Hirdetés

A természetközpontú gondolkodásmód kialakítása és ápolása ugyanolyan fontos része a természetvédelemnek, mint az élőhelyvédelem, vagy a fajok védelme. A Pro Natura szakmai elismerést azon személyeknek, ill. szervezeteknek adományozza az Agrárminisztérium, akik a természetvédelem területén különösen kiemelkedő tevékenységet folytatnak.

„Jó érzés, hogy az embernek ilyen kollégái vannak” – ezzel a gondolattal köszöntötte Rácz András az idei Pro Natura díjazottakat. Valójában nemhogy egy gondolattal, egy hosszú ünnepséggel sem lehet igazán kifejezni azt a sokszor több évtizedes szakmai életutat, ami ma itt egy-egy elismerés mögött áll – mondta az államtitkár. (nyitókép: Vermes Tibor)
Beszédében megemlékezett az első hivatásos természetvédelmi őr, Gulyás József életútjáról, aki 1922-ben állt szolgálatba a Kis-Balatonon. Az ünnepségen a róla készült, eddig még nem publikált fotók kerültek bemutatásra, melyeket Vönöczky Schenk Jakab, egykori ornitológus készített. A képek nyomán az államtitkár felidézte, hogy Vönöczky Schenk Jakab a Kis-Balatoni kócsagállományról írt drámai beszámolói hatására, közadakozásból sikerült az első hivatásos természetvédőt szolgálatba léptetni Magyarországon. A két természet iránt elkötelezett ember áldozatos munkáját jól példázza, hogy bár akkor csupán 4 pár nagy kócsag fészkelt a Kis-Balatonon, mára Magyarországon ez a madárfaj közel 4200 párra szaporodott.

Ezen a díjátadón nemcsak a Pro Natura díjasokat, de magát az elismerést is ünnepeljük, hiszen 50 évvel ezelőtt, 1974-ben alapították ezt a díjat.

pro natura díjátadás 2024 05 17 Rácz András államtitkár Fotó Vermes Tibor

Az emlékplakett egyik oldalán, Tildy Katalin tervező elképzelése nyomán, ez az egykor a kipusztulás szélén álló nagy kócsag szerepel, mely madárfaj csodálatos fennmaradásának köszönhetően azóta is a természetvédelem egyik szimbóluma. „Ott van minden védett területet jelző táblán, szolgálati, meg ügyszeretetből viselt jelvényen, természetvédelmi kiadványon, levélpapírok fejlécén. Bárhol, bármilyen formában találkozunk vele, látványa számunkra mindig öröm. Az emlékplakett másik oldalán az az őrségi nemzeti parkban található kocsányos tölgy látható, melyről úgy tartják, hogy Magyarország legrégebbi fája, ami ezer éve, Szent István király ideje óta itt áll.

2024 Föld Napja alkalmából Dr. Nagy István miniszter a Pro Natura Díjat adományozta

Forrásy Csaba, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott kutatómérnöke részére, a természeti értékek megörökítése és népszerűsítése terén elért kimagasló eredményeiért, valamint a denevérek kutatásához és védelméhez történő hozzájárulásáért.

Forrásy Csaba pro natura díj 2024

Dr. Gaál Lajos, a Szlovákiai Barlangok Igazgatóságának nyugalmazott barlangkezelési osztályvezetője részére, a Gömör-Tornai-karszt és a Cseres-hegység értékeinek magyar nyelvű népszerűsítésében végzett négy évtizedes elhivatott munkájáért.

Dr. Gaál Lajos pro natura díj 2024

Pellinger Attila, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője részére, a veszélyeztetett fajok és a természetes élőhelyek megőrzése érdekében kifejtett, több mint három évtizedes eredményes munkájáért.

Pellinger Attila pro natura díj 2024

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, a Magyar Agrárés Élettudományi Egyetem egyetemi adjunktusa részére, az egyedi tájértékek
védelméért, valamint megőrzésük érdekében végzett kutató- és oktató munkájáért.

Dr. Rákóczi Attila pro natura díj 2024

Takácsné Bolner Katalin, az Agrárminisztérium Barlangtani és Földtani Osztályának nyugalmazott vezetője részére, több mint négy évtizedes, a barlangvédelem iránt
elkötelezett és áldozatos munkájáért, színvonalas publikációs tevékenységéért.

Takácsné Bolner Katalin pro natura díj 2024

Dr. Nagy István miniszter a Pro Natura Emlékplakettet adományozta

Dévényi Borbála Ágnes, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai referense részére, a Natura 2000 fenntartási tervek összeállításában és társadalmasításában végzett pontos és lelkiismeretes munkájáért.

Farkas Tünde, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság botanikai szakreferense részére, a hazai növényfajok védelmében, kutatásában, a NATURA 2000 hálózattal kapcsolatos feladatok végrehajtásában betöltött szerepéért.

Dr. Kasza Ferenc, a Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott elnökhelyettese, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád Megyei Helyi Csoportjának
önkéntese részére, a környezet- és természetvédelmi társadalmi szervezetek tevékenységét elősegítő jogi közreműködéséért.

Dr. Kovács Éva, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság monitorozó szakreferense részére, az igazgatóság természetvédelmi célú tevékenységeihez nélkülözhetetlen kutatási, felmérési és monitorozási feladatok szervezésében és megvalósításában játszott szerepéért.

Leskuné Bikki Dóra, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályának környezeti nevelési csoportvezetője részére a
természetiskola minősítési rendszerének kidolgozásáért, valamint az Ifjú Kócsagőr program koordinálásáért.

Lestyan-Goda Judit, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályának vezetője részére, közel három évtizedes, magas
színvonalú ökoturisztikai, szemléletformálási munkájáért, az igazgatóság természetvédelmi rendezvényeinek sikeres lebonyolításában végzett tevékenységéért.

Nagy Attila, zoológus, a “Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület projektvezetője, vezető szakértője részére, a Partiumban és a Bánságban végzett több mint két évtizedes sokrétű, eredményes természetvédelmi tevékenységéért, a nagyszalontai túzokállomány megőrzésében játszott szerepéért.

Polgár Anasztázia, a Bükki Csillagda Látogatóközpont és a Lillafüredi látogatóbarlangok vezetője részére, természeti értékeink, a barlangok mélyétől a csillagokig történő bemutatása terén végzett magas színvonalú tevékenységéért.

Dr. Szanyi Szabolcs, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság, Élelmiszer- és Környezetgazdálkodási Kar Növényvédelmi Intézetének egyetemi adjunktusa részére, a Kárpátalja veszélyeztetett biológiai sokféleségének feltárásban, a természeti értékek megőrzését elősegítő környezetkímélő növényvédelmi módszerek kidolgozásában és alkalmazásában elért eredményeiért.

Szekeres Zsófia, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, őrszolgálatvezető-helyettese részére, az állami természetvédelemben eltöltött két és fél
évtizedes elhivatott tevékenységéért, az Ivánci Őrkerületben végzett kiemelkedő munkájáért.

Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Feil Dávid, agrármérnök, a DÉL-BALATON Zrt. vezérigazgatója részére, a hazai mezőgazdálkodás és az állami természetvédelem együttműködésének és kapcsolatának elmélyítéséért.

Füzi Sándorné
, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság bér- és munkaügyi előadója részére, az Igazgatóság kötelékében eltöltött három évtizedes példaértékű munkájáért.

Horkay Ágnes, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területkezelési és birtokügyi osztályvezetője részére, az igazgatóság természetvédelmi területkezelési és birtokügyi
tevékenységének példaértékű irányításáért.

L’Auné Ágnes, az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályának természetvédelmi vagyonkezelési referense részére, az igazgatóságok vagyonkezelési
tevékenységének koordinációja során végzett kiemelkedő, szakmailag elismert munkájáért.

Nagy Anett, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jogi és igazgatási osztályvezetője részére, a birtokügyi feladatok ellátása során tanúsított példamutató szakmai
tevékenységéért.

Nagy Dániel, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság erdészeti szakfelügyelője részére, a körzeti erdőtervezésben való természetvédelmi kezelői közreműködés során végzett magas színvonalú munkájáért.

Neubauer Norbert, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelője részére, a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpontban, valamint a pécsi Tettye Oktatási
Központban a Természetiskola minősített moduljainak kidolgozása során végzett lelkiismeretes munkájáért.

Németh András miniszteri elismerő oklevél pro natura 2024

Németh András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerületvezetője részére, a Dél-Kelet Pest Vármegyei Tájegységben végzett természetmegőrzési, élőhely-rekonstrukciós, ismeretterjesztési és területkezelési feladataiban végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Rómerné Bota Viktória, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság biomonitoring koordinátora részére, az igazgatóság kutatási és monitoring feladatainak szervezéséért, a Natura 2000 hálózat fenntartása érdekében végzett eredményes munkájáért.

Simay Gábor László, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, természetvédelmi területfelügyelője részére, az Andaházi vizes élőhely
természetvédelmi szemléletű kezelései feladatai mellett az ornitológiai adatgyűjtések, valamint a környezeti nevelés, szemléletformálás terén végzett áldozatos munkájáért.

Somló Eszter Judit, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi csoportvezetője részére, az igazgatóság közvetlen és közvetett európai uniós finanszírozású
pályázatainak szervezésében, lebonyolításában és pénzügyi elszámolásában végzett kiváló munkájáért.

Szarka Sándor
, a Magyar Demokrata hetilap vezető szerkesztője részére, a hazai természetvédelem, zöld környezetünk és tájaink értékeinek népszerűsítése iránti elkötelezett filmes, könyvkiadói és szerkesztői munkájáért.

Szegedi Zsolt Viktor, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense részére, a zoológia és a környezeti nevelés területén végzett kimagasló
tevékenységéért.

Szél László, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerületvezetője részére, a Hajdúság-Dél-Nyírség Tájegységben a füves és lápi élőhelyek
helyreállítása, a védett területek vízállapotának javítása, az özönnövények visszaszorítása, az egyhajúvirág, valamint a földikutyák védelme terén kifejtett lelkiismeretes munkájáért.

Véghné Töreki Mária, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság személyzeti előadója részére, az igazgatóság személyzeti és munkaügyi feladatainak precíz, kiemelkedő
elvégzéséért.

A díjátadón készült fotók ITT érhetők el >>>

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás