővel.

Heti munkaideje: 40 óra.

A munkavégzés helye:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság központi ügyfélfogadási irodája (1121 Budapest, Költő utca 21.)

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

·         küldemények érkeztetése,

·         iratok iktatása, kimenő küldemények postázása,

·         iratok szkennelése, iktatóprogramba történő csatolása.

Jogállás:

A jogállásra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) rendelkezései az irányadóak.

Bérezés:

A Kit. 1. számú melléklet II.2. pontja szerint.

Pályázati feltételek:

•      magyar állampolgárság,

•      cselekvőképesség,

•      büntetlen előélet (hatósági bizonyítvánnyal igazolt módon),

•      legalább középfokú végzettség,

•      felhasználói szintű MS Office ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•      iratkezelésben, iktatásban szerzett tapasztalat,

•      Poszeidon iktató- és dokumentumkezelő rendszer ismerete,

•      közigazgatásban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•      a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajza fényképpel,

•      motivációs levél, bérigény megjelölésével,

•      az iskolai végzettséget, szakképzettséget, esetleges nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

•      a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők az elbírálás során megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 25.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban Füri András igazgató nevére címzetten, az előírt határidőn belül kell eljuttatni a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságához postai úton (1525 Budapest, Pf.: 86.), vagy személyesen az Igazgatóság ügyfélfogadási irodájának titkárságán leadva (1121 Budapest, Költő utca 21.), vagy e-mailben az allashely@dinpi.hu címre küldve.

A borítékon, az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS

A postai úton küldött pályázatok esetén a postai bélyegzőn szereplő dátumot tekintjük a benyújtás időpontjának.

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 15 napon

A hirdetésre jelentkezéshez küldd el az adataid a dinpi@dinpi.hu címre


Erre és más munkákra jelentkezhet az online önéletrajzával. Az alábbi linkre kattintva elküldheti online önéletrajzát ennek a munkáltatónak.