A rovat kizárólagos támogatója

Néhány hete megismerhettétek a Normafára 2 milliárd forint közpénzből tervezett lombkorona sétány ötletét és az arról készült tanulmányt. Az ötletről rendezett szavazáson a többség a terv ellen voksolt.

A Normafa Természetesen Civil Koalíció elkészítette az állásfoglalását a fejlesztéssel kapcsolatban. Az alábbi linkről elérhető levélben azt kérték Pokorni Zoltán polgármestertől, hogy gondolják végig a tervvel kapcsolatos aggályokat és felejtsék el a Lombkorona sétány ötletét.
Bízva az értelmes párbeszéd során elhangzó érvek erejében, reméljük, hogy az illetékesek átgondolják a tervet.

Állásfoglalás a XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat által a Normafára tervezett lombkorona sétány természetvédelmi vizsgálati dokumentációjához

2018. február 20-án történt megbeszélés és a Normafa lombkorona sétány természetvédelmi vizsgálata című dokumentáció részletes áttanulmányozását követően a Normafa Természetesen Civil Koalíció (NTCK) részéről fontosnak érezzük a projekt kapcsán felmerülő észrevételeink megfogalmazását. Álláspontunk kialakításához felhasználtuk a Normafa park rehabilitációja keretében 2013-2014 között, a
Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület (BNE) 2014-2015 által készített tanulmányokat, az MTA Ökológia Kutatóközpont Duna-kutató által 2014-2017 között a Budai Tájvédelmi Körzetben, köztük a Normafa rehabilitációja által területeken végzett herpetológiai vizsgálatok eredményeit is. Állásfoglalásunk alapján lombkorona tanösvény a Normafán kijelölt nyomvonalon nem valósítható meg.

Ennek okai a következőek:

1. A dokumentációban több esetben jelzik, hogy a növénytani felméréseket 2017 januárja és márciusa között végezték el, a zoológiai vizsgálatok esetében pedig ugyanezt az időszakot, valamint a korábban végzett NATURA 2000-es hatásvizsgálatok dokumentációjára hivatkozik, más felmérések anyagait nem építették be a vizsgálatokba. Véleményünk szerint a terület érzékenysége miatt indokolt lett volna egy
teljes év vizsgálata, mivel számos állatfaj időszakosan figyelhető meg és a Normafa és térsége kutatottsága miatt pedig számos újabb forrás felhasználható lett volna a reális hatások meghatározásában.

2. Véleményünk szerint a lombkorona sétány hatása a nyomvonaltól sokkal távolabb is kihat, mint a lombkorona sétány természetvédelmi vizsgálati dokumentációban meghatározott 150-200 m. A tervezett beruházás pontos hatásának meghatározása valóban nehéz és a dokumentáció készítője is kitér mind a tervezés, kivitelezés, mind az üzemelés utáni negatív hatásokra. Fontos kiemelni, hogy a zavarás a
lombkorona szinten belül fog a legnagyobb mértékben nőni, aminek pontos meghatározását sem a korábbi, sem a jelenlegi dokumentációk nem ismertetik. A megnövekvő turista forgalom okozta zaj és fényszennyezés már számos állat- és növényfaj számára nem lesz tolerálható mértékű. Ez kifejezetten az itt fészkelő madarak, denevérek, valamint számos, a felső lombkoronaszinteken mozgó ízeltlábú faj esetén kell pontosan meghatározni.

3. A terület érzékenységét és élőhelyeinek összetettségét jól jelzi, hogy a Normafa területe természetvédelmi szempontból kiemelt értékekkel rendelkezik. Emiatt minden olyan beavatkozás, turisztikai beruházás, ami a természetes, természet közeli élőhelyek szerkezetében nagymértékű beavatkozással jár, nem tudunk támogatni. A lombkorona sétány kialakítása során mind élő, mind holtfát bizonyos mértékben eltávolítása mellett számos mesterséges eleme kerülne beépítésre. Mindezek együttes hatása további élőhely vesztést, a szegélyekben degradációs folyamtok megindulásához vezet.

4. Ki kell emelni, hogy a terület földtani vizsgálata nélkül számos további kérdés merül föl a lombkorona sétány kapcsán. A terület adottságainak vizsgálata során megállapításra került, hogy ezen a „környéken a pannon homokkal és aleurittal fedett, mélyebben, illetve részben a felszínen is, budai márgában alakultak ki a csúszások és suvadások. A vizsgált terület környezetében jelentős területeken van potenciális erózióveszély. Az erózió tartós hatása a triász dolomit-felszíneken a legfeltűnőbb, ahol a talajképződési potenciál alacsony. A budai márga ilyen szempontból és jelentős agyagásvány-tartalma miatt, lényegesen kedvezőbb. A pannóniai kőzetekből álló lejtők agyagot is tartalmazó lejtőtörmelékes takarójuk, illetve részben jelentős agyagtartalmuk miatt is, szintén viszonylag könnyen regenerálódnak, de tartós terhelés esetén a kimosás jelentős lehet az alapkőzet konszolidálatlan volta miatt.”

5. Különösen alapos vizsgálatot igényel, hogy a lombkorona sétány építése milyen veszteséget okozna az erdő faállományában. Véleményünk szerint a sétány tartószerkezetének alapozása, illetve a kivitelezés folyamata olyan beavatkozást jelentene az erdő életébe, mely számos fa egyed pusztulásával járna.

6. A lombkorona sétány balesetbiztonsági kérdéseket is felvet. Mint ismeretes a 2014-2015 telén bekövetkezett jegesedés és ebből fakadó jégtörés újabb bekövetkezte esetén maga a sétány és azt szolgáló infrastruktúra is jelentős mértékben sérülhet. Az egymással összeköttetésben lévő különböző korú és állapotú fák és a támasztó oszlop szerkezetek statikailag egy nagyon összetett rendszert alkotnak és a jelentős jégtömeg hatása nehezen megjósolható. A 2014-2015-ben az erdőállományok felmérésekor megállapították, hogy a Normafán rendszeresen előfordultak jégtörések, 2015 óta pedig minden évben különböző mértékű jegesedést regisztráltak.

7. Részletes vizsgálatot igényel a tanösvény szerkezete által a nyári időszakban elnyelt hőmennyiség, mely melegíti és szárítja a levegőt a közvetlen környezetben. A fáknál részben más a levélzet fényvisszaverő képessége bizonyos hullámhosszokban, másrészt párolgással hűtenek. A tanösvény direkt napsugárzásnak kitett részein az által keltett melegítő hatás a relatív páratartalmat csökkenti. A bükk különösen érzékeny a páratartalomra.

8. Meglátásunk szerint egy ilyen jellegű építmény esztétikailag sem illene a Normafára, így szükségesnek tartjuk a környezet- és természetvédelmi felmérések mellett egy tájvédelmi igazságügyi szakértő felkérést, annak megállapítására, hogy a tervezett beruházás milyen mértékben rontaná a Normafa esztétikai értékét.
Budapest, 2018. április 29.
Weiperth András, PhD
Normafa Természetes civil koalíció
A kisképen lombkorona tanösvény Pannonhalmán Kisalföld

Hóágyú sárkány ellen harcolnak a Normafa védelmezői

Hóágyú sárkány ellen harcolnak a Normafa védelmezői

A környezetvédők szerint hibás feltételezés az, hogy a természetvédelmi területen épülő sportkomplexumnak nincsenek jelentős környezeti hatásai. A jelek szerint meglehetősen felszínes eljárás során engedélyeznék a Normafára álmodott óriási síkomplexumot.

Megindult a Normafára szánt, évekkel ezelőtt beharangozott hóágyús sí- és szánkópálya környezetvédelmi engedélyezése. Az eljárásba ügyfélként bejelentkezett Védegylet megpróbálja rábírni a hatóságokat, hogy ne fogadják el „bemondásra” a létesítmény ártalmatlanságát, hanem kötelezzék tényleges modellvizsgálatokra a beruházót.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás