A rovat kozárólagos támogatója

Számviteli és projekt pénzügyi munkatárs

Honlap név Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A jogviszony időtartama:

A jogviszony a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Kit.) szerinti határozott időre (előreláthatólag 2025.12.31-ig), 3 hónap próbaidővel létesül.

A munkavégzés helye:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Központi Irodaépülete (1121 Budapest, Költő utca 21.).

Heti munkaideje: 40 óra.

Ellátandó feladatok:

 • KEHOP Plusz/TOP Plusz/Interreg/LIFE, egyéb uniós és hazai finanszírozású pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi adminisztratív feladatok elvégzése,
 • Pályázati projektekhez tartozó elszámolások elkészítése, pénzügyi-jelentések, beszámolók összeállítása,
 • Pályázati felületek teljes körű kezelése,
 • Irányító hatóságokkal, közreműködő szervezetekkel, Kincstárral és partnerekkel való aktív kapcsolattartás,
 • Projektellenőrzésekhez szükséges dokumentumok elkészítése, pontos és precíz, az ellenőrzés lebonyolítását segítő összekészítése,
 • Projektdosszié naprakész vezetése,
 • Pályázatokkal kapcsolatos munkaóra-kimutatások feldolgozása,
 • Partnerektől érkező dokumentumok ellenőrzése, szükség esetén javítása, javíttatása,
 • Papír alapú és elektronikus nyilvántartások vezetése, egyeztetés a főkönyvi könyveléssel,
 • Belső ügyviteli rendszerek kezelése, adminisztráció,
 • Időszaki zárásokban, rendszeres adatszolgáltatásokban való aktív részvétel,
 • A munkaadó tevékenységi körébe tartozó ad-hoc feladatok (például pályázatok pénzügyi előkészítése, egyéb, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek) végrehajtása.

Jogállás, illetmény, juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kit. rendelkezései, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben meghatározottól eltérő illetménysávok megállapításáról szóló 180/2023. (V. 15.) Korm. rendelet az irányadók, az illetményt kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a hivatkozott jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével. Az egyéb juttatások megállapítására a Kit., az egyéb vonatkozó jogszabályok és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

•      Magyar állampolgárság,

•      Cselekvőképesség,

•      Büntetlen előélet (hatósági bizonyítvánnyal igazolt módon),

•        Felsőfokú pénzügyi /számviteli vagy gazdasági végzettség,

•        Középfokú angol nyelvtudás,

•        Informatikai készségek, kiemelkedő Excel programkezelés

•        Komplex, logikus látásmód, magas szintű problémamegoldó képesség,

•        Proaktív és eredményorientált személyiség,

•        Önálló, hatékony és precíz munkavégzés,

•        Megbízható, lelkiismeretes és lojális hozzáállás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Pénzügy/pályázati/számvitel területen megszerzett legalább 1-3 éves tapasztalat,

§  Nemzetközi projektmegvalósítási tapasztalat

Szakmai középfokú angol nyelvismeret,
§  Költségvetési szervnél hasonló területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•        a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz

•        motivációs levél bérigény megjelölésével

•        a végzettségét, képzettségét, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

•        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 16.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Selmeczi-Kovács Ádám igazgató nevére címzetten, az előírt határidőn belül, egy példányban kell eljuttatni a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz e-mailben az allashely@dinpi.hu címre küldve.

A postai úton küldött pályázatok esetén a postai bélyegzőn szereplő dátumot tekintjük a benyújtás időpontjának. A borítékon/ e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „számviteli és projekt pénzügyi munkatárs”

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos irányadó adatkezelési tájékoztató megtalálható az Igazgatóság honlapján.

Az álláshely betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatos további információkat a www.dunaipoly.hu honlapunkon szerezhet.

A hirdetésre jelentkezéshez küldd el az adataid a dinpi@dinpi.hu címre


Erre és más munkákra jelentkezhet az online önéletrajzával. Az alábbi linkre kattintva elküldheti online önéletrajzát ennek a munkáltatónak.