A rovat kizárólagos támogatója

Zöldszervezetek levélben fordultak Orbán Viktorhoz, egyebek mellett arra kérik a miniszterelnököt, erősítse meg pozíciójában Ángyán Józsefet, a Vidékfejlesztési Minisztérium lemondott államtitkárát. Az Élőlánc, és az Agrárkamara is írt nyílt levelet.

A környezetvédő szervezetek megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a környezetügy hatósági rendszerében jelentős leépítések kezdődtek, és hogy a vidékfejlesztési tárca számos kiemelkedő szakembert bocsátott el a napokban.

Dr. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az elmúlt napokban megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a környezetügy hatósági rendszerében jelentős leépítések kezdődtek, és hogy a vidékfejlesztési tárca számos kiemelkedő szakembert bocsátott el, különösen sújtva a környezetügyi és vidékfejlesztési területeket.
Feltehetően ez is közrejátszott abban, hogy a minisztérium parlamenti államtitkára, Ángyán József benyújtotta a lemondását.

Az idén januárban hatályba lépett Alaptörvény büszkén vállalja, hogy „..  a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.” Emellett kimondja, hogy „a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”

A Darányi Ignác Terv bemutatásán az elmúlt napokban Ön azt nyilatkozta, hogy az országok biztonsága a jövőben egyre inkább az élelmezési és élelmiszer-biztonságtól, az ivóvíz- és energiaellátás biztonságától és a környezetbiztonságtól függ, és attól, ki birtokolja, ki alakítja mindezt. Az Alaptörvény szövege és a kormány nyilatkozatai a környezetbiztonság és a vidéki emberek védelmében csak írott malaszt marad, amennyiben a védelmet nem testesíti meg egy erős állami intézményrendszer és hatásos jogi szabályozás.

A fent említett elbocsátások ellehetetlenítik a magyar államnak a környezetvédelem, a természeti erőforrások megőrzése és a vidékfejlesztés érdekében végzett munkáját. A magyar kormánynak továbbra sem szabad követnie azon neoliberális indíttatású politikákat, amelyek szerint a gazdasági fejlődés útjában a környezetvédelem, a természeti erőforrások megóvása és a családi gazdaságokat előnyben részesítő vidékfejlesztés áll. Ezzel szemben sürgősen el kell fogadnia és maradéktalanul végre kell hajtania a Nemzeti Vidékstratégiát abban a szellemben, amelyben a társadalmi vitára bocsátott tervezet íródott.

Mindezek tükrében tisztelettel kérjük, hogy a kormány állítsa le a szakemberek elbocsátását, erősítse meg a környezetügy és a vidékfejlesztés intézményeit, továbbá erősítse meg pozíciójukban azokat a vezetőket, akik a fenntarthatóság elvei szerinti vidékfejlesztést hitelesen tudják képviselni, mint Ángyán József államtitkár.

Tisztelettel

Biokultúra Szövetség, CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Csermely Környezetvédelmi Egyesület, Greenpeace, Magyarország Hidra Természetvédelmi és Ifjúsági Egyesület, Holocén Természetvédelmi Egyesület, Ifjú Botanikusok Baráti Köre, KÖRLÁNC Szegedi Munkacsoport, Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, Levegő Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Pécsi Zöld Kör, Reflex Környezetvédő Egyesület, Serpentes Alapítvány, Védegylet, WWF, Magyarország Zöld Kapcsolat Egyesület.


Élőlánc a vidék békéjéért

Megdöbbenéssel értesültünk Ángyán József lemondásáról. Az Élőlánc Magyarországért álláspontja, hogy a vidék békéjét nem Ángyán József távozása biztosítja hanem az, ha a Kormány következetesen végrehajtja azt a politikát, amit megalakulásakor meghirdetett, s amellyel megnyerték a választásokat.

A Kormány és a FIDESZ / KDNP frakció működése csak akkor maradhat hiteles, ha

– a Nemzeti Vidékstratégiát haladéktalanul törvényerőre emelik,
– Ángyán Józsefet megtartják és megerősítik pozíciójában,
– biztosítják számára a megfelelő szakemberállományt és finanszírozást a Darányi Ignác Terv sürgős és teljes körű végrehajtásához!

A vidék békéjét csak az biztosíthatja, ha az emberek megélhetést találnak a falvakban, ha a fiataloknak nem kell elhagyni szülőhelyüket azért, mert nincs számukra munkalehetőség! Ehhez elengedhetetlen feltétel, hogy a vidék erőforrásaiból, a földből és a földhöz kapcsolódó EU-s forrásokból származó jövedelem a helyi családokat, helyi közösségeket gazdagítsa. Az ehhez szükséges intézkedések nem csak hogy nem veszélyeztetik a vidék békéjét, hanem egyedüli zálogai annak!

Azok, akik mást állítanak, nem álltak ki a nyilvánosság elé a Nemzeti Vidékstratégia vitájában, most azonban – a nyilvánosság megkerülésével, kapcsolati hálójukon keresztül – akcióba léptek ellene a számukra szokásos úton. Ezeknek a múltból itt maradt, és az új politikai erőkkel kiegészült érdekszövetségeknek az aknamunkája akadályozza a valódi rendszerváltást Magyarországon.

Az Élőlánc Magyarországért ezért követeli, hogy álljon ki a nyilvánosság elé az, aki a vidék békéjét Ángyán József és munkatársai eltávolításával akarja megteremteni, aki azt állítja, hogy a vidék békéje azon múlik, hogy a családi gazdaságokkal, az életvitelszerűen helyben élő, falusi emberekkel szemben továbbra is a tőkeerős nagyvállalatok profitáljanak a földből és a vidéknek szánt Európai Uniós támogatásokból!

Követeljük továbbá, hogy a kormányzat számolja fel azokat a háttérben működő hálózatokat, amelyek egyebek mellett most a vidékfejlesztési stratégia megvalósítását igyekeznek zátonyra futtatni, és teremtse meg a feltételeket Ángyán József államtitkár munkája folytatásához!

2012. január 20.
Az Élőlánc Magyarországért Elnöksége
 


Dr. Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke részére

Igen Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Magyarország olyan szervezeteinek képviselőiként fordulunk Önhöz, akik a rendszerváltás óta folyamatosan, önös érdekeinket soha nem nézve mindig nemzetünk felemelkedéséért, és a magyar vidékért tettünk, éltünk. Szívünk minden rezdülésével Ön mellett állunk, amikor a magyar nép élén és érdekében élet-halál harcát vívja a nemzetközi pénzvilág erői ellen, és ráadásul ezt úgy teszi, hogy ezért is büszkék lehetünk magyarságunkra.
Ahhoz, hogy ez a harc eredményes legyen, a nemzet jó erőinek össze kell fognia, amely csak a bizalom erős talaján, hiteles emberek köré épülve lehet hatékony. Az ilyen emberek egyike a nép fiai előtt Ángyán József professzor úr, akinek egész élete a vidék felemeléséről szól, az egyetemi oktatástól a nagydoktori disszertációig, a Gazdák terén mondott vérpezsdítő szónoklatokon és a 2010-es választási kampány számtalan gyűlésén át, amelyek a kitartásra buzdítást és a bizakodást vitték a gazdáknak.

Örömünkre szolgál, hogy útra indította a Kormány a Darányi Ignác tervet, amelynek végrehajtása teremti meg az egyetlen esélyt a családi gazdaságokkal benépesített vidéki Magyarországra; sikertelensége a haldokló vidék halálát vetíti elő. Minden terv annyit ér, amennyi abból megvalósul. Ezért kérjük Önt, hogy tartsa meg pozíciójában, sőt erősítse meg Dr. Ángyán József államtitkár urat, és az általa képviselt irányvonalat, amelyet az Ön biztató szavára, időt, energiát és szellemi tőkét nem kímélve képviselt magas tisztségében.
Főként a szoclib, és általában nagyüzemi érdekkör most nyertesnek érzi magát, örömünnepet ül Ángyán József kiiktatásán; ez kiolvasható sajtóik első közléseiből!
Meggyőződésünk, hogy ahol Ön dönt, ott a harc nem dőlhet el a rossz javára!
Ezért kérjük Öntől javaslatunk elfogadását!

Budapest, 2012. január 19.

Kérjük, hogy az egyetértők aláírásukat (a képviselt szervezet nevét és az aláíró beosztását is megjelölve) a fenyo.t@m-kabel.hu e-levél címre küldjék! Vagy itt: http://www.peticiok.com/dr_angyan_jozsef

Dr. Roszík Péter, a Győr- Moson- Sopron Megyei Agrárkamara elnöke
Fenyőházi Tibor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Magosz elnöke, országos alelnöke

Kapcsolódó anyagok:

Annyi az agrárium fenntarthatóságának

Lemondott Ángyán József – oligarchák kezében a mezőgazdaság?

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás