Hirdetés

A Magyar Rovartani Társaság, működésének 101. évében ma első ízben, de hagyományteremtés szándékával, kijelölte az év rovarát. Az első dobogós a katicabogár.

Az Év madara, Év fája, Év vadvirága mintájára létrehozott Év rovarja kampány célja, hogy a társadalom szélesebb rétegeinek figyelmét egy-egy rovarra hívja fel. Ezzel nemcsak az adott faj, hanem annak élete, életkörülményei is előtérbe kerülnek, így a rovar bemutatása a
természeti folyamatok jobb megértését is elősegítheti. A védett vagy védendő fajok felmutatása a természetvédelem eszméjét terjeszti, egyben pedig a rovarvilágnak, mint a természet védelemre érdemes részének jelentőségére is felhívja a figyelmet. Az Év rovarját a Magyar Rovartani Társaság vezetősége választotta ma ki.

Az év rovara 2011: A hétpettyes katica

Talán a legismertebb hazai rovar, amelynek bemutatása tartogathat mégis meglepetéseket. Tudományos neve: Hétpettye katica (Coccinella septempunctata Linné, 1758). A név jelentése: Coccus = gömb, coccinella= gömböcske, utal az állatka félgömböt idéző
alakjára; septem = hét, punctatus = pettyes, pontozott. A latin név után a leíró zoológus neve és a leírás évszáma áll.

Egyéb nevei: Számos magyar neve ismeretes. A Gozmány-szótár szerint: például hétpettyes böde, bödebogár, katóbogár, kata, katóka, tehénke, Ősten-tehene, katalinbogár, katalinka, katinka, fusskata, katica, kóskata, katapila, katicska, bilibáncs. Ődegen neveire később térünk ki. Kicsi Sándor András szerint „Érdekessége ennek az állatkának, hogy egyetlen községben is több – semleges és folklórbeli – elnevezése lehetséges… A Felső-Szigetközben Kovács Antal gyűjtései szerint elnevezései budabácsi, bugabácsi, bödebácsi.”

Külalakja: Testhossza 5,5-8 mm között változhat, a nőstények nagyobbak. Teste szinte félgömb alakú, a hasoldal lapos. Feje és előháta fekete, mindkettőn 2-2 fehér folt van. A háromszögletű, jól felismerhető pajzsocska fekete. Fedőszárnyai rendszerint sárgás- vagy élénkvörösek. A tövükön 1 fehér folt és közvetlenül mellette a középvonalban 1 fekete folt van, utóbbi a két fedő egymás melletti elhelyezkedése miatt egy fekete pettynek látszik. Ezek mögött mindkét fedőn 3-3 fekete pötty van, ezek együttesen homokóraszerű alakban helyezkednek el. A fedők elülső részén lévő fekete festenyzettség is elmosódó foltként jelentkezhet. Azaz a valóságban több mint 7 folt van az állatka hátán, de a határozott fekete foltok 7 fekete pöttyként jelentkeznek. (Nagyon sok ábrázolás elfelejtkezik a fehér foltokról.) Felülete nem szőrös. Csápja bunkós, a megvastagodó végbunkó 4 ízből áll. Szemei felülről egészen láthatók.

Állkapcsi tapogatói mélyfeketék. Lábai rövidek, feketék. Petéje tojásdad, fehéressárga. A nőstény 20-30-as csomókban rakja le őket levelekre. Lárvái nem is hasonlítanak a kifejlett bogárhoz, hernyóra emlékeztetnek. Testük rücskös, a rücskökön csomóban álló tüskékkel, színezetük szürkés-fekete, az előtoron és két potrohszelvényen oldalt feltőnő sárga foltok vannak. Lábaik fejlettek. A báb tojásdad, igen domború, sárgás színű, a középvonal mellett kétoldalt szelvényenként 1-1 fekete folttal, és egyes szelvényeken további fekete foltokkal.

Az év rovara 2011: hétpettyes katicaM Az év rovara 2011: hétpettyes katicaM

Hasonló fajok:  A hazai katicák (több mint 80 faj) közt van, amelyik szőrös, és sok fajra jellemző valamilyen, vagy több, a fenti leírással nem egyező tulajdonság. A fedőszárnyakon lévő, fent ismertetett piros-fekete mintázat csak erre a fajra jellemző.

Életmódja:
A hétpettyes katicabogár gyakorlatilag mindenhol megtalálható. A kifejlett példányok (imágók) telelnek át. Tavasszal rakják le petéiket (akár több százat), amelyek néhány napon belül kikelnek. Az idős bogarak ezután hamarosan elpusztulnak. Lárváik mozgékonyak, falánk ragadozók, szükség (táplálékhiány) esetén fajtársaikat is és minden kis rovart elfogyasztanak, de leginkább a levéltetvek és pajzstetvek körében végeznek pusztítást.
Testméretük gyorsan nő, ezért kitin burkukat hamar kinövik, és levedlik. A külső hőmérséklettől és a rendelkezésükre álló táplálék mennyiségétől függően 10-30 nap alatt fejlődnek ki. Négy vedlés után bábozódnak be és 3-17 napot töltenek bábként. A kikelő imágók is ragadozók. Évente több (vagy csak 2?) nemzedékük is kifejlődhet. A katicabogarak védekezésképpen általában halottnak tettetik magukat (néha percekig is eltart, amíg nyitott tenyerünkön elindulnak felfelé). Veszélyérzet esetén barnás színű, keserű ízű folyadékot préselnek ki lábízületeik között. Készségesen szárnyra kapnak, ilyenkor fedőszárnyaik szétnyílnak, alóluk kiterjesztik szürkés színű hártyás szárnyaikat és utóbbiak aktív csapkodásával elröpülnek. Röpképességük, aktív terjeszkedésük miatt gyakran sodródnak a vizek fölé, s a vízbe hullottak megmenekülése sokszor jószívű fürdőzőkön múlik.

Elterjedése: Egész Európában elterjedt, Észak-Amerikába behurcolták.
Védelem: Gyakori faj, egyelőre törvényes védelemre nem szorul.

Sok kutató félti a hétpettyes katicát a sokszínű vagy ázsiai katicabogár, vagy harlekinkatica névvel illetett fajtól (Harmonia axyridis Pallas, 1773). Utóbbit Ázsiából, kártevők természetes ellenségéül telepítették be Amerikába. A faj 2001-ben jelent meg Északnyugat-Európában, majd onnan kezdett terjedni. Nálunk 2008-ban találta meg Merkl Ottó. Miután óriási tömegekben (foltokban) borítja el néha a házak falait, a lakásokba is tömegesen vonulhat telelni, és gyümölcsösökben, szőlőkben a termést is károsíthatja, hamar ismertté vált a nem rovarászok körében is. Életmódja hasonló a hétpettyes katicáéhoz, tápláléka ugyanaz, de mozgékonyabb, agresszívabb faj, ezért a mi katicáinkat kiszoríthatja élőhelyükről. Más kutatók a levéltetvek bőségével érvelve ezt a veszélyt nem tartják reálisnak. Három évnyi együttélés nem elegendő a kérdés megválaszolásához.

Jelentősége: A hétpettyes katica a gazdasági szempontból leghasznosabb rovarfajaink közé tartozik. Levéltetvekkel és pajzstetvekkel táplálkozik a lárvája is és a kifejlett bogár is. Egy állat élete folyamán akár ezer levéltetvet is elpusztíthat. A biológiai védekezésben is alkalmaznak tenyésztett bogarakat.
Lélektani jelentősége is van, hiszen a kevés szimpatikus rovarfaj egyike. A Föld élővilága nem lehetne ilyen változatos, nem nyújthatna nekünk ennyi forrást, a rovarvilág nélkül. Számtalan haszna van a számunkra a rovarok ténykedésének, mégis a közgondolkodásban a negatív tulajdonságaik, a zaklatásuk van az előtérben. A katicabogár alkalmas arra, hogy felnőttben és gyermekben elfogulatlan kíváncsiságot ébresszen ezek iránt a más életmódú lények iránt. A katicabogár felé megnyilvánuló szeretet, féltés a rovarok védelmének elfogadásához is vezethet. Esztétikai szempontból is jelentős. Népszerűsége, az iránta megnyilvánuló szimpátia és jellegzetes színezete, mintázata miatt rengeteg formában jelenik meg gyermekjátékokon, dísztárgyakon, használati tárgyakon, gyermekruházaton, sőt felnőtt ruhadarabokon is, amelyeken esetleg csak jelzésszerűek, mégis egyértelmű utalást jelentenek piros alapon a fekete pöttyök.

A hétpettyes katica a magyar kultúrában:
Fent említett jó tulajdonságai, hasznossága, esztétikus megjelenése, a meleg emberi kézen való készséges és ártalmatlan mászkálása, majd ujjunk hegyéről való tovaröppenése mind-mind közrejátszhatott abban, hogy olyan népszerűvé vált a magyarság körében. Óvodákat, iskolákat neveztek el róla. Az első magyar robotállat egy méteres katicabogár volt. Számtalan jelmezbálon jelenik meg katicabogár, csokoládék, torták veszik fel az alakját. Számos domború tárgyat (bukósisaktól a biciklicsengőig) alakítottak a katica formájára. A közismert gyermekdal (Katalinka szállj el, jönnek a törökök, sós vízbe tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek stb.) a törökre mint közellenségre hívta fel már a pici gyermekek figyelmét (a Gólya-gólya gilice kezdető dallal egyetemben). A
történelem során sok előnyt jelenthetett az idegenek, az ellenség tudatosítása, a védekezés módjainak gyakorlása (a bújócska, fogócska formájában) már a kisgyermekkorban. (Ezt a kérdést ma, Törökország EU integrációjának árnyékában nyilván máshogy ítéljük meg.)

Az a hiedelem, hogy a két pettyes katica két éves, a hét pettyes pedig hét, elterjedt ugyan, de nem igaz. A rovarok imágóinak külalakja nemigen változik már meg hátralévő életükben. Az a versike is téved, hogy „Egyik szárnyán három petty van, másik szárnyán négy petty…” hiszen teste kétoldalian szimmetrikus, mint a legtöbb rovaré. Hogy sok ember milyen keveset tud a katicáról, hogy miért érdemes egy ilyen közismert rovart piedesztálra állítani, arra jó példát szolgáltatnak egyes közösségi oldalak.

Az év rovara 2011: hétpettyes katicaM Az év rovara 2011: hétpettyes katicaM

A hétpettyes katica az európai kultúrában:
A magyar Ősten-tehénkéje névhez hasonlóan számos európai nyelvben van égi kapcsolatokra utaló neve: németül pl. Herrgotts-Küchlein (Úristen csibéje), franciául bête à bon Dieu (jó Urunk bogara), spanyolul coquito de Dios (az Úr bogara). Sok nyelvben kapcsolódik a neve Máriáéhoz: angolul ladybug vagy ladybeetle (= Miasszonyunk bogara), németül Marienkäfer, franiciául bête de la Vierge (a Szőz bogara). Ez valószínűleg a pöttyök hetes száma mint közismert mágikus szám, vagy Mária a Hétfájdalmú Szűz tisztelete miatt alakulhatott ki. Egyedül a német nyelvterületen 1500 nevét gyűjtötték egyébként össze. Se szeri se száma a katica népszerűségét jelző szokásoknak, hiedelmeknek, ezek közül csak néhányat említünk meg, illusztrációként. Piros színe (a szerelem szimbóluma), a hetes szám mint mágikus szám, és hasznossága is közrejátszhatott abban, hogy több kultúrában szerencseszimbólum. Provence-ban úgy tartják, akkor vár házasság egy férfire, ha rárepül egy katica, és annyi évig kell egy lánynak a férjhezmenetelre várnia, ahány másodpercig vár a kis bogár az ujja hegyén, mielőtt elröpülne. Festményeken, bélyegeken, ruhaneműkön, dísz- és használati tárgyakon, ékszereken egyaránt megjelenik. A visegrádi együttműködésben résztvevő négy ország Visegrádi Nyári Filmfesztiváljára Arany Katicabogár-díjat alapított.
 

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás