A magyar energia tervek és programok hiányosságai

2015. december 15.

Hírek

Az EMLA Egyesület – a Heinrich Böll Stiftung e.V. támogatásával és együttműködésével – 2015-ben a magyarországi stratégiai tervezés energetikát érintő szegmensét vizsgálta. Az elmúlt 10 évben elkészített és elfogadott, továbbá az Európai Unió felé jelentéstételi kötelezettségként megküldött olyan terveket tekintettük át, amelyek valamilyen módon érintik az energiatermelést és –felhasználást.