Hirdetés

SOS tempóban értékesíti az Orbán-kormány a bérbe adott állami földeket. 380.000 hektár passzolnának el két hónap alatt. A fideszes klientúra is így jut olcsón termőtalajhoz. Ki a földműves?

A Kormány 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozata a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről.

A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége kezdeményezését mérlegelve olyan intézkedéseket hoz, amelyek – a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 300 hektár mértékű földszerzési maximum alkalmazásával –
lehetővé teszik a földművesek számára az állami tulajdonú földterületek megvásárlását.

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program megvalósítására a következő irányelvek mentén
kerüljön sor:

a) az állami földbirtok-politika irányelveivel összhangban,
b) a kellő eljárási garanciák megteremtése mellett,
c) átlátható eljárások keretében,
d) az erdők és természetvédelmi területek kivételével,
e) a három hektárnál kisebb földrészletek egyszerűsített, ajánlattételi felhívással,
f ) a három hektárnál nagyobb földrészletek a 23 megyei jogú városban a fővárosi és megyei kormányhivatalok
által lebonyolított árverésen,
g) a helyben kialakult piaci ár feletti értéken,
h) a kikiáltási ár alatti értékesítés lehetőségének kizárásával,
i) 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a Magyar Állam visszavásárlási jogának kikötésével,
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a vásárlásokhoz igénybe vehető
földvásárlási hitelprogram meghirdetésével,
j) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. § (1) bekezdésének e) pontja
szerinti helyben lakó magyar földművesek a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek értékesítése során
földtulajdont vásárolhassanak.

2. Az állami tulajdonú földterületek értékesítéséből származó bevétel kizárólag Magyarország fejlesztésére és az állami
vagyon gyarapítására használható fel.

3. A Kormány az 1. pontban meghatározottak érdekében

a) felhatalmazza a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a földrészletek értékesítésére 2015. december 31. napjáig sor kerülhessen;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. december 31. napjáig folyamatos

b) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal kösse meg az együttműködési
megállapodásokat annak érdekében, hogy azok a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közreműködőjeként
az árveréseket lebonyolítsák;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. december 31. napjáig folyamatos)

c)felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, gondoskodjon arról, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság az 1. pont i) alpontjában szereplő hitelprogram részletes feltételeit
és szabályait dolgozza ki, a hitelprogramot hirdesse meg;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. pontban meghatározottak végrehajtásához szükséges
valamennyi tárgyi, személyi és anyagi feltétel biztosításáról haladéktalanul intézkedjenek;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal

e) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy készítse elő a mintagazdaságként kijelölendő, tartósan állami
tulajdonban maradó földekről szóló előterjesztést.
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. október 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
2015. szeptember 22

Kapcsolódó anyagok:

Az állami földek elprivatizálása ellen tüntettek

Párttitkárból zöldbáró: a föld ügyek kulcsfigurája

Mire is ez a nagy sietség az állami földek eladásával?

Mészáros Lőrinc földműves, mutyi pedig nem lesz

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás