Hirdetés

Az ismert budapesti közterületen kivágták a fákat Károlyi Mihály szobra körül. Az LMP tiltakozik.

A Népszabadság Online (NOL) tudósításaszerint "a Kossuth tér átalakítására még nincsenek tervek, kivitelezők vagy engedélyek. A Károlyi-szobor körül viszont már fák sincsenek. Ahogy fotósaink dokumentálták, 24 óra alatt lecsupaszították a Kövér László által kitelepítésre ajánlott emlékmű környezetét." A cikk folytatása itt olvasható>>>

Jávor Benedek, a Fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke Pesti Imre kormánymegbízottól nyílt levélben azt kéri, hogy indítson vizsgálatot Kossuth téri növényzet letarolása miatt.
 

A levél szövege:

Nyílt levél dr. Pesti Imre
kormánymegbízott
részére

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Budapest legújabb környezetvédelmi szégyenfoltja, a Kossuth tér északkeleti szegletében éktelenkedő egykori közpark (ma fátlan, kopár felvonulási terület) ügyében fordulok Önhöz. Ha egy magánberuházás kivitelezője végez hasonló dúlást – amire sajnos jócskán találunk példát Budapest közelmúltjában -, akkor a közvélemény felháborodik, a zöldek tiltakoznak, és olykor még az illetékes hatóságok is megmozdulnak: mindenki teszi a dolgát. Most viszont minden érintett fél zavartan keresi a magyarázatot – hiszen mégiscsak példátlan, hogy az Országgyűlés Hivatalának megrendelésére, végső soron állami felhatalmazással tüntetik el Budapest belvárosának egyik kiemelt zöldterületét a föld színéről!

A tér rekonstrukciójára vonatkozó országgyűlési határozat szerint a beruházás egyik kitűzött célja az aszfalttal burkolt felületek csökkentése, az értékes növényzet minél teljesebb megtartása, a zöldfelületek lehetséges növelése. Ami mostanáig megvalósult, az tételesen ellentmond ennek az elhatározásnak, hiszen például az érintett terület növényzete már teljes egészében megsemmisült.
Önt, aki Budapesten a kormányzatot képviselve államigazgatási jogköröket gyakorol, és ellátja az önkormányzat törvényességi felügyeletét, feltehetően fölösleges emlékeztetnem rá, ugyanakkor a bekövetkezett környezetpusztítás miatt mégis meg kell említenem:
– Az a tény, hogy a Kossuth teret egyedi törvénymódosítással kiemelt nemzeti emlékhellyé nyilvánították, valamint módosították Budapest Településszerkezeti Tervét és a Főváros Szabályozási Kerettervét, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt is (kimondva, hogy kiemelt nemzeti emlékhelyet érintő településrendezési eszközökkel kapcsolatban a törvényben előírt egyeztetési, véleményezési eljárást a területileg illetékes kormánymegbízott folytatja le), nem írja felül a vonatkozó építési és környezetvédelmi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit. Vagyis az építkezés megkezdését jogerős építési engedély kiadásának kell megelőznie, a fakivágást pedig szintén nem lehet megindítani a szükséges engedélyek nélkül.

– A 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet „a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről" egyrészt kimondja, hogy "a zöldfelületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, elpusztítása, károsítása, szakszerűtlen kezelése", másrészt pedig rögzíti, hogy a zöldfelületen lévő élő fák kivágására csak a jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel, a hatósági engedélyben foglaltak alapján kerülhet sor".

– A fentebb hivatkozott jogszabály, vagyis a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet „a fás szárú növények védelméről”, egyebek között azt tartalmazza: "a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint – ha a település ilyennel rendelkezik – a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. Ez esetben az ügyintézési határidő két hónap".

Tudomásunk szerint a Kormánymegbízotti Kabinet vonatkozó hirdetménye 2012. február 7-én jelent meg, vagyis az ügyféli jogok gyakorlására rendelt időszaknak még a fele sem telt el. Ugyanakkor a szóban forgó fákat már kivágták, ami az előbbiek alapján semmiképpen sem tekinthető jogszerűnek. Ráadásul – az Országgyűlés Hivatala vezetőjének tájékoztatása szerint „a tér rendezési terveinek elkészítésére több, nemzetbiztonsági átvilágításon átesett pályázót kértek fel, a győztessel várhatóan március végén kötnek szerződést, az építési engedélyt pedig reményeik szerint augusztusra szerzik meg" – vagyis egyelőre nincs olyan elfogadott és engedélyezett terv, ami bárminemű növénypusztítást indokolttá tehetne.

Az itt ismertetett körülmények figyelembevételével az LMP a Kossuth téri növényzet letarolását illegális környezetkárosításnak tekinti, és azzal kapcsolatban a legszigorúbb hatósági fellépést várja el. Várjuk továbbá szíves tájékoztatását az eset kivizsgálásáról, illetve azokról az intézkedésekről, amelyek a további hasonló esetek megelőzését szolgálják.

Budapest, 2012. március 2.

Tisztelettel:

 

Jávor Benedek
országgyűlési képviselő,
a Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke
 

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás